Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,041 items for :

  • "privatisation" x
  • All content x
Clear All

). References Appel , H. ( 2004 ): A New Capitalist Order: Privatisation and Ideology in Russia and Eastern Europe . Pittsburgh : University of Pittsburgh Press

Restricted access

): Post-Privatisation Corporate Performance: Evidence from Companies Privatized in Poland in 2008–2011 . Studia Ekonomiczne , 2 (LXXXIX), 199 – 221 . Prusek , T. — Bielecki , T

Restricted access

. – Loayza , N. ( 2009 ): Privatization and Nationalization Cycles . Washington, D.C. : World Bank, July . Carswell , S. ( 2012 ): Breaking the Promissory Notes to Ease

Restricted access

to the International Network of Pensions Regulators and Supervisors (INPRES) Seminar on Private Pensions. Zagreb, May 27-28. Recent Developments and Country Reports: Hungary. 27 28

Restricted access

.1080/09538259600000077 Block , W. E. ( 2009 ): The Privatization of Roads and Highways: Human and Economic Factors. Auburn, Alabama : The Mises Institute . http://www.amazon.com/Privatization-Roads-And-Highways-Factors/dp/1279887303/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8

Restricted access

unique approach to privatisation - past, present and future. In: Székely, I. and Newbery, D. M. G. (eds): Hungary: An Economy in Transition. London: CEPR. Hungary: a unique approach to privatisation - past

Restricted access

Az alkotmányos magánjog kérdései a tulajdonjog, a környezetvédelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és az alkotmánybíráskodás mellett számos kérdést érintenek. Jelen tanulmány az alkotmányos magánjog aktuális és égető problémáit tárgyalja.

Restricted access

Magyarországon a környezetvédelmi magánjog alaptényállása a szomszédjogi zavarás törvényi tényállása a polgári törvénykönyvben. Ezt két szankciórendszer teszi lex perfectává: a birtokvédelmi és a kártérítési. A környezetvédelmi magánjog kártérítési felelősségi szankciója kvázi deliktualitást mutat. A környezetvédelmi magánjog mint tudományos kifejezés kevésbé terjedt el Magyarországon, mint például az angol, a francia vagy a német szaknyelvben. A környezetvédelmi magánjog joggyakorlata ellenben széles körű kazuisztikával bír. A környezetvédelmi magánjog absztrakcióját nem vagy alig végezte el a magyarországi jogtudomány, ezért a környezetvédelmi magánjogot jobbára csak a „beavatott”, a konkrét szakterületen tevékenykedő jogászok ismerik behatóan. Ezen a helyzeten a jogi oktatás hivatott változtatni.

Restricted access

. Brussels, October. European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) (2005): Central and Eastern Europe Success Stories . Special Paper, Brussels

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Kate Bishop, Igor Filatotchev, and Tomasz Mickiewicz

): Post-privatization Ownership Structure and Productivity in Russian Industrial Enterprises. Paper presented at the 1998 ACES-ASSA Annual Meeting, Chicago. Post-privatization Ownership Structure and Productivity in Russian

Restricted access