Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "psychology of reading" x
Clear All

Absztrakt

A tanulmány a szerzők Traversing a Borges labyrinth: searching for the transcultural aspects of literary reading című munkájának (Fictions, 2012, XI. 59–76.) magyar nyelvű változata. Borges Az elágazó ösvények kertje című elbeszélésének feldolgozását vizsgáltuk amerikai, magyar és olasz egyetemi hallgatóknál, az affektív reakció, a szövegsajátosságok megítélése, a jelentéstulajdonítás, a hős és a szerző jellemzése, valamint a k.sz.-ek kultúrájától egyaránt eltérő kultúra képviselőire irányuló attitűd meghatározása révén. Borges szövege alkalmas volt, hogy az ún. naiv (nem szakértő) olvasók megértésének közös módjait tárjuk fel. A történet a (poszt)modern fikciónak az a fajtája, amelyik elkerüli a hagyományos pszichológiai elemeket és elszemélyteleníti az elbeszélést. Mindazonáltal a szóban forgó olvasók arra törekednek, hogy megszemélyesítsék a hősöket és a cselekményt. Adataink azt jelzik, hogy tekintet nélkül kultúrájukra, az olvasók egyidejűleg a belső és a külső világuk megértésére törekednek, miközben a (poszt)modern narratívumot realista keretbe helyezik.

Restricted access

The author of this paper examines what position the most prominent 12th-century Russian ecclesiastic writer and orator, the author of numerous festal speeches and parables, Cyril of Turov takes up on and what aesthetic value he attributes to ecclesiastic feasts. In the paper, it is also studied why he considers it important and “soul-saving” to read and to know sacred books while he also speaks of the psychology of reading.

Restricted access

Ondertiteling voor Doven en Slechthorenden . VRT Studiedienst. Gibson, E. & Levin, H. 1975. Psychology of Reading . Cambridge: MIT Press. Levin H

Restricted access

Available from http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf Rayner , K. & Pollatsek , A. 1989 . The Psychology of Reading . Hillsdale, N.J. : Lawrence

Restricted access