Search Results

You are looking at 1 - 10 of 824 items for :

  • "prognosis" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: A. Marcell Szász, Balázs Ács, Emese Ágoston, Zsófia Sztupinszki, Anna-Mária Tőkés, Liliána Szittya, Borbála Székely, Miklós Szendrői, Qiyuan Li, László Harsányi, József Tímár, Zoltán Szállási, Charles Swanton, Balázs Győrffy, and Janina Kulka

Sotiriou, C., Wirapati, P., Loi, S., et al.: Gene expression profiling in breast cancer: understanding the molecular basis of histologic grade to improve prognosis. J. Natl. Cancer Inst., 2006, 98 , 262–272. Loi S

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: András Jánosi, Péter Ofner, Béla Merkely, Péter Polgár, Károly Zámolyi, Róbert Gábor Kiss, István Édes, Kálmán Csapó, Lajos Nagy, Géza Lupkovics, Béla Herceg, János Tomcsányi, Zoltán László, András Vértes, János Simon, András Katona, Ferenc Juhász, Ferenc Bajkó, Imre Varjú, and Elek Dinya

Bevezetés: A heveny szívizominfraktust elszenvedett betegek halálozására vonatkozó hazai adatok hiányosak. Célkitűzés: A szerzők a Magyar Infarctus Regiszterben szereplő 8582 infarktusos beteg (4981 ST-elevációval járó myocardialis infarctus) adatainak elemzésével a kórházi, a 30 napos és az egyéves halálozás vizsgálatát tűzték ki célul. Budapest öt kerületében rögzítették a prehospitális haláleseteket. Módszer: A halálozás kockázati tényezőinek vizsgálatára logisztikus regressziós analízist végeztek, majd ellenőrizték a modell illeszkedését. Eredmények: A kórházi, a 30 napos, illetve az egyéves halálozás az ST-elevációval járó infarktusos betegcsoportban 3,7%, 9,5%, illetve 16,5%, a nem ST-elevációs betegcsoportban 4%, 9,8% és 21,7% volt. A nem ST-elevációval járó infarktus miatt kezelt betegek egyéves halálozása szignifikánsan magasabb volt. A halálozás kockázati tényezőit vizsgálva az életkor, a Killip-stádium, a kórelőzményben szereplő myocardialis infarctus, stroke, valamint a diabetes bizonyult prognosztikus jelentőségűnek. A percutan coronariaintervenció mindkét típusú infarktusban nagyon jelentősen javította a betegek rövid és hosszú távú életkilátásait. Következtetések: A prehospitális halálozás igen jelentős volt, a 30 napon belül bekövetkező események 72,5%-a kórházon kívül történt. Orv. Hetil., 2013, 154, 1297–1302.

Open access

Manninger, G. A. (1968): Kártevők prognőzisa és szignalizatiőja (Prognosis and signalisation of pests). In: Ubrizsy, G. (ed.): Növényvédelmi enciklopédia (Plant protection encyclopedia). Mezőgazdasági Kiadő

Restricted access

by Pulse Trace System appears as a useful and applicable method for estimating the renal and CV prognosis in ADPKD. Increased arterial stiffness in CKD It was demonstrated several years ago that arterial stiffness is

Restricted access

For electrical systems, to identify the weaknesses using the specific modeling tools represents the starting point for prognosis and reliability centered maintenance strategies performing. This paper deals with reliability analysis and life prognosis of the power cables using the two-parameter Weibull distribution and the mathematical model AMSA Crow. For simulations, the ALTA software package was applied. The results obtained are related to power cables lifetime evolution considering the ageing under multiple stresses: temperature, humidity, and vibrations. The life distribution and the reliability prognosis have been obtained.

Restricted access

Abstract  

The results of monitoring of85Kr volume activity in ground-level air of Prague over the period 1989–1995 are summariyed. Seasonal dependence with a maximum in late spring and summer months and a gradual increase of85Kr concentration in the atmosphere were observed. Linear approximation of long-term trend in the period 1983–1995 gives the growth rate of 35 mBq·m–3 per year. Exponential approximation provides an inter-year growth by 3.7% The measured values were compared to the prognosis of85Kr contamination development of the atmosphere from the early 1980s. They were found to be near to the low estimate of the assumed development.

Restricted access

References 1 Nazha B, Moussaly E, Zaarour M, et al. Hypoalbuminemia in colorectal cancer prognosis: Nutritional marker or inflammatory surrogate? World J Gastrointest

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: András Jánosi, Dániel Várnai, Zsófia Ádám, Adrienn Surman, and Katalin Vas

A szerzők 139, nem ST-elevációs infarktus miatt kezelt betegük adatait elemzik. Vizsgálják a betegek kórházi és késői prognózisát, egyes echokardiográfiás adatok prognózissal való összefüggését, valamint a kórházból elbocsátott betegek esetén a szekunder prevenció szempontjából ajánlott gyógyszeres kezelés gyakoriságát. Az utánkövetés a betegek 98%-ában sikeres volt, a bekövetkezett eseményekről, illetve az utánkövetés idején alkalmazott gyógyszeres kezelésről postai kérdőív útján szereztek adatokat. A nők átlagéletkora 78,6, a férfiaké 71,4 év volt. A kezelt betegeknél gyakori volt a társbetegségek (hypertonia, diabetes mellitus, korábbi ischaemiás szívbetegség) előfordulása. A kórházi kezelés időszakában 30 betegnél (22%) történt koronarográfia, és 29 betegnél revascularisatiós beavatkozásra is sor került. A kórházi halálozás 15% volt, az utánkövetés háromnegyed éve alatt 17%-os halálozást észleltek. A kórházban, illetve az utánkövetési idő alatt meghalt betegek szignifikánsan idősebbek voltak azoknál, akik életben maradtak. Egyes echokardiográfiás adatok (ejekciós frakció, végszisztolés átmérő, szegmentális falmozgászavar és a mitralis insufficientia nagysága) prognosztikus jelentőségűnek bizonyultak, mivel szignifikánsan különböztek az életben maradt és a meghalt betegek esetén. A kórházból elbocsátott betegek igen magas arányban részesültek a másodlagos prevenció szempontjából fontosnak ítélt gyógyszeres kezelésben (aszpirin, béta-blokkoló, ACE-gátló, statin). Az utánkövetés idején sem csökkent ezen gyógyszerek használatának aránya, ami a betegek jó compliance-ét igazolja.

Restricted access

Šútor J: 2006. Prognosis of soil drought. Acta Hydrologica Slovaca, 7, 2, Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia: 176–182 pp. Šútor J

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Thiago Henrique M. Vargas, Camila N. Barra, Lidia H. Pulz, Greice C. Huete, Karine G. Cadrobbi, Adriana Tomoko Nishiya, Silvia Regina Kleeb, José Guilherme Xavier, José Luiz Catão-Dias, and Ricardo F. Strefezzi

that make prognosis an important and challenging task in the veterinary practice ( Welle et al., 2008 ; Blackwood et al., 2012 ). The prognosis of this disease is currently estimated on the basis of histological grading, clinical staging, Ki67 index

Restricted access