Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "psychometric analyses" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Bevezetés: A negatív vagy pozitív affektivitás a személyiség egyik kiemelkedő temperamentumfaktora, melynek összetevői kérdőíves eljárásokon keresztül is mérhetők. A temperamentumfaktorok megbízható mérésének fokozódó igényét elsősorban a depresszió, a szorongás, valamint a pszichoszomatikus kórképek etiológiájának tisztázása táplálja. Módszerek: Vizsgálatunk a Gray-féle megerősítéssel kapcsolatos érzékenységkoncepció szorongás- és impulzivitásfaktorát felmérő nemzetközileg hitelesített kérdőívével, a Büntetés- és Jutalomérzékenység (Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward (SPSRQ) Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatainkat mutatja be. Személyek: 363 egyetemi hallgató vett részt a vizsgálatban. Eredmények: Az SPSRQ validitását hazai mintán is igazolják az alkalmazott temperamentum- (TCI-R), szorongásérzékenység (Anxiety Sensitivity Index, ASI), a szorongásosság (STAI), a félénkség (Albany Pánik és Fóbia Kérdőív), valamint az elkerülő magatartás intenzitását mérő félelem (Fear Survey Schedule, FSS) kérdőívekkel való korrelációk. Megbeszélés: Eredményeink ugyanakkor olyan kérdéseket is felvetnek, melyek megvitatása a büntetés- és jutalomérzékenységgel kapcsolatos elképzelések részletesebb felülvizsgálatát és a hazai mérőeszközök további finomítását igénylik.

Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunkban egy olyan, a vallásosságot multidimenzionális szemlélettel közelítő mérőeszköz hazai adaptációjának első lépéseit mutatjuk be, amelyet a tudományterület elismert szakértői (pl. Pargament, Powell és Ellison) a téma kutatásában jellemző módszertani problémák feloldására alakítottak ki. A Brief Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality (A Vallásosság és Spiritualitás Multidimenzionális Vizsgálata, rövid változat) kérdőívet széles körű szakmai konszenzus alapján, a sok szempontú adatgyűjtések céljára fejlesztették ki. A kérdőív részletes pszichometriai elemzését 529 (Mkor = 20 év, SDkor = 2,3 év) fiatal felnőtt bevonásával végeztük.A40 kérdésből álló és 12 skálát tartalmazó BMMRS kérdőív mellett, kisebb almintákon, a Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI-R), a Big Five Inventory (BFI) és a Spirituális Transzcendencia Skála (STS) is felvételre került. Afaktorelemzés során négy jól elkülönülő dimenzió bontakozott ki. A szakirodalomnak megfelelően a vallásos hit és a spirituális dimenziók meglehetősen jól megkülönböztethetőek, ami a szakirodalmi adatokkal egybeesik. További dimenzióként a konkrét vallásos tevékenységre utaló és a vallás negatív aspektusát megragadó tételek különültek el. A BMMRS kérdőív skáláinak megbízhatóságát becslő Cronbach-alfa mutatók összességében elfogadhatónak bizonyultak, a négy vagy annál több tételből álló skálák konzisztencia együtthatói meghaladták a 0,75-ot. A kérdőív más személyiségkonstruktumokkal (BFI, TCI-R, STS) adott mintázatai a szakirodalmi adatoknak és a saját elvárásainknak megfelelően alakultak. Összességében elmondható, hogy mind a megbízhatóság, mind a konstruktum- és a kritériumvaliditás vizsgálata alapján a kérdőívet jól alkalmazható és megbízható mérőeszköznek találtuk.

Restricted access

-factor model as the best fitting solution for both datasets. This is in line with previous results found in the USA ( Stinchfield, 2003 ; Strong & Kahler, 2007 ; Toce-Gerstein, Gerstein & Volberg, 2003 ). However, psychometric analyses also reported a two

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Fernando Fernández-Aranda
,
Roser Granero
,
Gemma Mestre-Bach
,
Trevor Steward
,
Astrid Müller
,
Matthias Brand
,
Teresa Mena-Moreno
,
Cristina Vintró-Alcaraz
,
Amparo del Pino-Gutiérrez
,
Laura Moragas
,
Núria Mallorquí-Bagué
,
Neus Aymamí
,
Mónica Gómez-Peña
,
María Lozano-Madrid
,
José M. Menchón
, and
Susana Jiménez-Murcia

 al., 2011 ; Robbins & Clark, 2015 ). The first main finding of the study was that the CFA confirmed the original structure of PBS in two-factors ( loss of control / consequences and excessive buying behavior ), while additional psychometrical

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Elisabeth Franc
,
Yasser Khazaal
,
Katarzyna Jasiowka
,
Thibault Lepers
,
Francesco Bianchi-Demicheli
, and
Stéphane Rothen

involved in cybersex, as shown by the psychometric analyses and the correlations with the SDI subscales. Conclusions This study confirmed the important involvement of enhancement (i.e., enhancement or sexual gratification

Open access

, A. , Osullivan , R. L. , & Baer , L. ( 2001 ). The skin-picking impact scale (SPIS): Scale development and psychometric

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Máté Kapitány-Fövény
,
Róbert Urbán
,
Gábor Varga
,
Marc N. Potenza
,
Mark D. Griffiths
,
Anna Szekely
,
Borbála Paksi
,
Bernadette Kun
,
Judit Farkas
,
Gyöngyi Kökönyei
, and
Zsolt Demetrovics

) . Considering these findings, it may be concluded that psychometric analyses of the BIS-11 have resulted in diverse models, indicating one-factor, two-factor, and three-factor solutions. Previous studies indicate that impulsivity assessed using the BIS might

Open access