Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "projection neurons" x
  • All content x
Clear All

Pheromones are important cues for social insects such as ants. As a first step in elucidation of pheromonal information processing mechanisms in the myrmicine ant, we investigated the morphological structure of the antennal lobe. Using autofluorescence imaging, labeling of neuronal filamentous actin, and reduced silver impregnation staining, the antennal lobe was found to consist of five compartments that, each received input from a different antennal sensory tract. Two major tracts of projection neurons, the medial and lateral antenno-cerebral tract (m-and l-ACT), originated from a different region of the antennal lobe. The m-ACT originated from the posterior part of the antennal lobe whereas the l-ACT originated from the anterior part. These results demonstrate a spatial segregation of function within the antennal lobe.

Restricted access

the nucleus tegmenti pedunculopontinus pars compacta (TPC) to nigrostriatal projection neurons. Neurosci. Lett. 85, 1–4 (1988) Nakamura Y. A morphological evidence for monosynaptic

Restricted access

Bevezetés: A központi idegrendszerben az idegsejtek, gliasejtek és azok nyúlványai közötti szűk teret extracelluláris mátrix veszi körül. Többkomponensű struktúra, amely a neuron és a glia közös terméke. Előfordulása, összetétele az idegrendszerben eltérő, ugyanakkor változékony is, mert a funkcionális változások a mátrix megjelenésében vagy éppen eltűnésében, átalakulásában jól követhetők. Az extracelluláris mátrix jellegzetes megjelenési formája, bizonyos típusú neuronok teste és proximalis dendritjei körül halmozódik fel. Az így létrejött struktúrát perineuronalis hálónak nevezzük. Ez az „öltözék” rendkívül fontos szerepet tölt be a sejtek védelmében, ionhomeosztázisuk megtartásában, a sejtmembrán receptorainak eloszlásában, illetve a sejtkapcsolatok biztosításában. Az extracelluláris mátrix újabban leírt formája az axonok végbunkói köré rakódik le, amelyet periaxonalis hüvelyeknek nevezünk. Célkitűzés: A szerzők arra kerestek választ, hogy az ember, a csirke és a patkány központi idegrendszerének eddig nem vizsgált területein a mátrix és az előbb említett megjelenési formái hogyan jelennek meg. Megvizsgálták, hogyan befolyásolja a filogenetikai státus a központi idegrendszeri mátrix ingerfüggő megjelenését és plaszticitását. Módszer: Két perfundált humán agy- és gerincvelőt, az Alzheimer-kórral kapcsolatos vizsgálatokra további 23 humán agymintát, 16 felnőttpatkány-agyvelőt és 18, különböző életkorú csirkeagyvelőt dolgoztak fel. Az extracelluláris mátrixot hisztokémiai és immunhisztokémiai festésekkel jelenítették meg. Eredmények: Az emberi hippocampusban azt találták, hogy a mátrixba ágyazott sejttestek és szinapszisok kevésbé pusztulnak degeneratív betegségben. Jellegzetes, csak a periszinaptikus régióra korlátozott mátrixot találtak az emberi látópályához kapcsolt külső térdestestben. Az eddig még nem vizsgált humán gerincvelőben feltérképezték a mátrix szerkezetét, ami fontos terápiás lehetőségeket rejthet magában a gerincvelőt ért sérülésekben. Megállapították, hogy perineuronalis hálók távoli projekcióval rendelkező idegsejtek körül alakulnak ki, izolált periszinaptikus borítékokban pedig a hátsó szarv bővelkedik. Állatmodelljeikben bizonyították, hogy a differenciált neuronokkal született csirke látórendszerében a mátrixszerkezet kikelés után bejövő fényinger nélkül is azonnali teljes fejlettséget mutat. Patkányagyvelőben pedig azt tapasztalták, hogy az egymással projekciós kapcsolatban lévő köztiagyi-kérgi struktúrák plaszticitásuknak megfelelő mátrixfejlettséget és mintázatot mutatnak. Következtetések: Az ember központi idegrendszerének extracelluláris mátrixa régiónként különböző, funkciófüggő eloszlást és fenotípust mutat. A madár agyi mátrixeloszlása genetikailag és nem ingerfüggően determinált. A patkányelőagy kérgi-köztiagyi struktúrái pálya-, projekció- és funkciófüggően fejlődnek, amely az adott rendszer plaszticitását tükrözi vissza. Orv. Hetil., 2013, 154, 1067–1073.

Open access

cameleon in Drosophila melanogaster is used to visualize olfactory information in projection neurons. Curr. Biol. 12 , 1877-1884. Genetically expressed cameleon in Drosophila melanogaster is used to visualize olfactory

Restricted access

Sekerkova, G., Ilijic, E., Mugnaini, E. (2004) Bromodeoxyuridine administered during neurogenesis of the projection neurons causes cerebellar defects in rat. J. Comp. Neurol. 470 , 221–239. Mugnaini E

Restricted access

projection neurons. Exp. Brain Res. 50, 173–182. Ribak C. E. GABAergic cells in the dentate gyrus appear to be local circuit and projection neurons Exp

Restricted access

Bayer L, Eggermann E, Saint-Mleux B, Machard D, Jones BE, Muhlethaler M, Serafin M: Selective action of orexin (hypocretin) on nonspecific thalamocortical projection neurons. J. Neurosci. 22(18), 7835–7839 (2002

Restricted access

Y , Tsumoto T . Reciprocal homosynaptic and heterosynaptic long-term plasticity of corticogeniculate projection neurons in layer VI of the mouse visual cortex . J Neurosci 2013 ; 33 : 7787 – 98 , https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5350

Restricted access