Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "proprioception" x
Clear All

signals coming from mechanoreceptors located in the muscles (muscle spindles), tendons (Golgi organs), ligaments, and skin ( 27 ). Beyond the aforementioned static sensations, proprioception plays an essential role in motor control. It provides the central

Open access

Bernier JN, Perrin DH: Effect of coordination training on proprioception of the functionally unstable ankle. J. Orthop. Sports Phys. Ther, 27, 264–275 (1998) Perrin D

Restricted access
Authors: Ildikó Végh, Kinga Harmat and Imre Gerlinger

Absztrakt:

A cervicalis vertigo létezése napjainkban is vita tárgyát képezi. A kórkép alaptézise, hogy a nyak rendellenessége szédülést okoz. Maga az elnevezés nem pontos, hiszen a leírások alapján nem is igazi vertigóról van szó. A cervicalis vertigóra leginkább jellemző tünetek a nyaki fájdalom vagy diszkomfortérzet, az egyensúlyzavar vagy bizonytalanságérzet és a nyaki mozgáskorlátozottság. A kórkép eredete nem tisztázott egyértelműen. A szakirodalom alapján négy, leginkább elfogadott hipotézisről beszélhetünk: neurovascularis, vascularis, proprioceptív elmélet és migrénasszociált cervicalis vertigo. Ezek közül a neurovascularis elmélet már idejétmúlt, létezése egyértelműen megcáfolható. A cervicalis vertigo diagnózisának felállításakor minden esetben az alábbi nehézségekkel szembesülünk: nincs a kórképre specifikus diagnosztikai módszer, cervicalis vertigóra pathognomicus klinikai elemek nem állnak rendelkezésre, egyértelmű terápiás ajánlás nem létezik. A kórkép felállítása kizárásos elven alapul, azonban a pszichogén vertigo lehetősége további nehézségek elé állítja a klinikusokat. Kezelését illetően a manuálterápiás eljárások – vestibularis fejlesztőgyakorlatokkal kombinálva – tűnnek a leginkább célravezetőnek. Orv Hetil. 2019; 160(25): 967–972.

Open access

Barrett D. S., Cobb A. G., Bentley G. Joint proprioception in normal, osteoarthritic and replaced knees, J. Bone Joint Surg . Vol. 73B, 1991, pp. 53–56. Bentley G

Restricted access

Kostopoulos N, Bekris E, Apostolidis N, et al. The effect of a balance and proprioception training program on amateur basketball players’ passing skills. J Phys Educ Sport 2012; 12: 316–323. 7

Open access
Authors: K Galamb, B Szilágyi, OM Magyar, T Hortobágyi, R Nagatomi, M Váczi and J Négyesi

hand ( 27 , 33 , 44 ). This behavioral asymmetry is known as “right-handedness.” Proprioception is an essential element of motor control. Activation of muscle, skin, and joint receptors allows sensing the orientation of body and body parts

Restricted access

) Muro M. Electromyographic manifestation of muscular fatigue Med. Sci. Sports Exerc. 1982 14 198 202 Proske U: What is the role of muscle reception in proprioception? Muscle

Restricted access
Authors: ZS Mézám, N Schweitzer, A Jakab, M Klein Hubikné, I Vámosi, O Türei and Á Klein

the physiologically coded movement patterns, making the appropriate proprioception possible. This is followed by active muscle work, namely muscle strengthening and muscle function improvement. The Special Manual Technique

Open access

. , & Jeannerod , M. ( 2003 ). The role of proprioception in action recognition . Consciousness and Cognition , 12 , 609 – 619 . Felician , O. , Ceccaldi , M. , Didic , M. , Thinus

Restricted access

proprioception in postural control in older women. J. Rehabil. Res. Dev., 2013, 50 (6), 811–820. Mikkelsen, U. R., Couppé, C., Karlsen, A., et al.: Life-long endurance exercise in humans: Circulating levels of inflammatory

Open access