Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "protection of animals" x
  • All content x
Clear All

Az ókori görög szövegekben találunk néhány olyan példát, amelyeket mai szóhasználattal élve „állatvédő” törvényeknek nevezhetünk. Ezek a törvények vagy tiltják az állatok (illetve bizonyos állatok) megölését, vagy pedig szigorúan büntetik azokat, akik kárt vagy fájdalmat okoztak az állatoknak. Bár a példák meglehetősen elszórtan jelennek meg a görög és a latin irodalom egészében, mégis figyelemre méltóak. Egyesek közülük anekdotikus jelleggel bírnak, ez azonban nem lehet ok arra, hogy ne vegyük komolyan őket, amikor megkíséreljük felkutatni az állatokkal szembeni igazságos és kíméletes bánásmód nyomait az ókori görög felfogásban. Határozottan megtalálhatók egy olyan ősi kultikus törvényhozás nyomai, amely igazságos bánásmódot követelt meg a szelíd háziállatokkal szemben, amelyeknek az ember kulturált és civilizált életét köszönheti. Ez a törvényhozás két kultúrhérós, az eleusisi Triptolemos és az athéni Buzygés alakjához kötődik. Továbbmenve, az Areiospagos legfelsőbb bírói testületének olyan megdöbbentő döntéseire bukkanunk, amelyekben szokatlanul szigorú, sőt halálos büntetést szabtak ki állatkínzásért. Azonban nem csak az arisztokratikus múlt példái, amelyet ezek a bírói döntések szemléltetnek, hanem a demokratikus Athén néhány esete is tanúskodik az ókori görögség állatokkal szembeni szimpátiájáról és igazságosságáról. Ez bizonyára természetes is egy olyan város esetében, amely mindig azzal büszkélkedhetett – és remélhetőleg fog is büszkélkedni mindig –, hogy a törvény és az igazságosság fellegvára.

Restricted access

Ponori Thewrewk Emil, akit a magyar klasszika-filológia első nagy alakjának és megalapítójának tekintünk, egyúttal az egyetlen olyan magyar tudós is, aki foglalkozott az ókori görögök állatvédelmével. A téma iránti érdeklődése azzal a hatással magyarázható, amelyet szellemi környezete gyakorolt rá, közeli rokonságára és ismerőseire. A kor állatvédő mozgalmainak érvelése, amely az a minore ad maius elvén alapszik („aki kíméletlen az állatokkal, az kíméletlen lesz az emberekkel is”), megragadható Ponori Thewrewk rövid cikkében, amely különbséget tesz az állati élet megkíméléséhez vezető, régi vallásos hiedelmek és azon törvényes athéni esetek között, amelyekben az állatokkal szembeni kegyetlenséget megbüntették mint az emberekkel szembeni, jövőbeni kegyetlenség előjelét. Tanulmányom első felében (I–II. rész) megkísérlem feltárni Ponori Thewrewk személyes indíttatását és kapcsolatait, amelyek a kor állatvédő mozgalmaihoz fűzték, majd a III. részben sorra veszem azokat a Ponori Thewrewk által említett, ókori vallásos és törvényi megfontolásokat, amelyek az állatokkal való kíméletes bánásmódhoz vezettek, hogy teljes képet nyerjünk az ókori görögök állatvédelmi törekvéseiről és arról, ahogyan ezt Ponori Thewrewk és kortársai látták.

Restricted access

. European Commission ( 2009 ): Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing . OJ L 303 , 18 .11.2009, 1–30. Hoenderken

Restricted access

, 20.11.1984, p. 1. European Council (1993): Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing. Official Journal of European Union No. L340, 31.12.1993, p. 21

Restricted access

EC (1998): Directive 98/58/EC of 20 July concerning the protection of animals kept for farming purposes. OJL 221 , 8.8.98 , 23–27. Directive 98/58/EC of 20 July concerning the protection of animals kept for farming

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: S. Valcheva-Kuzmanova, M. Eftimov, R. Tashev, L. Yankova, I. Belcheva, and S. Belcheva

EEC (1986): Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes

Restricted access

member states regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes, OJ. No. L., 358/1 INRAN ( 2009 ): National Research Institute for Food and Nutrition

Open access

“Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change” , 12–13 October , Chisinau , Republic of Moldova , 160 – 161 . ISBN 978

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Katiuska Satué, Esterina Fazio, Cristina Cravana, Marco Quartuccio, Maria Marcilla, and Pietro Medica

used in this study were in compliance with the guidelines of the Spanish law (RD 37/2014) regulating the protection of animals at the time of slaughter and the EU directive (2010/63/EU) on the protection of animals used for scientific purposes. The

Restricted access

legislation (Law No. 377/2012) on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. Statistical analysis Statistical analyses were performed using the Statistica AXAZ software package (StatSoftCR, Czech Republic). Data were

Restricted access