Search Results

You are looking at 1 - 10 of 278 items for :

  • "punishment" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. A. M. van Lange 2011 Reward, punishment, and cooperation: A meta-analysis Psychological Bulletin 137 594 615

Restricted access

Balliet, D., Mulder, L. B., Van Lange, P. A. M. (2011): Reward, punishment, and cooperation: A meta-analysis. Psychological Bulletin , 137 , 594–615. Van Lange P A M Reward, punishment

Restricted access

Ritual public humiliation

Using pragmatics to model language aggression

Acta Linguistica Academica
Authors:
Dániel Z. Kádár
and
Puyu Ning

. Spierenburg , Pieter . 2004 . Punishment, power, and history: Foucault and Elias . Social Science History . 28 . 607 – 636 . Wang , Kailun . 2009 . The deviant

Open access

? Proceedings of the Royal Society of London B 268 2495 2501 . R. M. A. Nelissen 2012 Guilt-induced self-punishment

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Gemma Mestre-Bach
,
Roser Granero
,
Trevor Steward
,
Fernando Fernández-Aranda
,
Marta Baño
,
Neus Aymamí
,
Mónica Gómez-Peña
,
Zaida Agüera
,
Núria Mallorquí-Bagué
,
Laura Moragas
,
Amparo del Pino-Gutiérrez
,
Carles Soriano-Mas
,
Juan Francisco Navas
,
José C. Perales
,
José M. Menchón
, and
Susana Jiménez-Murcia

brain systems to punishment and reward. This theory asserts that the punishment sensitivity regulates responses to stimuli perceived as potentially dangerous, and thereby leads individuals to their avoidance (the behavioral inhibition system). Its

Open access

A tanulmány első része elméleti szinten próbálja megközelíteni a büntető ítélkezés szigorúságának kérdését. Arra a következtetésre jut, hogy Európában a polgári társadalom fejlődésének eredményeképpen az ítélkezés történeti léptékben enyhült, megszűnt a halálbüntetés és a büntetések kegyetlen brutalitása. Az ítélkezés leginkább akkor válhat kegyetlenné, ha az ítélkező vagy a cselekménnyel összefüggő tárgyi oldal elemeit veszi semmibe (abszurd a szigorúság, amikor nincs is cselekmény), vagy az elkövetői oldalt negligálja (kivételes a szigorúság, amikor büntetőjogi értelemben nincs elkövető). A normál, kiegyensúlyozott ítélkezés viszont egyaránt mérlegeli a cselekményi és az elkövetői oldalt. A büntető ítélkezéssel kapcsolatban tehát nem is annyira a szigorúság és az enyheség a központi kérdés, hanem inkább olyan fogalmak, mint az arányosság, a kiegyensúlyozottság, a korrektség vagy a differenciáltság.

Restricted access

Hungary ratified Protocol No. 13 to the European Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms concerning the abolition of the death penalty in all circumstances. This event is not a surprise since the Hungarian Constitutional Court declared capital punishment unconstitutional in 1990. Retrospectively, the development of the safeguards against capital punishment in Hungary might seem as a stretch of self-evident consequences. The present paper attempts to situate the decision of the Constitutional Court in its broader context and reflect upon the significance of symbolic founding gestures in times of democratic transition.

Full access

Bevezetés: A negatív vagy pozitív affektivitás a személyiség egyik kiemelkedő temperamentumfaktora, melynek összetevői kérdőíves eljárásokon keresztül is mérhetők. A temperamentumfaktorok megbízható mérésének fokozódó igényét elsősorban a depresszió, a szorongás, valamint a pszichoszomatikus kórképek etiológiájának tisztázása táplálja. Módszerek: Vizsgálatunk a Gray-féle megerősítéssel kapcsolatos érzékenységkoncepció szorongás- és impulzivitásfaktorát felmérő nemzetközileg hitelesített kérdőívével, a Büntetés- és Jutalomérzékenység (Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward (SPSRQ) Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatainkat mutatja be. Személyek: 363 egyetemi hallgató vett részt a vizsgálatban. Eredmények: Az SPSRQ validitását hazai mintán is igazolják az alkalmazott temperamentum- (TCI-R), szorongásérzékenység (Anxiety Sensitivity Index, ASI), a szorongásosság (STAI), a félénkség (Albany Pánik és Fóbia Kérdőív), valamint az elkerülő magatartás intenzitását mérő félelem (Fear Survey Schedule, FSS) kérdőívekkel való korrelációk. Megbeszélés: Eredményeink ugyanakkor olyan kérdéseket is felvetnek, melyek megvitatása a büntetés- és jutalomérzékenységgel kapcsolatos elképzelések részletesebb felülvizsgálatát és a hazai mérőeszközök további finomítását igénylik.

Restricted access

The value of virginity and the value of wealth are two types of human attitudes in Medieval Age, reflected in folk ballads. Both make conflicts among people and appear in folklore. 1. In the ballad the girl who offers her virginity to deliver the condemned to death is furious, when she realises that her offer was in vain. 2. In the ballad of the heartless mother, in case of danger, the mother leaves the children alone in the woods and runs away with her money. The specific meaning of ballad text originates from textual context, explained by actions in tragic attitutde and by catharctic emotions at the end. Moral issues in ballads are close to the Christian rules, they are understandable in cultural, historical and textual contexts. In ballads the lonely persons stand in the focus of action and the hero/heroine are responsible for their own sin. By strong passion a hero can cause sin. The ethical norms of society are against those who are not obedient.

Restricted access

Válaszkeresés járvány idején a felmerülő erkölcsi kérdésekre

Searching for answers to moral issues that arise during an epidemic

Scientia et Securitas
Author:
Mihály Kránitz

Összefoglaló. Most már második éve általános tapasztalat – és nemcsak egy kis területen, hanem az egész világon – a COVID–19 halálos járvány terjedése (az elnevezés pontosan: SARS-CoV-2), amelyet már nem lehetett egyszerű megfázásnak vagy gyorsan elmúló betegségnek tekinteni, hanem egy olyan súlyos állapotnak, mely fenyegeti minden ember életét, függetlenül attól, hogy ki hol él. Az egészségügyi kutatók az ellenanyag kifejlesztéséért küzdöttek, mely megállíthatja a vírus terjedését. A gyógyítás kérdései mellett azonban filozófiai és vallási kérdések is felmerültek, melyekre pszichológusok és hittudósok is keresik a választ. Az ember teremtettségéből és szabad akaratából kiindulva a jelen tanulmány a Bibliában közölt kinyilatkoztatás és a keresztény tanítás alapján vállalkozik nemcsak lehetséges válaszokat adni, hanem a járvány komolyságával számolva a jelenség hitbeli és teológiai magyarázatát is megfogalmazni.

Summary. The Covid-19 epidemic, which began in late 2019 and early 2020, has reached everyone: the family, the workplace, and public life. The phenomenon also requires a comprehensive solution. The unfortunate experience has taught everyone that there is no age limit for the virus because it affects everyone equally. It has become clear that it is not individual solutions that are needed, but only community path finding, that no one lives alone in isolation. Throughout its two-thousand-year history, Christianity has accompanied man in both its successes and failures.

God’s revelation-based teaching is unchanged and to this day He provides His resulting answers to everyone by placing the whole man before God. This Christian-minded anthropology means that man lives in a personal relationship that assigns him to God alone. In terms of faith, it thus approaches the crisis, the disease, the drama of being, in a different way, which sees the reality of life and death in a greater context.

The spread of the current epidemic has been interpreted by many as a divine punishment. But God, the Creator, who is good, cannot be the source of good and evil at the same time, he cannot be the starting point of evil. It is precisely because of these characteristics that spiritual and moral behavior is valued in the epidemiological situation. Christianity does not see God-consciously directing punitive action in unpleasant events for people and humanity, as God is first and foremost a Father.

In the Old Testament, there is no connection between a particular disease or other plague and the personal sins of those who suffer it. Far from the New Testament, the conclusion is that it links the plagues, diseases, and epidemics we experience to the sins committed by individual people. The turn of the New Testament, then, is also significant in the presentation of God. It is no longer the image of the fearsome and terrible God that emerges, but the teaching of Jesus, who says of His Father, “God is love.” The God of the New Testament is a God of co-suffering and compassion who thinks not of punishment but of forgiveness.

Troubles are not necessarily attributable to the sins of individuals, but actually to the sins of all mankind. Therefore, it is necessary for everyone to feel somehow responsible for the other when they see that their sins continue. However, the viral situation has also shown unparalleled human behaviors and values, especially on the part of healthcare professionals. Perhaps involuntarily, among those who acted for others, man’s better self manifested itself, so they were able to make sacrifices as well. Of them, too, Jesus said, just before his suffering, that “no one loves more than he who gives his life for his friends.” It is love that overcomes fear, that can be the cure for a virus.

Open access