Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "public tasks" x
  • All content x
Clear All

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__

Restricted access

Constitutional Court shall examine only the constitutionality of restrictions, but not the effectiveness of organization of public tasks. [Decision 3180/2018. (VI. 8.) AB, ABH 2018, 867, 871–72.] 30 Kecső (2013) 11. 31 Simon and Tóth (2015) 72. 32 Art. 34(4) of

Open access