Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "praeeclampsia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Bernadett Szita, Ildikó Baji, and János Rigó Jr.

Absztrakt

A praeeclampsia kialakulásához egyes esetekben pszichés faktorok is hozzájárulhatnak neuroendokrin és immunológiai mechanizmusok közvetítése révén, amelyek közül kiemelhető a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg tengely aktivitásának fokozódása és a proinflammatorikus citokinek szérumszintjének emelkedése. A praeeclampsia egyes pszichés zavarok előfordulását is megnöveli, a hosszan tartó hospitalizáció, a kontrollvesztés érzése, a koraszülés vagy a magzat egészségkárosodása következtében. Emellett a kórkép tartósan fennálló neurokognitív panaszokat okozhat, amelyek szintén negatívan befolyásolhatják az életminőséget. Tekintettel arra, hogy az anya rossz mentális állapota a terhesség kimenetelét és a magzat fejlődését egyaránt károsan befolyásolhatja, a praeeclampsiás nők számára a pszichológiai segítségnyújtás előnyös lehet. Orv. Hetil., 2015, 156(50), 2028–2034.

Open access

–374. 28 Alasztics B, Kukor Z, Pánczél Z, et al. The pathophysiology of preeclampsia in view of the two-stage model. [A praeeclampsia kórélettana a kétlépcsős modell tükrében.] Orv Hetil. 2012; 153

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Bálint Alasztics, Zoltán Kukor, Zita Pánczél, and Sándor Valent

128 148 151 Magyar Nőorvos Társaság: Toxaemia, praeeclampsia, eclampsia. In: Útmutató. Klinikai irányelvek kézikönyve – 2008. dec. Szülészeti és

Open access

Alasztics B, Kukor Z, Pánczél Z, et al. The pathophysiology of preeclampsia in view of the two-stage model. [A praeeclampsia kórélettana a kétlépcsős modell tükrében.] Orv Hetil. 2012; 153: 1167–1176. [Hungarian

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Fodor, András Győrffy, Magdolna Váradi, Béla Fülesdi, and Tamás Major

Az összefoglaló közlemény a praeeclampsia patomechanizmusában szerepet játszó fontosabb tényezők alapján a megelőzés lehetőségeit ismerteti; az oxidatív hipotézisére alapozva több, az antioxidánsok hatását vizsgáló klinikai kutatást ismertet. Másik fontos tényező a nitrogén-monoxid aktivitásának megváltozása. A nitrogén-monoxid-donorok bizonyítottan képesek ellensúlyozni a praeeclampsia egyes tüneteit. A kalciumbevitel és a gestatiós hypertonia közötti fordított arányú összefüggés régóta ismert. A kalciumpótlás előnyös lehetőségnek tűnik a praeeclampsia kialakulásának megelőzésére. Az alacsony molekulasúlyú heparinokkal be tudunk avatkozni a praeeclampsiát okozó alapmechanizmusokba, antithrombocyta-hatásuk, vazoaktív tulajdonságaik és a trophoblastsejtek morfológiájára, differenciálódására kifejtett hatásuk révén. Thrombocytaaggregáció-gátlókat a tromboxán mediálta vasoconstrictio csökkentése és a placentalis thrombusképződés gátlása révén számos tanulmány vizsgált. Felmerül az alacsony molekulasúlyú heparinok és az alacsony dózisú aszpirin együttes alkalmazásának kedvező hatása is. Orv. Hetil., 2012, 153, 144–151.

Restricted access

A praeeclampsia a legveszélyesebb terhességi kórképek közé tartozik, egyike a vezető terhességi halálokoknak. A betegség kialakulása a placentához köthető. A patomechanizmusban kulcsszerepet tulajdonítanak az elégtelen NO-szintézisnek. A placentában az endothelialis izoforma (eNOS) a jellemző, ennek ismert zavarait foglaljuk össze. Csökkentheti a NO-szintézist szubsztrát- (arginin), kofaktor- (tetrahidrobiopterin, BH4) és kalciumhiány. Praeeclampsiában nőhet a nem észteresített szabad zsírsavak (FFA), a szolubilis VEGF-receptor (sVEGFR), az aszimmetrikus dimetil-arginin, a reaktív oxigéngyökök és a glükóz szérumszintje. Ezek különböző útvonalakon csökkentik a NO mennyiségét. Ismert a praeeclampticus placenták egy részében az enzim csökkent BH4 iránti affinitása, ami a NO-szintézis csökkenésén túl emelkedett szuperoxid-termelést is okozhat. A praeeclampsiához – nem kellően bizonyítottan – eNOS-polimorfizmusokat is társítottak (D298E, –786T→C). A dohányzásnak preventív hatása van praeeclampsia ellen. A hatásmechanizmus nem tisztázott, a NO-szintézisre fokuszálva is ellentmondásokkal teli. A dohányfüst az eNOS expresszióját csökkenti, az aktivitását emelő Ser1177 és az enzimaktivitást gátló Thr495-foszforilációt egyaránt fokozza. Az oxidatív stresszel a NO-szint közvetlenül csökken. A dohányzás csökkenti az FFA-szintet, ami az eNOS-aktivitás növekedését okozhatja. A dohányzás CO-ot termel, ami részben NO-mimikáló hatásával pótolhatja a NO-t. Orv. Hetil., 2010, 151, 2125–2135.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Réka Brubel, Noémi Dobó, Noémi Csibi, Annamária Kövesdi, Szabolcs Máté, Nándor Ács, Péter Lukovich, Ákos Murber, and Attila Bokor

Absztrakt:

Bevezetés: Bélendometriosisról beszélünk abban az esetben, ha az endometriumhoz hasonló szövet infiltrálja a bélsubserosát, illetve eléri a subserosus neurovascularis plexust. A colorectalis endometriosis miatt végzett műtétek hatása az infertilitásra és a terhesség kiviselésére nem minden kétséget kizáróan igazolt. Célkitűzés: A Klinikánkon bélendometriosis miatt végzett idegkímélő anterior reszekción átesett betegek fertilitási adatait vizsgáltuk egy prospektíven létrehozott adatbázis segítségével. Módszer: 2009 és 2017 között 121, bélendometriosis miatt megoperált beteg teherbe esési szándékát, a teherbe esés módját, annak sikerességét, a terhességi kórképek előfordulását és a szülésvezetés módját vizsgáltuk. Statisztikai analízis: Az endometriosis és a terhességi kórképek előfordulása közti összefüggést χ2-próbával és Fisher-egzakt teszttel vizsgáltuk, és meghatároztuk az esélyhányadost (OR) és 95%-os konfidenciaintervallumát (CI). Az eredményt p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: Klinikánkon 121, bélendometriosis miatt megoperált beteg közül 48-an (39,6%) estek teherbe, 37-en (30,5%) mesterséges megtermékenyítés segítségével. A kontrollcsoportot andrológiai ok miatt in vitro fertilisatiós eljáráson átesett betegek alkották. Eredményeink azt mutatják, hogy az endometriosisban szenvedő nők körében szignifikánsan gyakrabban alakul ki a terhesség során praeeclampsia (p = 0,023) és placenta praevia (p = 0,045). Következtetések: Vizsgálatunk unikális a bélendometriosis miatt megoperált betegek terhességének és szülésvezetésének vizsgálata kapcsán, ahol a kevés esetszám ellenére hasonló eredményeket kaptunk, mint az eddigi multicentrikus tanulmányok. Orv Hetil. 2019; 160(41): 1633–1638.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Fodor, András Győrffy, László Orosz, and Tamás Major

Az összefoglaló közlemény irodalmi adatokra hivatkozva a terhesség alatti haemorrheologiai változásokat és azok praeeclampsiában mutatott klinikai jelentőségét ismerteti. A praeeclampsia proteinuriával (legalább 0,3 g/nap) kísért, a 20. gesztációs héttől a post partum 6. hétig fellépő magas vérnyomásos állapot (RR ≥140/90 Hgmm). Etiológiája összetett, a patomechanizmus középpontjában a vegetatív idegrendszer, a placenta és a keringési rendszer közötti együttműködési zavar húzódik. A placenta szolúbilis faktorainak segítségével a keringés változását közvetíti, amelyhez fiziológiás esetben mind a vegetatív idegrendszer, mind a keringés adaptálódik. Ennek kisiklása azonban fokozott turbulenciához vezet, amelynek nyomán a keringésben részt vevő elemek kezdetben lokális, majd generalizált progresszív károsodása figyelhető meg. Később a károsodott elemek saját maguk is tovább erősítik a kórfolyamatot, végeredményként instabil keringési állapotot és szervkárosodásokat okozhat. Orv. Hetil., 2011, 152, 205–211.

Restricted access

Egészséges és praeeclampsiás terhességben a neutrophil granulocyták reaktív oxigéngyökök termeléséről szóló adatok ellentmondásosak. Céljuk volt a szuperoxid-anionnak a praeeclampsia etiológiájában betöltött szerepét tovább vizsgálni, ezért forbol-dibutiráttal és n-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal stimulálták az egészséges nem terhesekből, egészséges terhesekből és praeeclampsiás terhesekből származó granulocytákat. Vizsgálták az említett három csoport hő által inaktivált és nem inaktivált vérplazmájának hatását a granulocyták szuperoxid-termelésére. A szuperoxid termelődését a ferricitokróm c redukciójaként mérték spektrofotometriás módszerrel. Mind a forbol-dibutirát, mind az n-formil-metionil-leucil-fenilalanin indukálta szuperoxid-termelés szignifikánsan csökkent egészséges terhesekből származó granulocyták esetében. A nem terhesekből és praeeclampsiás terhesekből származó granulocyták forbol-dibutirát stimulálta O2ˉ˙-termelődését az egészséges terhesektől nyert inaktivált és nem inaktivált vérplazma is gátolta. Az n-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal stimulált nem terhesek és praeeclampsiás terhesek granulocytáinak O2ˉ˙-termelését csak az egészséges terhesek nem inaktivált vérplazmája tudta gátolni. Az egészséges terhesek granulocytáinak forbol-dibutirát stimulálta O2ˉ˙-termelését szignifikánsan növelte mind a nem terhesek, mind a praeeclampsiás terhesek plazmája inaktivált és nem inaktivált formában is. Az egészséges terhesek neutrophiljeinek n-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal indukált O2ˉ˙-termelése szignifikánsan növekedett a nem terhesek és praeeclampsiások nem inaktivált plazmáinak hatására. Feltételezik, hogy az egészséges terhességben megfigyelhető csökkent O2ˉ˙-termelés anyai immunszuppresszív faktoroknak köszönhető. Ezen faktorok hiánya valószínűsíthető praeeclampsiában, így magyarázható az egészséges terhességben bekövetkező O2ˉ˙-termelődés csökkenésének elmaradása, ami a praeeclampsiában megfigyelhető endothelsejt-károsodásért is felelős lehet. Orv. Hetil., 2012, 153, 425–434.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Bálint Alasztics, Nóra Gullai, Attila Molvarec, and János Rigó Jr.

A praeeclampsia az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb terhességi kórkép, kezelése a mai napig a szülészet nagy kihívása. A kórkép pontos etiológiája az elmúlt évtizedek kutatásainak ellenére nem kellően tisztázott. A 2000-es évek elején a praeeclampsia kórélettanának kutatása az angiogenezist befolyásoló faktorok felé irányult. A legtöbbet vizsgált molekula a méhlepényi eredetű növekedési faktor és a szolúbilis fms-like tirozin-kináz-1, amelyek szerepét a betegség patomechanizmusában számos tanulmány igazolta. Az eddigi vizsgálatok az antiangiogén faktorok szintjének emelkedését és a proangiogén faktorok szintjének csökkenését mutatták ki már a praeeclampsia klinikai tüneteinek megjelenése előtt. Jelenlegi ismereteink szerint az antiangiogén fehérjék tehetők felelőssé a praeeclampsiában kialakuló endothelkárosodásért. A méhlepényi eredetű növekedési faktornak és a szolúbilis fms-like tirozin-kináz-1-nek a betegség előrejelzésében és kezelésében fontos szerepe lehet. A két fehérje szérumszintjének meghatározására gyorstesztek állnak rendelkezésünkre. Az antiangiogén hatású szolúbilis fms-like tirozin-kináz-1-nek az anyai vérkeringésből történő kivonása új terápiás lehetőséget jelenthet a jövőben a praeeclampsiás betegek számára. Orv. Hetil., 2014, 155(47), 1860–1866.

Open access