Search Results

You are looking at 1 - 10 of 73 items for :

  • "psychodynamic" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Marco D. T. Scanavino
,
Alia Garrudo Guirado
,
João Miguel Marques
,
Maria Luiza Sant'Ana do Amaral
,
Bruna Messina
,
Sirlene Caramello dos Reis
,
Vivian Boschesi Barros
,
Carmita Helena Najjar Abdo
,
Hermano Tavares
, and
Jeffrey T. Parsons

pharmacologic and psychotherapy treatments for CSB remains sparse regarding how they impact the main symptomatology and the negative consequences ( Briken, 2020 ; Lew-Starowicz, Lewczuk, Nowakowska, Kraus, & Gola, 2020 ). Accordingly, psychodynamic therapy has

Open access

, and religious insights and experiences: five participants, overall statement frequency = 4.8%. Interpersonal insights point to the origin of personal problems and symptoms. This includes psychodynamic insights and

Open access

A szerző bemutatja, hogy Arizonában a pszichológusképzés a kutatólaboratóriumokra épül, s amellett érvel, hogy a pszichológusoknak a társszakmákban is végzettséget kell szerezniük - ugyanakkor hiányolja az amerikai képzésből a pszichodinamikus szemléletet.In Arizona, education in psychology is based on research labs. The author argues for second degrees is related fields. He points out the lack of psychodynamic point in American training.

Restricted access

Kapcsolatdinamikai folyamatelemzés processzometriával sine morbo és klinikai esetekben

Relationship dynamic process-analysis by processometry in sine morbo and clinical cases

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Emőke Bagdy

Célkitűzés: A processzometria módszerének alkalmazását bemutatni párok kapcsolatdinamikai folyamatainak követésében.

Módszer: A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) textusfeldolgozásának validált eljárása, amely a teszt jegyzőkönyv interakcióinak folyamatán át módot ad a páratlanul egyszeri kapcsolati viszonyminták „komputertomográfiás”, rétegeire bontott, finom elemzésére. A feldolgozás objektív módszertani oldala a számítógépes folyamatmonitorozás, a vizsgált három dimenzióban (dominancia, együttműködési aktivitás és intimitás), ötfokozatú skálán. Interpretatív elemzési oldala az üzenettartalmak szimbolikus jelentések mentén történőösszefűzése. A kommunikáció „hogyanja” és üzeneti tartalma („mit üzen” a v. sz.) együttesen a lelki mélységet bevilágító felismerésekhez segítenek hozzá.

Eredmények: A feldolgozott két esetet bemutató tanulmány, egy látszólag sine morbo pár „fallikus kol- lúziója”, valamint egy anorexia nervosában szenvedő lánynak édesanyjával való mély, lelki dinamikai azonossága arra nézve, hogy egy nőnek veszélyes felnőtté válnia. Titkos összejátszásuk közös nevezője: „maradjunk kislányok”.

Konklúzió: A tanulmány lehetőséget ad az elemzés lépéseinek és munkamódjának megismerésére. Rávilágít a KRV pár- és családdiagnosztikai jelentőségére a (rejtett) kapcsolatdinamikai történések megismerésében.

Objective: Introducing the application of processometry for the follow-up of relationship-dynamic processes of couples.

Method: The validated procedure of the Joint Rorschach Examination (JRE) text-elaboration that allows computer-tomographic, layered, precise analysis of unique, single relationship patterns through the process of test protocol interactions. The objective methodological side of elaboration is the computer-based process-monitoring in the three examined dimensions (dominance, collaboration activity and intimacy) on a five-point scale. The interpretative analytic side is linking contents of messages along symbolic meanings. The „how” of communication and content of its message („what does the subject communicate”) jointly contribute to recognition illuminating psychodynamic depth.

Results: the study of two adapted cases, the „phallic collusion” of an apparently sine morbo couple, and the deep, psychodynamic identity of a girl - suffering from anorexia nervosa - with her mother with regard to the fact that it is dangerous for a woman to become an adult. The common denominator of their secret collusion is ‘let’s stay girls’.

Conclusion: The study provides an opportunity to understand steps and working methods of the analysis. It highlights the couple and family diagnostic significance of JRE in the cognition of (hidden) relationship dynamic actions.

Open access

Introduction

Once thought a rarely used drug, LSD use is steadily increasing among US adults. A greater understanding of social factors and psychological determinants leading to lifetime LSD use can assist health educators and professionals in treating this growing problem. This study analyzed psychosocial factors related to LSD use among a national sample of adults.

Methods

A secondary data analysis of the 2017 National Survey on Drug Use and Health was performed.

Results

Results from the final multivariate logistic regression revealed that those who were male, African American or Hispanic, used alcohol, ecstasy, marijuana, inhalants, cocaine, and cigarettes before the age of 21 years, thought about suicide, got a kick out of doing things risky, and tested oneself to do risky things were more likely to use LSD.

Conclusions

This suggests that psychodynamic processes, for example, possible activation of emotional conflicts – can take place spontaneously – during ayahuasca intake in this particular setting. Some participants attributed symbolic meaning to the visionary content, which was more likely to take place in psychotherapeutically motivated clients. The specific setting influence as well as corresponding expectations of the participants in native wisdom could have considerable influence on experiences and interpretations, such as communication with entities as well as receiving personal teachings.

Open access

Nonsuicidal self-injury (NSSI) is an umbrella term which comprises several kinds of behaviors (e.g., cutting, hitting, biting, scratching, burning). Over the last decade, lifetime prevalence of NSSI acts has showed a dynamic increase among young people. Furthermore, NSSI could associated not only with mental disorders, but might appear in nonclinical samples. This urges the detailed and complex exploration of the etiology, functions, processes and removal of NSSI. Multidimensional nature of the etiology of NSSI makes difficult to develop a comprehensive model. The existing explanatory models are diverse, integrative approach much less likely could be discovered. Our study gives an overview of the spectrum of the models of NSSI. We summarize the biological, the psychological, the interpersonal, and the psychodynamic models, as well as the developmental pathways of NSSI. Finally, the cultural and the system perspectives are also incorporated into the explanations of NSSI. Empirical results provide evidence of the presented models.

Open access

Absztrakt

Az én (énrendszer) szilárdságának és változékonyságának kölcsönviszonyát joggal tekintik az énpszichológia ellentmondásos és gyakran vitatott kérdésének. Egyes szerzők egymást kizáró jelenségeknek tekintik a szilárdságot és a fluiditást, holott azok kölcsönösen feltételezik egymást. Az énrendszer működését dinamikus stabilitás jellemzi. Ez elsősorban az énfunkciók stabilitását, valamint azok helyzetfüggő kontextualitását (working self szerkesztés) jelenti. A szerző részletesen elemzi a változás pszichodinamikáját. Célszerű megkülönböztetni az önmeghatározó kategóriák mennyiségi gyarapodását azok tartalmas mintázatának változásaitól. A rutinszerű forgatókönyvi változások az anticipált szocializáció logikája szerint elővételezhetőek, mások váratlan sorseseményekként zajlanak le. A kulturális identitásminták (self-modellek) és azok észlelésének módjai meghatározó szerepet játszanak az énváltozási folyamatokban. A radikális énváltozás sajátos önálló változata a konverzió; a tanulmány részletesen elemzi ennek pszichológiai jellemzőit.

Restricted access

Absztrakt

A gyanakvó gondolkodás adott helyzetben hasznos és adaptációt segítő lehet, amelyet a világban előforduló események is visszaigazolnak. A paranoia kialakulásában szereplő tényezők közé pszichodinamikai (projekció), jelentőségtulajdonítási (salience attribution), neurobiológiai (dopamin), percepcióromlási (halláskárosodás), kulturális-társadalmi (kisebbség, álközösség), önértékelési (aggódás, depresszió, mánia), valamint kognitív (elhamarkodott következtetés) mechanizmusok tartozhatnak. A gondolkodás spektruma mentén az enyhétől a súlyosig különféle tartalommal előfordulhat túlzott aggodalmaskodás, fokozott jelentőségtulajdonítás, túlértékelt elképzelés, gyanakvás/bizalmatlanság, paranoid gondolat és kikristályosodott téveszme. Az elmúlt években intenzív kutatások indultak a szubklinikus paranoiditás felderítésére az átlagpopulációban. E célra kifejlesztett szűrőmódszerekkel (paranoiaskálák, pszichometriai tesztek, virtuális valóság laboratórium) azt találták, hogy a lakosság körében meglehetősen gyakoriak a gyanakvó/bizalmatlan elképzelések, és ezek némelyike a betegpopulációban észlelt mértéket is elérheti. Az enyhén paranoid ideák nagyobb előfordulásától a súlyosabbak kisebb gyakoriságáig az egész hierarchikus jelenség egy ’paranoiapiramist’ alkot. Az emberekben meghúzódó hétköznapi paranoid gondolkodás alapján megfogalmazható, hogy ’életünk a paranoia’. Orv. Hetil., 2016, 157(50), 1979–1988.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az evés az egyik legalapvetőbb örömforrás. A különböző fogyókúrák ettől az élvezettől fosztanának meg úgy, hogy közben korántsem garantálnak helyette mást, például egy életre szóló helyes táplálkozási magatartást, vagy tartós megoldást a túlsúlyproblémákra. Célkitűzés: A jelen tanulmány céljaként azokat a pszichodinamikai összefüggéseket tárja fel, amelyek valamennyi diéta, fogyókúra sikertelensége mögött állhatnak. Módszer: Az elhízás, a kövérség, valamint a fogyókúrák sikertelenségének a kognitív viselkedésterápiás szemlélettel történő elemzése. Eredmények: A kognitív viselkedésterápiában igazolt, lefektetett törvényszerűségek alkalmazásával rálelhetünk azokra a konkrét, fogyókúrázási-hízási folyamatokban levő etológiai okszerűségekre, amelyek a gyógyító tünet-, illetve problémaorientált pszichoterápia során sikeresen felhasználhatók. Következtetés: Összességében megállapítható, hogy javasolt lassan, kis lépésekben haladni a kitűzött cél felé. Tanulásos módszerekkel a környezet folyamatos átalakítása közben az obes egyén a saját nemkívánatos viselkedési attitűdjeit levetve újakat építhet ki, számára kívánatos szokásokká formálhatja, miközben a személyisége is csiszolódik. Orv. Hetil., 2017, 158(13), 499–507.

Restricted access

A politikai kultúra mintázatai Európában

The typical patterns of political culture in Europe

Educatio
Author:
Domonkos Sik

/6 [Letöltve: 2015. 04. 25.] 12 Szabó, I. (2009) Nemzet és szocializáció . Budapest, L’Harmattan. 13 Thomas, D. B. (1979) Psychodynamics, Symbolism, and

Restricted access