Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "prekondicionálás" x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Subhamay Ghosh, János †Baumann, Boglárka Falusi, Lajos Bogár, Erzsébet Rőth and János Gál

Tanulmányunk célja volt megvizsgálni, hogy az ismételt ischaemiás prekondicionálás, illetve az N-acetilcisztein-terápia befolyásolják-e kedvező hemodinamikai hatásuk révén az ischaemiás-reperfúziós sérülést kutyamájban. Módszer: A kontrollcsoport ( n = 10) 60 perc májischaemián esett át, majd ezt követően 180 perc reperfúzióban részesült. Az N-acetilcisztein-csoport ( n = 5) intravénásan 150 mg kg –1 N-acetilciszteint kapott az ischaemia megkezdése előtt. A prekondicionált csoportba tartozó kísérleti állatok ( n  = 5) ischaemiás prekondicionálásban részesültek (10 perc ischaemiás periódus után 10 perc reperfúzió, ismételve háromszor) a portalis triász lefogása előtt. Eredmények: Tizennyolc kísérleti állat élte túl a vizsgálati időszakot. Az N-acetilcisztein-csoportba tartozó kísérleti állatok közül egy kutya elhalt inotrop kezelésre nem reagáló keringési elégtelenség következében. A szívindex és az intrathoracicus vér volumenindexe szignifikánsan magasabb volt a prekondicionált csoportban a kontrollcsoporthoz viszonyítva, végig a vizsgálati periódus során. Következtetések: A kapott adatok arra engednek következtetni, hogy az ismételt ischaemiás prekondicionálás javíthat a hemodinamikai paramétereken, mindamellett az N-acetilcisztein-kezeléssel kapcsolatban nem tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni.

Restricted access

A hepatocellularis carcinoma (HCC) gyakorisága világszerte növekszik. Hazánkban évente körülbelül 600 új esettel lehetne számolni, de a rendelkezésre álló adatok szerint ennél sokkal kevesebb jut a hepatológiai gondozás rendszerébe. A sorafenib megjelenése és az ablatív kezelések terjedése mellett a legjobb eredmények a sebészi módszerektől várhatók. Az orthotopicus májátültetés (OTLX) szelektált korai HCC-esetekben igen bíztató eredményeket ígér ugyan, de a hazai transzplantációs kapacitás és az észlelt HCC-esetek stádiuma kizárja, hogy az OTLX legyen az egyedüli megoldás. A sebészi reszekciót a funkcionális májtérfogat határozza meg. A ballebeny-reszekciót a betegek többnyire jól tűrik. A jobb lebeny tumorai a portafőtörzs okklúziója után – megfelelő bal oldali regeneráció esetén – cirrhoticus májban is reszekálhatók. Az intraoperatív prekondicionálás jelentősen csökkenteni képes az ischaemiás-reperfúziós károsodást jelző faktorok szérumszintjét és a műtéti kockázatot. A Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinikáján 1996–2009 között operált 2167 májtumor között 254 HCC fordult elő. Kétszáztizenegy esetben történt radikális műtét, ez 82,7%-os reszekciós rátának felel meg. Világszerte elterjedőben van a laparoszkópos májreszekció, amely kisebb műtéti megterhelést jelent, mint a nyitott műtét, ezért cirrhoticus máj esetében a javallat fokozottan érvényes. Orv. Hetil., 2010, 37, 1483–1487.

Open access

Absztrakt

Az ischaemiás-reperfúziós károsodás kiemelkedő jelentősége számos szerv és klinikai szituáció esetén jól bizonyított. A posztoperatív komplikációk prevalenciáját, a célszerv sérülését és a szisztémás szövődmények előfordulását jelentősen meghatározó károsodás mediálásában központi szerep jut a szabad gyököknek. A szabadgyök-stresszre kimondottan érzékeny máj anatómiailag és patofiziológiailag speciális ischaemiás-reperfúziós károsodása májsebészeti szempontból kulcsfontosságú. A reperfúziós károsodás mérséklésére számos kondicionáló eljárás (adaptív technikák, kémiai vegyületek) ismert. Jelen összefoglaló célja az ischaemiás-reperfúziós károsodás mérséklésére irányuló technikák áttekintése a szerző kutatócsoportjának eddigi munkássága (ischaemiás prekondicionálás, -perkondicionálás, glutaminszupplementáció, adenozin-, inozin-, levosimendan-, poli-ADP-ribóz polimerázgátlás szerepe) alapján, különös tekintettel a máj ischaemiás-reperfúziós károsodására, valamint a szabad gyökök abban betöltött patofiziológiai szerepére. Orv. Hetil., 2015, 156(47), 1904–1907.

Open access

E Rőth 2002 Vékonybél autotranszplantációt megelőző ischaemiás prekondicionálás hatása az oxidatív stressz kialakulására Magy Seb 55 331

Restricted access

hatása és ischaemiás prekondicionálás máj ischaemia-reperfúzió modellen.] Orv. Hetil., 2008, 149 (47), 2245–2249. [Hungarian] 45 Concannon, C. G., Gorman, A. M

Restricted access