Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "proton pump inhibitor therapy" x
Clear All
Authors: Ivett Hegedűs, Csaba Csizmadia, Zoltán Lomb, László Cseke, Yadamsuren Enkh-Amar, László Pajor and Barna Bogner

Jalving, M., Koornstra, J. J., Wesseling, J., et al.: Increased risk of fundic gland polyps during long-term proton pump inhibitor therapy. Aliment. Pharmacol. Ther., 2006, 24 , 1341–1348. Wesseling J

Restricted access

Pap, A.: Adverse effect of long-term proton pump inhibitor therapy. [A hosszú távú protonpumpagátló kezelés mellékhatásai.] LAM, 2009, 19 , 489–492. [Hungarian] Pap A. Adverse

Restricted access

2990 Ratuapli, S. K., Ellington, T. G., O’Neill, M. T., et al.: Proton pump inhibitor therapy use does not predispose to small intestinal bacterial overgrowth. Am. J

Restricted access

A protonpumpa-gátlók (PPI) a gastrooesophagealis reflux és más savfüggő betegségek kezelésében széles körben használatosak. Az omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol és esomeprazol hatékonyan gátolják a gyomorsav-szekréciót a protonpumpa, H + /K + -adenozin trifoszfatáz (ATPáz) bénításával.E vegyületek döntően CYP-mediált oxidatív metabolizmusában megfigyelhető különbségek kifejezett egyéni eltéréseket okozhatnak a savszekréció gátló hatásban. A PPI-kezelés során fellépő gyógyszerkölcsönhatások nagy része szintén e metabolikus folyamatokhoz köthető.A PPI-k átalakításában elsősorban a CYP2C19 és a CYP3A4 izoenzimek vesznek részt; aktivitásukat részben exogén hatások, részben endogén (farmakogenetikai) tényezők módosíthatják. Napjainkban elérhetővé vált az egyes genotípusok (homozigóta extenzív, heterozigóta extenzív metabolizálók és lassú metabolizálók) PCR, DNS chip módszerrel történő vizsgálata, mely egyre több magyarázattal szolgál a terápiás válaszokban megfigyelhető egyéni eltérések megértéséhez.A genotípus meghatározása a klinikai gyakorlat számára jelentős segítséget nyújthat az optimális kezelési forma kiválasztásában, és egyénre szabott savszekréció-gátló terápia kialakításában, különösen PPI-kezelésre non-responder gastrooesophagealis reflux, vagy fekélybetegség esetében, illetőleg sikertelen eradikációs kezelést követően.

Restricted access
Authors: Ágnes Anna Csontos, Bálint Fekete, Katalin Lőrinczy, Orsolya Terjék, Lajos Berczi, Márk Juhász, Pál Miheller and Zsolt Tulassay

polyp in long-term proton pump inhibitor therapy: a prospective study in Japan. J. Gastroenterol., 2010, 45 , 618–624. Fujimoto K. Incidence and risk factor of fundic gland polyp and

Open access
Authors: László Herszényi, Márk Juhász, Emese Mihály and Zsolt Tulassay

–319. 18 Deshpande, A., Pant, C., Pasupuleti, V., et al.: Association between proton pump inhibitor therapy and Clostridium difficile infection in a meta-analysis. Clin. Gastroenterol. Hepatol

Open access
Authors: Iván Igaz, Gábor Simonyi, Sándor Balogh and Miklós Szathmári

. Risk of community-acquired pneumonia with outpatient proton-pump inhibitor therapy: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2015; 10: e0128004. 22 Othman F, Crooks CJ

Open access

patient with bilateral adrenal incidentalomas, and its rapid normalization after discontinuation of proton pump inhibitor therapy. Clin. Endocrinol., 2007, 67 , 805–806. Hargitai B

Open access
Authors: Nóra Szigeti, György Fábián, Tamás Tornóczky, Béla Hunyady and István Wittmann

Jalving, M., Koornstra, J. J., Wesseling, J. et al.: Increased risk of fundic gland polyps during long-term proton pump inhibitor therapy. Aliment. Pharmacol. Ther., 2006, 24 , 1341–1348. Wesseling J

Restricted access
Authors: Nóra Szigeti, György Fábián, Tamás Tornóczky, Béla Hunyady and István Wittmann

Jalving, M., Koornstra, J. J., Wesseling, J. és mtsai: Increased risk of fundic gland polyps during long-term proton pump inhibitor therapy. Aliment. Pharmacol. Ther., 2006, 24 , 1341–1348. Wesseling J

Restricted access