Search Results

You are looking at 1 - 10 of 99 items for :

  • "quality indicators" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Campbell, S. M., Braspenning, J., Hutchinson, A., et al.: Improving the quality of health care: Research methods used in developing and applying quality indicators in primary care. BMJ, 2003, 326 , 816

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Mária Matuz
,
Ria Benkő
,
Edit Hajdú
,
Réka Viola
, and
Gyöngyvér Soós

.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): quality indicators for outpatient antibiotic use in Europe. Qual. Saf. Health Care, 2007, 16 , 440–445. Haaijer-Ruskamp F. M

Restricted access

This paper deals with the development of a model for assessment of the indicators, which characterize the unbalanced and harmonic distorted operation regime in the three-phase low voltage networks. The symmetrical components transformation and the Fourier method are applied, in which each harmonic is decomposed into zero, positive and negative sequence components. The quality indicators in voltage distorted and unbalanced regime are obtained using MathCAD software. The proposed model and procedure is applied for specific case studies. This approach allows the identification and analysis of distorted and unbalanced regime indicators of three-phase low voltage supply system in common coupling point of the consumer, and the procedure can be integrated into a power quality monitoring system.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Juhász
,
Ria Benkő
,
Mária Matuz
,
Réka Viola
,
Gyöngyvér Soós
, and
Edit Hajdú

. Hetil., 2000, 141 (49), 2639–2647. [Hungarian] Katona, Z.: Continuous quality improvement with the use of new, evidence based quality indicators in the primary health care: there is a real possibility to restrain

Restricted access

Az antibiotikum ambuláns alkalmazásának jellemzői és tendenciái Magyarországon (2010–2019)

The characteristics and trends of Hungarian outpatient antibiotic use (2010–2019)

Orvosi Hetilap
Authors:
Mária Matuz
,
Gyöngyvér Soós
,
Edit Hajdú
,
Erika Papfalvi
,
Ádám Visnyovszki
,
Réka Viola
, and
Ria Benkő

://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ESAC-Net/Pages/index.aspx [accessed: July 28, 2021]. 9 Matuz M, Benkő R, Hajdú E, et al. Evaluation of ambulatory antibiotic use in Hungary using drug-specific quality indicators (1996–2010). [A

Open access
Cereal Research Communications
Authors:
N. Hristov
,
N. Mladenov
,
V. Djuric
,
A. Kondic-Spika
, and
A. Marjanovic-Jeromela

Twenty wheat varieties were analyzed to assess the contribution of 40-year breeding process to the advancement of wheat technological quality. A trial using a randomized block design with three replications was carried out during five growing seasons (2001–2005) that varied in temperature and rainfall conditions. Changes of quality were analyzed in the varieties from different breeding periods using linear regression analysis. Changes of quality indicators were expressed by regression coefficients. The studied varieties were released at 3–4-year intervals. The annual changes in genetic potentials were as follows: protein content — −0.03%, wet gluten — −0.14%, farinograph absorption — 0.04%, dough energy — 1.53 cm 2 , loaf volume — 2.94 ml, and baking score — 0.07. The decreases in the protein and wet gluten contents were compensated for by an improvement in protein quality. The increase in gluten structure stability and appropriate combinations of high molecular weight glutenin subunits have contributed to the improvement of other quality indicators.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Tibor Gyökeres
,
Krisztina Rusznyák
,
Zsolt Visnyei
,
Eszter Schäfer
,
Tamás Szamosi
, and
János Banai

Rex, D., Petrini, J. M., Baron, T. H., et al.: ASGE/ACG Taskforce on quality in endoscopy: Quality indicators for gastrointestinal endoscopic procedures. Gastrointest. Endosc., 2006, 63 , S1

Restricted access

. Remarkably, and perhaps not surprisingly, for these journals, the four impact proxies are all highly correlated (>0.95). Table 3 The data from Table 2 of Raj and Zainab ( 2012 ) is rearranged into quality indicators

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Belicza
,
Péter Mihalicza
,
Judit Lám
, and
Cecília Surján

Absztrakt

A European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency kutatást az Európai Unió 7. keretprogramja finanszírozta 2010–2013 között. Ennek keretében olyan módszertan került kialakításra, amely lehetővé tette a közreműködő hét országban a regulárisan gyűjtött adatok alapján az ellátás elemzését és az eredmények egymással történő összehasonlítását öt, társadalmilag és gazdaságilag is jelentős teherrel járó diagnóziscsoportban. A szerzők ismertetik a módszertani fejlesztés főbb területeit, így 1. a módszertani alapelveket; 2. az elérhető adatbázisok és az alkalmazott kódrendszerek felmérését; 3. az elemzendő események meghatározását; 4. az elemzések és az indikátorok kialakításának általános szempontjait; 5. a konkrét adatgyűjtési, -feldolgozási és -elemzési módszertan kidolgozását; 6. a kockázatkiigazítási módszereket és 7. a standardizált adatbázis kialakítását. A közfinanszírozott ellátás minden betegére, ellátási eseményére kiterjedő adatbázisok kimeríthetetlen és gazdag adatforrásként szolgálhatnak a döntéshozóknak, ellátóknak, kutatóknak egyaránt. A képzett indikátorok eredményei kiindulópontként szolgálnak a kiváltó okok feltárásához és az ezen okok kezelését célzó intézkedések meghatározásához. Orv. Hetil., 2016, 157(41), 1619–1625.

Open access
Pollack Periodica
Authors:
Zuzana Sabová
,
Zuzana Németová
,
Tatiana Kaletová
, and
Silvia Kohnová

measurements for the selected water quality indicators, i.e., the water temperature, pH reaction, salinity, and total amount of solutes. 4.2.1 Water temperature The water temperature is one of the

Restricted access