Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "primer aldosteronismus" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Hussein, Emese Mezősi, Beáta Bódis, Orsolya Nemes, Károly Rucz, and László Bajnok

] 3 Szücs, N., Gláz, E., Varga, I., et al.: Diagnosis and treatment outcome in primary aldosteronism based on a retrospective analysis of 187 cases. [A primer aldosteronismus diagnosztikája

Restricted access

A szerzők egy 42 éves, palpitatiós panaszok miatt vizsgált beteg kórtörténetét mutatják be, akinél az elvégzett vizsgálatok Brugada-szindróma és primer aldosteronismus együttes fennállását igazolták. Az eset kapcsán felhívják a figyelmet a hypokalaemia okozta malignus kamrai ritmuszavar lehetséges veszélyére, amely Brugada-szindrómában különösen nagy kockázatot jelenthet. Orv. Hetil., 2012, 153, 1797–1799.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Dóra Horváth, Zoltán Lőcsei, Zsuzsanna Csizmadia, Erzsébet Toldy, István Szabolcs, and Károly Rácz

Bevezetés: A primer aldosteronismus diagnosztikájában alapvető a plazma aldoszteron-renin hányados vizsgálata. Cél: A szerzők a diagnosztikai hasznosság megítélése céljából a hányadost két módszerrel határozták meg (plazmaaldoszteron/plazmarenin aktivitás és plazmaaldoszteron/direkt renin koncentráció). Módszerek: Összesen 134 személyben (80 nő, 54 férfi; életkoruk: 46±15,5 év) radioimmunassay-vel meghatározták a plazmarenin-aktivitást és plazmaaldoszteron-koncentrációt, továbbá immunometriás assay-vel a plazmarenin-koncentrációt. A vizsgált személyek közül 49 egészséges, gyógyszert nem szedő (kontroll) személy volt, 59 hypertonia (34 kezeletlen, 25 kezelt) és 26 véletlenül felismert mellékvese-adenoma miatt vizsgált. Eredmények: A plazmarenin-aktivitás és reninkoncentráció között gyenge korrelációt találtak (r = 0,59) az alacsonyabb mérési tartományban (plazmarenin-aktivitás: 0,63±0,41 ng/ml/h; plazmarenin-koncentráció: 8,1±4,9 ng/l). A kontrollcsoport eredményeiből meghatározott „cut-off” értékek szerint (plazmaaldoszteron/plazmarenin aktivitás hányados: 30,0 ng/dl/ng/ml/h; plazmaaldoszteron/plazmarenin koncentráció hányados: 3,0 ng/dl/ng/l) az álpozitív esetek aránya különösen a béta-blokkolót szedők körében volt magas (plazmaaldoszteron/plazmarenin aktivitás 22,2%, plazmaaldoszteron/plazmarenin koncentráció 44,4%). Következtetések: A plazmaaldoszteron/plazmarenin aktivitás hányados csak akkor helyettesíthető a plazmaaldoszteron/plazmarenin koncentráció hányadossal, ha mérlegeljük a különböző klinikai állapotokat és eltérő gyógyszerhatásokat. Orv. Hetil., 2012, 153, 1701–1710.

Open access

Tomcsányi J, Sármán B. Simultaneous presentation of Brugada syndrome and primary aldosteronism. (Brugada-szindróma és primer aldosteronismus együttes előfordulás.) Orv Hetil. 2012; 153: 1797–1799. [Hungarian

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: János Horányi, Rezső Szlávik, Krisztina Fekete, and Attila Szijártó

E: A primer aldosteronismus sebészi kezelésének eredményei a praeoperativ diagnózis és a mellékvese morphologia retrospectiv elemzése alapján. Orvosi Hetilap 1985; 126: 2139

Open access