Search Results

You are looking at 1 - 10 of 90 items for :

  • "recollection" x
Clear All

Béla Balázs, the librettist of Béla Bartók’s Bluebeard’s Castle and Wooden Prince, wrote many remarks about Bartók in his recollections throughout his life, and their manuscripts are preserved in Budapest, in the Library of the Hungarian Academy of Sciences and National Széchényi Library. Some parts of these texts, however, still remain unpublished. Even though his reminiscence tends to exaggerate their friendship, which in fact ended in their earliest period in Budapest, examination of the sources provides us with a new understanding of the relationship between the librettist and the composer. Therefore, this paper introduces the documents written by Balázs, gives a selective overview of their friendship, and examines how the image of Bartók changed in Balázs’s mind over time.

Restricted access

2002 Developmental patterns in priming and familiarity in explicit recollection Journal of Experimental Psychology 82 251 277

Restricted access

the suburbs of Budapest. Ibid. 1135. The person is most likely referring to the 1947 national election. Kardos' recollections quoted in Fényes Szelek Nemzedéke 1245

Restricted access

Abstract  

After 36 years of operation, reactor Thetis at the Institute for Nuclear Sciences (Ghent University) was decommissioned in December 2003. On this occasion, a survey is presented of the characteristics and features of Thetis, which were opening the way to its significant contribution to NAA and its leading role in the development of the k 0-standardization. A summary is given, including a few specific examples, of fundamental analytical developments and practical applications based on irradiations in the reactor Thetis.

Restricted access

This paper delineates critical approaches to the reading of autobiographical writings that make no presumptions concerning the identity of language and subject or the identity of narrating self and narrated self. It proposes readings that posit the act of narration as a creative gesture through which the narrated self is constructed through the figures of language rather than described as an essence that preceded narration.

Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunkban azt a filozófusokat és pszichológusokat egyaránt foglalkoztató kérdést járjuk körül, hogyan fejlődik a gyermekek időfogalma a korai életévekben, feltárva, milyen képességek kibontakozásán nyugszik önmagunk megértése a múló idő tükrében. Kiindulásként a gyermekkori amnézia jelenségén keresztül szemléltetjük, hogyan bontakozik ki az a képességünk megközelítőleg 4–5 éves kor környéken, hogy képessé válunk egyedi és megismételhetetlen események felidézésére a múlt egy-egy megkülönböztetett időpillanatából. E gondolatmenetben kitérünk az emlékezetfejlődés kutatásában egymással szemben álló két nagy megközelítésre, amelyek vagy folyamatos fejlődést vagy minőségi váltást feltételeznek a 4 éves kor körüli időszakban. Célunk, hogy rámutassunk az ezen megközelítések hátterében húzódó fogalmi különbségekre, valamint az ezeket támogató, illetve megkérdőjelező empirikus kutatási eredményekre és értelmezési lehetőségeikre.

Restricted access