Search Results

You are looking at 1 - 10 of 64 items for :

  • All content x
Clear All

Az európai összehasonlító statisztikai adatok alapján kidolgozott Penrose-törvény szerint inverz összefüggés van az egy országban található pszichiátriai ágyak száma és a börtönben lévő populáció létszáma között. Célkitűzés: A dolgozat a börtönpopuláció és az elmeosztályi ágyszám közötti összefüggéseket vizsgálja 1990 és 2005 közötti időszakban Magyarországon. Módszerek: Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal kiadványaiból származnak. A dolgozatban a szerző az összefüggések leírására matematikai statisztikai módszereket alkalmaz. Eredmények: A pszichiátriai ágyak száma és a börtönpopuláció létszáma között Magyarország esetében is megfigyelhető inverz összefüggés van. A kényszergyógykezelt betegek száma a vizsgált időszakban a jogerősen szabadságvesztéses büntetésüket töltő személyek számával párhuzamosan emelkedett, és a pszichiátriai ágyak számával inverz összefüggést mutatott. Következtetések: Mind a börtön, mind pedig az elmeosztályon történő kezelés a közösség egy társadalmi jelenségre adott szegregációs válaszaként jelenik meg. Az adatok alapján feltételezhető, hogy mindkét rendszerben többségében ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése céljából az országos vizsgálat elindítása szükségesnek tűnik.

Restricted access

Torrey, E. F.: Jails and prisons – America’s new mental hospitals. Am. J. Publ. Health, 1995, 85 , 1611–1613. Torrey E. F. Jails and prisons – America’s new mental hospitals

Restricted access

The present study focuses on a single Russian proverb от сумы да тюрьмы не зарекайся (its equivalent in English: no fence against a flail). Its literal meaning is ‘No one is insured from prison and impoverishment’. This proverb is deeply rooted in the Russian history, and it belongs to the paremiological minimum of Russian language. The use of this proverb has rapidly increased recently. One can easily understand the reason for this fact since one of the richest men in the world, Mikhail Khodorkovsky, was sentenced to a number of years in prison and was released just a few months ago. It is not surprising that approximately half of Russian entrepreneurs have come into collision with justice. The analysis of the history and modern use of the proverb has been done with the help of Russian National Corpus, examples come from 19th- and 20th-century texts. Our analysis has shown that this proverb still preserves a very tight relationship with the history of language and society. The dynamics of the development of its new meaning is very fast. It turns out that in case of synchronic paremiology both the base of linguistic data as well as the theoretical and methodological base of research are changing. Old meanings (paremiological minimum/optimum, norm) and methods of psycholinguistic experiments demand constant correction.

Restricted access

Der Beruf des Seelsorgers im Justizvollzug ist ein komplexes Handlungsfeld voller Probleme und Konflikte. Um für das kirchliche Handeln in den (ungarischen) Gefängnissen unter diesen Umständen Anhaltspunkte anzubieten, wurde systemisch untersucht, vor welche Herausforderungen Anstaltsseelsorger durch das System „Gefängnis“ gestellt werden. Die am kirchlichen Handeln in den Justizvollzugsanstalten Mitwirkenden sind zwangsläufig an zwei unterschiedlichen komplexen Systemen beteiligt und werden dadurch vor die Aufgabe gestellt, sich ein in beide Richtungen interaktionsfähiges System zu schaffen, das ein bewusstes und dynamisches Hin-und-her-Pendeln zwischen dem System „Kirche“ und dem System „Justizvollzug“ ermöglicht. Durch die Nutzung der Ressourcen, die sich in diesem Hin-und-her-Pendeln verbergen, kann ein bewusster Auf- und Ausbau der pastoralen Identität erfolgen.

Restricted access

A „büntetés helyett kezelés” elve a szakirodalomban élénken vitatott kérdés. Kábítószer-bűncselekményekben ezt a lehetőséget Magyarországon az 1993. évi büntető törvénykönyv módosítása teremtette meg. 2003-ban jelentősen kibővült ez a jogi lehetőség. Célkitűzés: Bemutatni, hogyan érvényesül egy fővárosi, drogbetegekkel foglalkozó kezelőintézmény gyakorlatában ez az elv 2001–2005 között; valóban kezelésre szoruló drogbetegek kerülnek-e ilyen módon a kezelőrendszerbe, illetve eléri-e ez a jogintézmény a kezelésre szoruló célcsoportokat. Módszer: A szerzők egy fővárosi drogambulancia 2001 és 2005 között kezelésre jelentkező betegeinek addikciós súlyossági index interjú alapján nyert adatait elemezték ( n = 628). A „büntetés helyett kezelés”-t választók és a többi drogbeteg súlyossági indexének összehasonlítása klaszterelemzéssel és kétmintás statisztikai T-próbával történt. Eredmények: 2003-at követően a „büntetés helyett kezelésben” részt vevők aránya 24%-ról 72,6%-ra nőtt (szignifikáns eltérés). Jól elkülöníthető egy betegcsoport (a vizsgálati minta fele), amely nem bír kezelést igénylő problémával. 2003-tól ebben a „problémamentes” betegpopulációban magas azoknak az aránya (60%), akik a „büntetés helyett kezelést” választották. Következtetések: A szerzők indokoltnak tartják a „büntetés helyett kezelés” elvének pszichiátriai-addiktológiai átgondolását.

Restricted access

. ( 2009 ): Prison life: television, sports, work, stress and insomnia in a remand prison . International Journal of Law and Psychiatry , 32 , 74 – 83 . 7. Griffith , J. E. , Pennington

Restricted access

prison curse. Saturday Weekend Argus , 20 January: 1. Lambert M. 1993: Ancient Greek and Zulu sacrificial ritual: A comparative analysis’, Numen , 40(3): 293–318. Lambert M. Ancient Greek and Zulu

Restricted access

Crimean Tatars were detained in a prison camp near Hungarian town Eszetrgom during World War I. Ignác Kúnos collected rich linguistic and folkrol data from them. The paper publishes a selection of this material. The texts four liners and parts from longer poems recall their grievance due to solder's life, war and camp life.

Restricted access

The study discusses the everyday life of Hungarian prisoners of war during and after World War I. The paper first presents a brief historical summary, then discusses the number of the Hungarian p.o.w.'s in Italy, with a special focus on Sicily, as well as prison camps in Vittoria and palermo. The paper also presents some of the works and everyday life of the prisoners of war.

Restricted access

A social alchemist describes human nature

A review of The Lucifer Effect by Philip Zimbardo. Random House (2007), 551 pages, £18.99 ($27.95), ISBN: 1400064113 (hardback)

Journal of Evolutionary Psychology
Author: Lesley Newson

tryanny: The BBC prison study British Journal of Social Psychology 45 1 1 40 . J. Sidanius

Restricted access