Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "pszichofiziológia" x
  • All content x
Clear All

. ÁDÁM GY. ( 1972 ). Tanulás, motiváció, tudat . In ÁDÁM GY. (szerk.), Pszichofiziológia (5–16) . Budapest : Gondolat

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: László Balázs, István Czigler, Andor Grósz, György Karmos, Sándor Szabó, and Zsolt Tótka

Háromezer méter feletti magasságokban az oxigén parciális nyomásának csökkenése következtében a szervezet oxigénellátása elégtelenné válik. A hegyibetegségként is ismert szindróma a legveszélyesebb velejárója az agyi hipoxia következményeként létrejövő funkciózavar. A reakciók lassulásával és szenzoros deficitekkel együtt jelentkezik az ítéletalkotás romlása. Ez utóbbi tünet megakadályozhatja, hogy a veszélybe került ember adekvát módon védekezzen. Kísérleteinkben 5500 méteres szimulált magasságban vizsgáltuk az eseményhez kötött agyi potenciálokat (EKP). A célingerekre adott motoros válaszok reakcióideje hipoxiás körülmények között sem különbözött a tengerszintnek megfelelő kontrollértékektől. Jelentősen csökkent azonban hipoxiában a célingerek által kiváltott P3 komponens frontális összetevője és az újdonságingerek által kiváltott P3 komponens is. Egy kontrollkísérletben azt vizsgáltuk, hogy adott teljesítmény szinten tartásához szükséges, megnövelt erőfeszítés is eredményezhet-e hasonló változásokat. Az erőfeszítés hatása a P3-ra különbözött a hipoxia során tapasztalt változásoktól. A megfigyelt EKP-változások téri eloszlása, az újdonság P3 hullámnak frontális patológiákban leírt csökkenése és más irodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy a magassági hipoxiában éppen a frontális végrehajtó funkció korán jelentkező deficitje lehet felelős az ítéletalkotás és cselekvőképesség veszélyes romlásáért.

Restricted access

Ádám Gy. (1972). Pszichofiziológia . Budapest: Gondolat Könyvkiadó. Ádám Gy. Pszichofiziológia 1972

Restricted access

) Pszichofiziológia . Gondolat Kiadó, Budapest Ádám Gy. (1987) A megismerés csapdái. Magvető Kiadó, Budapest Barkóczi I. (1965) A kutató és manipulációs tevékenység sajátos formái csecsemőknél és fiatal majmoknál

Restricted access