Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "psychological type" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány a jelenlegi magyar felsőoktatásban tapasztalható kulturális divergenciával foglalkozik. E célból a szerzőegy módszert dolgozott ki, amelyet „Mentalitástörténeti Azonosítónak” nevezett el. A munka alapvetően empirikus, viszont a kutatási tárgynak megfelelőkorszerűirodalmon alapszik. Az empirikus eredményeket bemutató elméleti bevezetőmegkísérli definiálni a mentalitás fogalmát és megtalálni a különbséget a mentalitás és a pszichológiai t_

Restricted access

Psychological Type 24 3 12 . D. Schmitt 2002 A meta-analysis of sex differences in romantic attraction: Do

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Norbert Meskó, András Láng, Réka Ferenczhalmy, Krisztina Miklós, and Barbara Glöckner

). Helplessness: On depression, development, and death . San Francisco: W.H. Freeman Sorenson, P. & Hawkins, K. (1995). Gender, psychological type and conflict style prefer­ence. Management Communication Quarterly, 9 , 115

Restricted access

. Gardner , A. M. 1991 . Unresolved Issues with the Myers—Briggs Type Indicator . Journal of Psychological Type Vol. 22 . 3 - 14 . Gerver , D. , Longley , P

Restricted access