Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "principal-agent problem" x
  • All content x
Clear All

Chile's Colchagua Valley is both a geographical cluster of wineries and a dynamic learning network of wine-making professionals. A principal-agent problem arises in that the latter knowledge network is frowned upon by owners and top managers. Whereas experts aim at maximising quality, firms are interested in profits. Individual, personal success as a world-class expert is worth more to each professional, than to the respective winery. This conflict is compounded by traditional, authoritarian industrial relations. Multiple regression results confirm that expert network activity is a very poor predictor of award-winning international performance, or profits.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány az uniós források felhasználásának eredményességét vizsgálja a magyar közoktatás terén, és annak okát kutatja, hogy mi állhat a kudarcok mögött. A külföldi és hazai fejlesztéspolitikai szakirodalom alapján sorra veszi a lehetséges okokat, valamint a tipikus hibákat. A tanulmány végeredményben arra a következtetésre jut, hogy nem pusztán a nem megfelelő célkitűzésekkel, eszközök kiválasztásával, az implementáció nehézségeivel és az értékelés elmaradásával magyarázhatjuk az eredmények elmaradását. Eleve a kiindulás tűnik elhibázottnak, hiszen a közoktatás, ami egy diszkrecionális döntésekkel teli, tranzakcióintenzív terület, eredendően nem illik bele a nagy volumenű, rutinizált adminisztratív úton ellenőrzött projektek logikájába. Az Európai Unió fejlesztéspolitikáját újra kellene gombolni.

Open access

Capture Their Variety? Agribusiness 34 ( 1 ): 142 – 160 . Miller , G. ( 2005 ): Solutions to Principal-Agent Problems in Firms . In: Ménard , C. – Shirley , M. M

Open access