Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "pulmonary complication" x
  • All content x
Clear All
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Seyed Alireza Mahdaviani, Sepideh Darougar, Davood Mansouri, Sabereh Tashayoie-Nejad, Mahshid Movahedi, Karim Rahimi Aghdam, Hosseinali Ghaffaripour, Nooshin Baghaie, Maryam Hassanzad, Alireza Eslaminejad, Atefeh Fakharian, Guitti Pourdowlat, Jalal Heshmatnia, Mehrdad Bakhshayeshkaram, Mohammadreza Boloursaz, Payam Tabarsi, Seyed Karen Hashemitari, and Ali Akbar Velayati

and proper screening work-up for lung complications in patients with antibody deficiencies is crucial. This study was conducted to evaluate the pulmonary complications of predominantly antibody immunodeficiencies in all age groups to show that

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Veronika Müller, Zsuzsanna Kováts, and Gábor Horváth

Kotloff, R. M., Ahya, V. N., Crawford, S. W.: Pulmonary complications of solid organ and hematopoietic stem cell transplantation. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2004, 170 , 22

Open access

Mycobacterium tuberculosis can cause life-threatening complications in which the immune response plays an important role. This study was designed to evaluate the serum levels of interleukin-18 (IL-18), interferon-γ (IFN-γ) and soluble Fas (sFas) in cases with pulmonary tuberculosis due to confirmed M. tuberculosis infection. The study comprised 50 patients with M. tuberculosis classified to 13 complicated cases and 37 uncomplicated patients. A significant ( P < 0.05) increase was found in the serum levels of IL-18, IFN-γ and sFas in patients compared to controls and also in complicated cases compared to uncomplicated ones. Moreover, a positive significant correlation was found between serum levels of sFas with IL-18 (r=0.532, P <0.001), and with IFN-γ (r=0.37, P =0.008) and lastly between serum levels of IL-18 with IFN-γ (r=0.612, P <0.001). It is concluded from these results with the recent observations that IFN-γ levels are elevated after successful MTB treatment, suggest the possibility of enhanced Fas expression and then stimulating the infected macrophages to show an increased FasL-induced apoptosis. Modulation of FasL system by M. tuberculosis might represent an escape mechanism to evade the effect of apoptosis. Moreover, the elevated serum levels of IL-18, IFN-γ and sFas can be considered as pathognomonic markers suggesting pulmonary tuberculosis especially in complicated cases.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Jóna, Árpád Illés, Katalin Szemes, and Zsófia Miltényi

. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2006, 66 (1), 223–228. 35 Tarbell, N. J., Mauch, P., Hellmann, S.: Pulmonary complications of Hodgkin’s disease treatment: Radiation

Restricted access

Abstract

In their review article, the authors overview the primary and secondary pulmonary complications of rheumatoid arthritis (RA) with the help of bibliographic data. They emphasize the pulmonological complications of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) used for the pharmaceutical therapy of RA, of which they discuss the methotrexate-induced pulmonary diseases. Methotrexate is used in nearly all additive double and triple — O'Dell-scheme — combined DMARDs therapy, because of which the early detection of drug-induced pulmonological complications is important. For rheumatologists, the treatment of methotrexate-resistant RA is proving to be a great challenge. The biological therapeutical drugs act as cytokine antagonists by blocking the TNF-α and, compared to DMARDs, they can more effectively inhibit the progression of the disease. These are the biological response modifiers. Their main representatives are infliximab, adalimumab, and etanercept. At the end, the authors discuss the biological response modifiers caused secondary pulmonary complications, e.g. the biological response modifiers associated pulmonary tuberculosis, bacterial tracheobronchitis, bacterial pneumonia, bronchiectasia, pulmonary oedema, rapid fibrotising alveolitis, and coccidiomycosis. At 3% of the biological response modifiers treated RA patients living in Arizona, California, Nevada, the pulmonary and disseminated mycosis — coccidiomycosis can appear with a 15% mortality. As a consequence of frequent earthquakes, the spores rising from the ground into the air infect the biological response modifiers treated immunosuppressed patients. The authors are attentive to the fact that patients who travel to the aforementioned endemic or earthquake-active regions while receiving biological therapy are at potentially higher risk, and because of this, their consulting a doctor is indispensable. Studies and use of newer groups of biological response modifiers medicines are awaited in the near future for RA. Nowadays in patients who are nonreactive for TNF-α inhibitor treatment, the use of B-lymphocyte inhibitor rituximab, characteristic in non-Hodgkin lymphoma therapy, is possible. The pulmonary complications of RA therapy of cytokine are not yet known. Antirheumatic therapy nowadays causes a significant improvement in the quality of patients’ lives, while an increasing number of modern therapeutical methods cause more complications.

Restricted access

Absztrakt:

Veleszületett immundefektusokban a légutak fertőzései a leggyakoribb prezentációs jelek és egyben a vezető halálok. Az egyes immundefektusokra jellemző lehet a domináns kórokozó vagy kórokozóspektrum, amelynek ismerete a fertőzések empirikus kezelésében és prevenciójában játszik döntő szerepet, vagy éppen fordítva, a szokványostól eltérő patogén azonosítása terelheti gyanúnkat immundefektus irányába. Az akut légúti betegségek mellett a primer immundefektus krónikus tüdőbetegségekre is gyakran hajlamosít. A visszatérő fertőzések következtében az alsó légutak visszafordíthatatlan szerkezeti károsodása, bronchiectasia alakulhat ki, amely további fertőzések kiindulási gócaként szolgálhat. A krónikus tüdőbetegségek másik csoportja, az interstitialis tüdőbetegségek az infekcióktól függetlenek, és az egyes immundefektusokban jellemző immunregulációs zavar megnyilvánulásaként foghatók fel. Az életminőség, a hosszú távú prognózis tekintetében döntő jelentőségű a másodlagos tüdőkárosodás szempontjából rizikócsoportot jelentő betegek azonosítása és a rendszeres szűrővizsgálatok elvégzése az elváltozások korai felismerése érdekében. Orv Hetil. 2018; 159(49): 2043–2049.

Restricted access

Berg H, Roed J, Viby-Mogensen J, Mortensen CR, Engbaek J, Skovgaard LT, Krintel JJ: Residual neuromuscular block is a risk factor for postoperative pulmonary complications. A prospective, randomised and blinded

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: György Bernscherer, Csaba Karabélyos, and Zsolt Tarján

A szerzők összefoglaló közleményükben az irodalmi adatok figyelembevételével áttekintik a rheumatoid arthritis primer és szekunder pulmonalis szövődményeit. A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiájának pulmonológiai szövődményei közül kiemelik a betegségmódosító antireumatikus szereket, amelyek közül kitérnek a methotrexat indukálta tüdőgyógyászati kórképekre. A methotrexat szinte majdnem minden additív hatású kettős és hármas – O’Dell-séma – kombinációs terápiában szerepel, ezért is fontos e gyógyszer okozta pulmonalis szövődmények időben történő felismerése. A reumatológusok számára egyre nagyobb kihívást jelent a methotrexattal szemben rezisztens rheumatoid arthritis kezelése. A biológiai terápiás szerek citokinantagonistaként, TNF-α-blokkolás révén fejtik ki hatásukat, és a betegségmódosító antireumatikus szerekhez képest hatásosabban tudják fékezni a betegség progresszióját. Ezek a biológiai válaszmódosító szerek. Főbb képviselőik az infliximab, az adalimumab és az etanercept. A szerzők végül foglalkoznak a biológiai válaszmódosító szerek okozta szekunder pulmonalis szövődményekkel: a pulmonalis tuberculosissal, a bakteriális tracheobronchitisszel, a bakteriális pneumoniával, bronchiectasiával és pulmonalis oedemával, a rapid progresszív fibrotizáló alveolitisszel, valamint a coccidiomycosissal. Az Arizona, Kalifornia, Nevada területén élő, biológiai válaszmódosító szerekkel végzett terápiában részesülő rheumatoid arthritises betegek mintegy 3%-ánál várható a 15%-os halálozással járó pulmonalis és szisztémás gombafertőzés – coccidiomycosis – kialakulása. A gyakori földrengések következtében a talajból a légtérbe kerülő spórák betegítik meg a gyógyszeres terápia miatt immunszupprimált egyéneket. A szerzők felhívják a figyelmet, hogy az előbb említett endémiás, valamint egyéb földrengésaktív területre utazó, biológiai terápiában részesülő betegek potenciális fertőzésveszélynek vannak kitéve, amely miatt a betegek ez irányú tájékoztatása a kezelőorvos részéről elengedhetetlen. A biológiai válaszmódosító szerek újabb és újabb csoportjainak kipróbálása és felhasználása a közeljövőben várható rheumatoid arthritisben. Jelenleg a TNF-α-gátló kezelésre nem reagáló betegeknél lehetőség van a non-Hodgkin-lymphoma terápiájában használatos B-lymphocyta-gátló rituximab alkalmazására. Ez utóbbi citokin rheumatoid arthritisben történő felhasználása során észlelt pulmonalis szövődményeiről még nem rendelkezünk elegendő ismerettel. Napjaink antireumatikus terápiái a betegek életminőségének jelentős javulását eredményezik, miközben az egyre korszerűbb kezelési módok a pulmonalis szövődmények körét gyarapítják.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsófia Jordán, Zsófia Tokodi, Ágnes Németh, Judit Müller, Mónika Csóka, Adrienn Mohl, Dániel Erdélyi, and Gábor Kovács

Mertens, A. C., Yasui, Y., Liu, Y., et al.: Pulmonary complications in survivors of childhood and adolescent cancer. A report from the Childhood Cancer Survivor Study. Cancer, 2002, 95 , 2431–2441. Liu Y

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Elemér Mohos, Attila Nagy, György Szabados, György Réti, Tamás Kovács, Zoltán Jánó, Csaba Berki, József Mohay, Lóránt Szabó, Krisztina Bene, Gábor Bognár, Myroslav Horzov, Petra Mohos, Gábor Sándor, Gábor Tornai, Péter Szenkovits, Tibor Nagy, Csaba Orbán, and Vivien Herpai

Absztrakt

Célkitűzés: A nyelőcső-reszekció többnyire rossz állapotú betegeken végzett, két testüreget megnyitó műtét, ennek megfelelően magas mortalitási és morbiditási adatokkal. Ennek javítása érdekében kerültek bevezetésre a kisebb megterhelést jelentő, minimálisan invazív módon végzett beavatkozások. A torakoszkóposan és laparoszkóposan végzett McKeown-műtét közvetlen posztoperatív szakra kifejtett hatását tanulmányoztuk 20 esetünk kapcsán, továbbá közlésre kerül az általunk alkalmazott műtéti technika. Betegek és módszer: Osztályunkon az elmúlt négy évben 20 torakoszkópos oesophagusreszekciót végeztünk laparoszkópos gyomorcsövesítéssel és nyaki anastomosissal. Egy beteg strictura, a másik 19 carcinoma miatt került műtétre, közülük 11 volt T4 stádiumú. 17 betegnél történt neoadjuváns kemoradioterápia előrehaladott stádium miatt. A rendszeres kontrollvizsgálatokat az onkológiai ambulancia végezte. Eredmények: Átlagosan 25 hónapos követési idő után nyolc betegünk van életben, közülük kettő áll kezelés alatt ismert recidív tumor miatt. 19 beteg a műtétet követően 12 órán belül extubálásra került, az intenzív osztályon töltött idő egy-két napra rövidült. A műtéti idő átlagosan 320 perc volt. Nyolc betegnél összeejtett tüdő mellett végeztük a mellkasi dissectiót, közülük három esetében alakult ki pneumonia, míg a ventilált tüdő mellett operált 12 beteg esetében egy alkalommal. Egy betegnél kényszerültünk sürgős konverzióra aortasérülés miatt, amit azonnali thoracotomia után sikerült ellátnunk. Egy beteget veszítettünk el 30 napon belül nyaki anastomosiselégtelenség, mediastinitis, oesophagotrachealis fistula miatt. Két betegnél kellett a posztoperatív szakban retorakoszkópiát és a ductus thoracicus lekötését elvégeznünk chylothorax miatt. Konklúzió: Megfigyelésünk szerint a minimálisan invazív nyelőcső-reszekció lényegesen alacsonyabb mortalitás és morbiditás mellett vezet azonos onkológiai eredményre a nyitottan végzett beavatkozással összehasonlítva. Ventilált tüdő mellett végzett mellkasi dissectio után a légúti komplikációk aránya tovább csökkent. Aorta-, illetve tracheaérintettség esetén mérlegelendő a thoracotomiából végzett exploráció és esetleges reszekció. Tapasztalataink az alacsony betegszám miatt további megerősítésre szorulnak.

Restricted access