Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "reality or fiction" x
  • All content x
Clear All

A múlt század harmincas éveiben az európai összehasonlító statisztikai adatok alapján kidolgozott Penrose-törvény szerint inverz összefüggés van a pszichiátriai ágyak száma és a börtönben lévő populáció létszáma között. A dolgozat nemzetközi adatok alapján vizsgálja a börtön, az elmekórház, az elmebetegség és a bűnelkövetés összefüggéseit, különös figyelmet szentelve a deinstitucionalizáció jelenségének, illetve epidemiológiai adatok segítségével bemutatja az elme- és addikciós betegségek, valamint a mentális zavarok börtönön belüli gyakoriságát. A pszichiátriai ágyak száma és a börtönpopuláció létszáma között Magyarország esetében is megfigyelhető a Penrose által leírt inverz összefüggés. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése során a deinstitucionalizációt elindító jelenségeket górcső alá véve gazdasági, társadalmi, filozófiai és terápiás összefüggések kerülnek a vizsgálat homlokterébe. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a két rendszerbe bekerülők között nagy az átfedés, nagyrészt ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk mind a börtönökben, mind az elmeosztályokon. A dolgozat szerzője arra a következtetésre jut, hogy a deinstitucionalizáció valójában transzinstitucionalizációhoz vezet, aminek oka egyrészt az, hogy korlátozott a rendelkezésre álló közösségi ellátókapacitás, illetve másrészt, hogy a közösségi ellátás maga nem tud mit kezdeni a súlyos, krónikus elmebetegségekben, illetve a komorbid állapotokban is szenvedőkkel. Továbbá a jelen finanszírozás mértéke, valamint a prevenciós és terápiás módszerek nem alkalmasak arra, hogy a pácienseket megóvják a forgóajtó hatásaitól.

Restricted access

“All that an old song tells, really happened.” One of the traditional functions of performing epic songs is that of evoking the past. The act of performing is invested with the value of empathic communication with “old times” and with the ancestors. The agent who mediates between the audience and those who are evoked is the fiddler. These facts may place the performance in a context with a sacred dimension and funeral meanings. Being involved in this specific act of communication, the audience has to play an active role. It has to be trained in “listening”. The traditional coordinates of performing epic songs have changed. The category of epic song entered the passive repertoire of folklore. Using a questionnaire and interviews the author, together with a group of students, tried to draw the status of performing epic songs in Romanian contemporary society.

Restricted access

References 1 Brandt T. Cervical vertigo: reality or fiction? Audiol Neurootol. 1996; 1: 187–196. 2 Li Y, Peng B. Pathogenesis, diagnosis and treatment

Open access