Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "primary school students" x
  • All content x
Clear All

Nowadays, Hungary is famous for its musical pedagogical method, the Kodaly concept, many foreign music lovers, and music teachers travel to our country to get to know and master it. But what do we experience in practice, what are the benefits for the musical tastes of young people? The aim of the study is to provide an insight into the attitudes of music and music in primary school youth and the surrounding social environment. We present a small slice of international research led by Dr. Judit Varadi, in which we examined the results of 4th and 6th grade pupils of five primary schools in Debrecen, 221 students in all. In the course of our research, we used a questionnaire consisting of 46 questions, which examined the family background of young people, the process of singing and music classes, listening habits, attitudes related to music classes, and music itself. Results were analyzed using SPSS 22.0 for Windows. In our observations, we found that parents’ previous music studies have a great influence on teaching their children to music. The attitudes toward class music and music and the number of classical music records in the children’s home are also positive. In our changing world, the genres of light music have gained a lot of space, the effect of which is reflected in the musical tastes of young people. How to get a full picture of the subject, and then the entire material will be processed.

Open access

materials with tablets ( Fehér, Abari, Szökőcs, Tisza, & Polonyi, 2018 ). The aim of the project is to enable disadvantaged upper primary school students to learn English in a classroom environment in a way that is playful and tailored to their individual

Open access

students in particular. Our research aims to provide a detailed overview of reading habits and to compare reading comprehension skills between Hungarian primary school students in Hungary vs. in Slovakia. The two populations attend a different number of

Restricted access

students in particular. Our research aims to provide a detailed overview of reading habits and to compare reading comprehension skills between Hungarian primary school students in Hungary vs. in Slovakia. The two populations attend a different number of

Restricted access

Absztrakt:

A technológia oktatásban betöltött szerepének célja az oktatás megkönnyítése és a hatékony tanulás megvalósítása. A kutatás során 6. és 7. évfolyamos tanulók körében vizsgáljuk, hogy melyik nyelvi képességterületek fejleszthetők hatékonyan IKT-eszközök segítségével. Azt feltételezzük, hogy a kísérleti csoport tanulói motiváltabbak a tanórákon, valamint, hogy az egyes nyelvi képességterületek fejlődést mutatnak az IKT-eszközök tanórai használatának köszönhetően. A kutatásban hat tanulócsoport (N = 65), három kísérleti (n = 28) és három kontrollcsoport (n = 37) vett részt. Az eredmények szerint az IKT-eszközök tanórai alkalmazása pozitív hatással van az egyes nyelvi képességterületek fejlesztésére.

Open access

to early November 2019. After collecting the Time 1 data, Chinese primary school students completed their Autumn semester in mid-January 2020 and the COVID-19 outbreak occurred around February 2020. Therefore, the present study's participants were

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ákos Lehotsky, András Falus, Ágnes Lukács, Andrea Rita Füzi, Edina Gradvohl, Sarolta Mészárosné Darvay, Ilona Bihariné Krekó, Kata Berta, Alexandra Deák, and Helga Judit Feith

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Budapesti alsó tagozatos gyermekek (n = 165) kézhigiénére vonatkozó ismereteit vizsgáltuk. A kutatás célja: kisiskolások körében új pedagógiai eljárás, a kortársoktatás alkalmazása és optimalizálása a megfelelő kézhigiénia kialakításában. Módszer: A gyermekek szociális helyzetét és előzetes tudását bemeneti kérdőívek kitöltésével egyetemisták mérték fel. A tudásra vonatkozó felmérést négy- (n = 85) és nyolcórás (n = 36) oktatás után is elvégeztük. Emellett a kézmosás helyes gyakorlatának hatékonyságát Semmelweis Scanner segítségével teszteltük közvetlenül a kéz fluoreszkáló krémmel való bedörzsölése után, a négy- és nyolcórás oktatás előtt (n = 166) és után (n = 74; n = 35) is. Eredmények: A kézhigiénére vonatkozó tudás a bemeneti felméréshez képest szignifikánsan nőtt a kortársoktatási program után, a négy- és a nyolcórás képzést követően. A kisebb gyermekeknél a nyolcórás képzés hatása kifejezettebb volt. Hasonló eredményeket kaptunk a kéz felszínének bedörzsölése után a kimaradó területek számának változásában is. Következtetés: A kézhigiéniai tudásra vonatkozó szociológiai felmérések és a közvetlen fizikai mérések egyaránt arra utalnak, hogy a megfelelő pedagógiai eljárásokkal elvégzett képzés eredményes, és hozzájárul a 6–10 éves gyermekek környezettudatos higiéniai kultúrájának kialakításához, átalakításához. Orv Hetil. 2018; 159(12): 485–490.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Viktória Anna Kovács, Anita Gábor, Zsuzsanna Fajcsák, and Éva Martos

A gyermekkori elhízás egyike korunk legjelentősebb népegészségügyi problémáinak. Az inaktív életmód és a csökkenő fizikai aktivitás a legfontosabb kiváltó tényezők közé tartoznak. Célkitűzés: Felmérésünkben Óbudán tanuló általános iskolások tápláltsági állapotát és életmódját vizsgáltuk. Módszer: A dolgozatban 3302 általános iskolás (1648 fiú, 1654 lány; 11,3±2,3 év) adatait elemeztük. Testsúly-, testmagasság- és derékkörfogat-mérések mellett a tanulók kérdőívet töltöttek ki az aktivitási szokásaikról. Eredmények: Az IOTF-kritériumok alapján a résztvevők 14,5%-a túlsúlyos, 4,6%-a elhízott volt. A nem sportolók aránya fiúknál 9 éves kortól (15,3%) folyamatosan nőtt, és 15 éves korra megduplázódott (31,0%). Lányoknál az arány 10 éves kortól (21,0%) emelkedett, és a 15 éves lányoknak már több mint fele (53,8%) nem sportolt. A tanulók hétköznap 2,2±1,9 órát, hétvégén 3,6±2,6 órát töltöttek képernyő előtt. Hétköznap a gyerekek egyharmada (32,2%), hétvégén majdnem kétharmada (61,8%) több mint napi 2 órát töltött képernyő előtt. Következtetések: Mind a nem sportoló, mind a képernyő előtt naponta több mint 2 órát töltő gyermekek aránya magas volt. Tekintettel arra, hogy mind a két kockázati tényező előfordulása az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb volt, javasoljuk, hogy a megelőző programok minél korábbi életkorban kezdődjenek meg.

Restricted access

A serdülők által használt megküzdési (coping-) stratégiák speciális módon kapcsolódnak az egészség-magatartásokhoz. A fiatalokat egyre több újszerű, normatív stresszor éri, és ezeket adaptív és diszfunkcionális coping-stratégiával egyaránt megkísérlik kezelni. Általánosságban a megközelítő coping tekinthető adaptívnak, amely a stresszor felé orientálja az egyént. Ezzel ellentétben az elkerülő coping, amely a stresszortól távolítja az egyént, általában diszfunkcionális copingnak fogható fel. A megküzdési stratégiák harmadik típusa a társas támogatás, amely mind adaptív, mind diszfunkcionális is lehet. A jelen tanulmányban a coping-stílusok és az egészség-magatartások közötti összefüggésekkel kapcsolatos hipotéziseket elemeztünk stepwise módszerű lineáris regresszióanalízissel egy 236 fős, 7—8. osztályos általános iskolás diákokból álló mintán. A hipotézisekkel összhangban a megközelítő, problémafókuszú coping-módok az egészségvédő viselkedéseknek pozitív, az egészségkockázati viselkedéseknek pedig negatív prediktorai voltak. Az elkerülő megküzdési módok viszont az egészségkockázati viselkedések pozitív és az egészségprotektív viselkedések negatív magyarázó változói voltak. A társas támogatással kapcsolatos megküzdési módok (főként a barátkozás) pedig mind az egészségkockázati, mind az egészségvédő magatartások pozitív magyarázó változóinak bizonyultak. Az eredményeket a gyakorlati megfontolásoknak megfelelően tárgyaljuk, kiemelve a kortárshatások szerepét.

Restricted access
Developments in Health Sciences
Authors: ZS. Molnár, L. Varga, G. Gyenes, Á. Lehotsky, E. Gradvohl, Á.J. Lukács, R.A. Füzi, A. Gézsi, A. Falus, and H.J. Feith

sufficient handwashing? We have to count at least ……. when we wash our hands carefully. ) was 34.7% among lower primary school students, 29.6% in the upper primary school and 36.1% in the secondary school group. At Output 1 the percentages increased at every

Open access