Search Results

You are looking at 1 - 10 of 108 items for :

  • "professional development" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

from their mentees through collaboration. Theoretical considerations The role of school-university partnership (SUP) in teacher learning and professional development According to the literature review, SUP serves different functions to support the

Open access

opportunity to join the team of the International Institute of Restorative Practices (IIRP) for several months in 2020. IIRP was established to advance restorative practices and is currently a key actor in providing professional development (PD), graduate

Open access

A holttestekkel, boncolással kapcsolatos tapasztalatok a megfelelő orvosi attitűd kialakulásában játszott szerepük miatt döntőnek bizonyulnak a medikusok professzionalizációjában. Az itt szerzett élmények beavatási rítusnak (Gennep, 1960) is tekinthetők, melynek következtében a laikus látásmód átalakul egy szakértőibb, tudományosabb szemléletmóddá. Hogy ezek az élmények sajátosságukból adódóan gyakorta jelentenek stresszforrást vagy szorongást a hallgatók számára, az szinte magától értetődő, mégis az érzelmi hatásokkal egyáltalán nem vagy csak alig foglalkozott eddig az orvosképzés, a hallgatókat magukra hagyva a megküzdésben. Bizonyítékok szólnak amellett, hogy a feldolgozás sikeressége a megfelelő pályaszocializáció segítője, de ugyanakkor hátráltatója is lehet. A boncolással kapcsolatos élmények feltérképezése, hatásainak megértése és a szakirodalomban gyakran nem egyértelműfogalmak tisztázása hozzájárulhat ahhoz, hogy a pályaszocializáció folyamatát megfelelő módszerekkel segíteni tudjuk, és nyíltabbá tegyük e tárgyaknak – a korszerű, tudományos ismeretek átadása mellett – egy nagyon fontos feladatát, a humanista értékek közvetítésén keresztül az orvos–beteg kapcsolat optimalizálását. Jelen írásunk célja a témában megjelent fontosabb szakirodalom áttekintése, a potenciális kutatási irányok ismertetése.

Restricted access

competence influences Continuing Professional Development (CPD) needs and participation in CPD ( Andersson & Köpsén, 2015 ). Professional competencies and learning needs are however context dependent. CPD programmes must thus be informed by research that

Open access

-oriented and teacher-directed ( Reményi, 2016 ), and as a consequence of this, it is important to put teachers’ continuous professional development and learning into focus (see Öveges & Csizér’s, 2018 study for further Hungarian data). Teachers can ensure

Open access

elements (content, process, product, learning environment) Perceived challenges of DI Difficulties in planning differentiated lessons Difficulties in delivering differentiated lessons Perceived enablers of DI Professional development Cooperation with

Open access

the policy and its effect on teachers’ professional development as an attempt to contribute to the literature which enlightens policymakers and hopefully leads to the creation of more realistic policies according to the Colombian context. Theoretical

Open access

ultimately catalyze pedagogical change over time by helping faculty situate their own professional development as teacher-scholars within the institution’s systems ( Bond & Blevins, 2020 ). We hope that others will adapt the typology to their own institutions

Open access

Mesterpedagógus szakmai tanárok szakmai életútjai

Career Paths and the Professional Development of Vocational Teachers

Educatio
Author:
Eszter Bükki

Caena, F. (2013) Policies on Teachers’ Continuing Professional Development (CPD): Balancing Provision with the Needs of Individual Teachers, Schools and Education Systems. Report of a

Open access

–2021, the four-year Education College curriculum has been developed and implemented, in line with the pre-service teacher education reform. In the new curriculum, the LS model is integrated into the practicum. LS, as a professional development or

Open access