Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "rajzvizsgálat" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Krisztina ( 2009 ): A közös rajzvizsgálat korrelátumai. Gyermek- és felnőttkori barátságok összehasonlítása Közös Rorschach Vizsgálat és Közös rajz segítségével (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak

Restricted access

Szemle, 56 (1), 107–135. Vass Z. (2003) A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus. Vass Z. (2006) A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus

Restricted access

A gyermekkori versengés jelensége sokat vizsgált terület, azonban kevés azon kutatások száma, amelyek a versengés kimeneteleinek, a győzelemnek és vesztésnek gyermeki reprezentációját kívánják mélyrehatóan feltérképezni.

Jelen vizsgálat célja a győzelem és a vesztés fogalmának, valamint a két szituációban megjelenített győztes és vesztes viszonyának a feltárása volt kisiskolások képi reprezentációjában, rámutatva esetleges nemi és iskolatípus-beli (magas tanulmányi követelményű és átlagos) különbségekre is. A vizsgálat alapját 30 kisiskolás (átlag életkor: 8,6 év) győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajza képezte. A 30 győzelem és 30 vesztés rajz elemzése a PAIR módszer (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship, BOMBI, PINTO és CANNONI, 2007) segítségével történt, mely hat szempont (kohézió, távolítás, hasonlóság, érték, érzelmek és konfliktus) mentén vizsgálja az interperszonális kapcsolatokat.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a 8–9 éves gyerekek képesek a győztes és a vesztes érzelmi állapotát és a győztes és a vesztes perspektíváját rajzaikban világosan elkülöníteni. A győztes és vesztes, valamint kettőjük kapcsolata másképp reprezentálódik, ha a győzelem a kontextus, mint ha a vesztés. Ez arra utal, hogy a győztes és vesztes interperszonális kapcsolata más érzelmekkel és kapcsolati törekvésekkel jár, attól függően, hogy a győztes vagy a vesztes perspektívájából éli át a gyerek.

A győzelem domináns és kiemelt pozíciót jelent a győztes számára, a győztes gyakrabban lát rá a vesztesre, szélesebb a perspektívája, mint a vesztesnek, és a győztest mind a győzelem mind a vesztés rajzokon szignifikánsan értékesebbnek ábrázolják. A győztes perspektívájából készült rajzokon a győztes értékesebbnek ábrázolódik, a győztes és a vesztes kapcsolata közelebbi, közöttük nagyobb az összetartás, mint a vesztes perspektívájából készült rajzokon. Ezzel összhangban a győzelmet a középpontba helyező ábrázolásokon a vesztes kevésbé elégedetlen, mint a vesztést a középpontba helyezőkön, és a győzelem rajzokon kevesebb konfliktust jelenítenek meg a gyerekek a győztes és a vesztes között, mint a vesztés rajzokon. A kutatás bizonyos nemi és iskolatípus-beli különbségeket is feltárt.

Restricted access

Hárdi I. (1983) A dinamikus rajzvizsgálat. Medicina Könyvkiadó, Budapest A dinamikus rajzvizsgálat. Hárdi I. (1991) Dinamikus

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Melinda Látos, Katalin Barabás, György Lázár, Ferenc Marofka, Edit Szederkényi, Pál Szenohradszky, and Márta Csabai

Vass, Z.: Psychodiagnostic basis of drawing test. Projection, expression and pattern. [A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Projekció, kifejezés, mintázatok.] Flaccus Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian

Restricted access

Hárdi I. (1983/2002) Dinamikus rajzvizsgálat. Medicina, Budapest Hare, A. P., Hare, R. T. (1956) The Draw-A-Group test. Journal of Genetic Psychology, 89, 51

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Melinda Látos, Ágnes Devecsery, György Lázár, Zoltán Horváth, Pál Szenohradszky, Edit Szederkényi, and Márta Csabai

://www.thesap.org.uk/post-jungian-developmental-theory V ASS Z. ( 2006 ). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus. V ASS Z

Restricted access

] . Budapest : L’Harmattan Kiadó . Vass , Z . ( 2013 ). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai [The psychodiagnostic basis of the drawing examination] . Budapest : Flaccus Kiadó . Wilheim , A . ( 2010 ). Esszék. Írások zenéről [Essay. Writings

Open access

. . BA Szakdolgozat . Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem . Bogenglück T . ( 2009 ). A kötődés vizsgálata a párkapcsolatokban . BA Szakdolgozat . Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem . Bóna K . ( 2009 ). A Közös rajzvizsgálat

Open access