Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "primary liver cancer" x
Clear All

Az elsődleges májrák az ötödik leggyakoribb daganat világszerte. A primer májrákok 85–90%-a hepatocellularis carcinoma. Földrajzi eloszlása jellegzetes, egyes népcsoportokban is eltérő. Férfiakban gyakoribb, mint nőkben. 70–90%-ban idült májbetegség vagy cirrhosis talaján alakul ki. A hepatitis B-, C-vírus-fertőzés és az aflatoxinszennyezettség a májrákok 80%-áért felelős. Kialakulása többlépcsős folyamat, molekuláris hátteréről egyre több ismerettel rendelkezünk. A genetikai és epigenetikai eltérések a sejtproliferációt serkentő mediátorokat aktiválják (onkogének), a szaporodást gátló mediátorokat hatástalanítják (tumorszuppresszor fehérjék), amely autonóm sejtproliferációt eredményez. A telomera kóros működés okozta kromoszómainstabilitás, a növekedésében gátolt környezet, a mikro- és makrokörnyezet megváltozása segíti a malignusan transzformált sejtek terjedését. A folyamatok pontos megismerése és megértése az idült májbetegek, májzsugorban szenvedők szűrését, a HCC megelőzését és a kezelést segítheti a jövőben.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Evelin Berta, Anna Egresi, Anna Bacsárdi, Zsófia Gáspár, Gabriella Lengyel and Krisztina Hagymási

. Hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C: from bench to bedside. Semin Immunopathol. 2013; 35: 111–120. 5 Szalay F. Primary liver cancer and hepatitis C infection. In

Open access

The authors describe a case of synchronously occurring (double) tumours, i.e. primary hepatocellular carcinoma and aortic body chemodectoma in a 14-year-old mixed-breed male dog. The tumours were identified during necropsy, following euthanasia. In the last months of its life, the dog showed signs of weakness, anorexia, apathy, inactivity, and abdominal palpation elicited a painful reaction. The primary liver cancer emerged in the left lateral lobe without evidence of any distant metastases. Histopathological and immunohistochemical investigations revealed a well-differentiated, trabecular, claudin-7-, claudin-5- and pancytokeratin-negative hepatocellular carcinoma. The Ki-67 proliferation index was 33%. During necropsy, a synchronously occurring benign, grade I type aortic body chemodectoma was also detected in the dog. This neuroendocrine tumour showed chromogranin-, synaptophysin-, neuron-specific enolase- and S100 protein-positivity, and the Ki-67 proliferation index was 2%. The authors believe that this is the first description of synchronously occurring hepatocellular carcinoma and aortic body chemodectoma in a dog.

Restricted access

Abstract  

Intra-hepatic administration of radioactive glass microspheres is a treatment for patients with primary liver cancer and hepatic metastases. The purpose of this study was radionuclide purity assessment of new glass particles containing two radionuclide, 90Y as a therapeutic source and also 177Lu as a source of diagnostic gamma. For the mixed source, activity measurement using a dose calibrator cannot be used and we need new calibration methods. YAS (Yb) and YAS compositions were sol–gel derived glass particles and production of 90Y (177Lu) and 90Y particles was performed using the Tehran Research Reactor. The radionuclide purity was carried out using γ-spectrometry with HPGe detector. A non-destructive spectroscopic assay was employed due to a newly updated low uncertainty positron branching ratio of 90Y that emit 511 keV annihilation radiations. In another method, a new calibration of 90Y using a non-destructive spectroscopic assay of 88Y were investigated. Potential radionuclide impurity include: 88Y, 152Eu, 60Co with activity 100, 50 and 5 Bq per 1 mg of that are not harmful for patients due to delivering radioactive particles about 20–50 mg in 90Y(177Lu) glass microspheres. Among of radionuclide impurity, 152Er with a half life of 13.54 years and 88Y with a half life of 106.65 days was important in the residual delivery device. For calibration of 90Y with monitoring of 511 keV, errors were12.2–21%. In calibration of 90Y using gamma spectroscopic assay of 88Y, there was an error less than 14%. Spectroscopic assay of 88Y can be performed easily and has more repeat for our purpose.

Restricted access

of primary liver cancer and secondary liver cancer: A review of the literature. J Med Imaging Radiat Oncol 2014; 58: 341–352 5 Sieghart W, Hucke F, Pinter M

Restricted access

Absztrakt

A primer májrákok 90%-át kitevő hepatocellularis carcinoma (HCC) az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat világszerte, amely jellemzően májcirrhosis talaján alakul ki. Előzetes eredményeink arra utaltak, hogy egy korábban a májban nem azonosított heparánszulfát-proteoglikán (HSPG), az agrin felhalmozódik a cirrhoticus máj és a HCC bazális membránjaiban (BM-jeiben). Ennek nyomán kezdtük vizsgálni az agrin szerepét a hepatocellularis carcinoma kórkeletkezésében és elkülönítő diagnosztikájában. Első lépésként tömegspektrometriás meghatározással igazoltuk, hogy az előzetes munka során használt, korábban tisztázatlan specificitású monoklonális ellenanyag célfehérjéje valóban az agrin. A továbbiakban 131 májbeteg és 18 egészséges személy májából, 4 indukált májcirrhosis/HCC-ben szenvedő és egy egészséges patkány májából, valamint szövettenyészetekből származó mintákon végeztük kísérleteinket. Immunhisztokémia (IHC), fehérjeblot és kvantitatív RT-PCR segítségével igazoltuk, hogy az agrin expressziója jelentősen nő cirrhosisban és HCC-ben az ép májhoz képest úgy emberben, mint patkányban. Sorozatmetszeteken és kettős fluoreszcens jelölésekkel kimutattuk, hogy az agrin a májban az erek falának simaizomrétegében, az epeutak és a duktuláris reakció hámjának BM-jében, a HCC mikrovaszkulatúrájában, valamint olykor a daganatsejtek BM-jében található meg. Az agrin forrásaként a (ko)lokalizációs, génexpressziós és mRNS in situ hibridizációs vizsgálatok a vaszkuláris simaizom-sejteket, a cholangiocytákat és a duktuláris reakció hámját, a tumorok strómájának aktivált mesenchymalis sejtjeit, ritkán a májtumorsejteket valószínűsítik. Az epeutak és az endothelsejtek BM-jében található agrin szerepet játszhat a duktuláris reakció kialakulásában és a HCC érképződésében. Mivel az agrin az ép és a cirrhoticus máj szinuszoidjaiban nem, a HCC erezetében viszont mindig megjelent, megvizsgáltuk az agrin IHC alkalmazhatóságát a HCC és benignus májléziók elkülönítésében. Hatvannyolc benignus elváltozás (8 nagy regeneratív nodulus, 23 low-grade és 7 high-grade dysplasticus nodulus és 30 májadenoma) és 29 malignus lézió (8 “small” HCC és 21 kiterjedt HCC) agrin és CD34 immunreakcióinak szemikvantitatív értékelése után kidolgoztunk egy döntési algoritmust, amely az agrin/CD34 immunreakciók mintázata alapján 93,1% szenzitivitással és 92,6% specificitással elkülöníti a malignus és benignus elváltozásokat. Ennek nyomán javasoljuk az agrin IHC bevonását a májpatológiai diagnosztikus munkába.

Restricted access

liver cancer. World J. Gastroenterol., 2014, 20 (44), 16630–16638. 12 Bánsághi, Z.: The role of radiofrequency ablation in the treatment of malignant tumors

Open access

Xavier, F., Ribes, J., Diaz, M. és mtsai: Primary liver cancer: Worldwide incidence and trends. Gastroenterology, 2004, 127, S5–S16; Llovet, J. M., Burroughs, A., Bruix, J., Hepatocellular carcinoma

Open access

. 2005 97 265 272 Bosch, F. X., Ribes, J., Diaz, M. et al.: Primary liver cancer: Worldwide incidence and

Restricted access

El-Serag, H. B., Mason, A. C.: Risk factors for the rising rates of primary liver cancer in the United States. Arch. Int. Med., 2000, 160 , 3227–3230. Mason A. C. Risk

Restricted access