Search Results

You are looking at 1 - 10 of 577 items for :

  • "psychotherapy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors:
Barbara Papp
and
Bernadette Péley

Pintér, G.: Research. In: Szőnyi, G., Füredi, J. (eds.): Textbook of psychotherapy. [Kutatás. In: Szőnyi, G., Füredi, J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000. [Hungarian

Restricted access

., 2015 ). The difficulty in managing symptoms through psychotherapy is also compounded by high drop-out rates, up to 48% ( Imel et al., 2013 ). Novel psychotherapeutic approaches include body-based mindfulness interventions to treat chronic

Open access

, licensed psychotherapist in supporting clients who are choosing to engage with a psychedelic experience outside of the psychotherapy session. Summary of the model: psychedelic-supportive psychotherapy The arc of what is generally referred to as ‘psychedelic

Open access

Review of attachment interventions in eating disorders: Implications for psychotherapy

Az evészavarokban alkalmazható kötődéssel kapcsolatos intervenciók áttekintése – Pszichoterápiás ajánlások

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Tamás Dömötör Szalai

, A. , & Fonagy , P. ( 2005 ). Psychotherapy for borderline personality . Oxford : Oxford University Press. Becker , B. , Bell , M. , & Billington , R. ( 1987 ). Object

Open access

these medicines as dangerous and lacking in observable medical benefits ( Barnett, Siu, & Pope, 2018 ; Nutt, King, & Nichols, 2013 ; Sessa, 2017 ). On the other hand, MDMA is the pharmacological component of MDMA-assisted psychotherapy, an FDA

Open access

adjuncts to psychotherapy ( Mithoefer et al., 2018; Rodriguez et al., 2016; Wilkinson et al., 2017 ). However, very little of this research has focused on people of color, and there are no accounts that represent the experience of Black women. The purpose

Open access

A tanulmány amellett érvel, hogy az adaptív mechanizmusoknak és diszfunkcióiknak a finom elemzése jelentősen hozzájárul a fejlődés és a betegségek jobb megértéséhez, és a betegségek osztályozásának és a terápiáknak új útját nyithatja meg. Az evolúciós megközelítés a pszichoterápiába nem új elméletet vagy terápiás megközelítést kíván bevezetni, hanem az emberi természet törvényszerűségei mentén új megértési stratégiákat javasol. A patológiás szerveződést alapvetően az adaptivitás dimenziójában gondolja el. Ez kikényszeríti a fejlődési történet és a multikauzalitás szem előtt tartását. Hosszú távon ez a tüneti kategorizáción alapuló diagnosztika újragondolását is jelenti.

Restricted access

. Practical oncopsychology. [Onkopszichológia a gyakorlatban.] 2006 Szőnyi, G.: Common questions of psychotherapies

Restricted access

Az utóbbi egy-két évtizedben a pszichoterápia kereteiben végzett kutatások, valamint a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a narratívum és a pszichoterápia szemléletbeli és módszertani összekapcsolása meghatározó alapja lehet a terápiás gondolkodás és gyakorlat megújításának. A narratív szemlélet megújító hatása nem korlátozódik egyetlen terápiás megközelítésre sem, azaz különböző terápiás irányzatok képviselői látnak kiaknázható lehetőségeket ennek a szemléletnek a tudatos beépítésében. A tanulmány áttekinti az élettörténet fejlődésére vonatkozó kutatásokat és a narratív elemzésnek a pszichoterápiában történő alkalmazásait. A narratív tartalomelemzés új eljárásaira támaszkodva a patológiák kategoriális megközelítése helyett mind a diagnosztikában, mind a terápiás folyamat megtervezését és a terápia hatásának vizsgálatát illetően a személyiségfejlődés állapotainak dimenzionális megközelítését javasolja.

Restricted access

Aleksandrowicz , J.W. (1983) ‘Group Psychotherapy in Poland’ in H. Kaplan & B. Saddock , eds., Comprehensive Group Psychotherapy (Williams and Wilkins: Baltimore & London) 333

Restricted access