Search Results

You are looking at 1 - 10 of 81 items for :

  • "reconciliation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Aureli, F., van Schaik, C. P. and van Hooff, J. A. R. A. M. (1989): Functional aspects of reconciliation among captive long-tailed macaques ( Macaca fascicularis ). American Journal of Primatology , 19, 39

Restricted access

. Fattah , E. , ‘Victim Redress and Victim-Offender Reconciliation in Theory and Practice. Some Personal Refl ections’ ( 1999 ) 35 / 1 The Hokkaigakuen Law Journal 87 - 101

Full access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Freisinger, Judit Lám, Lilla Barki, Márton Király, and Éva Belicza

hospital: a systematic review. CMAJ, 2005, 173 (5), 510–515. Mueller, S. K., Sponsler, K. C., Kripalani, S., et al.: Hospital-based medication reconciliation practices: A systematic review. Arch. Intern. Med., 2012

Open access

Az esszé a magyar társadalom, gazdaság és politika elemzését adja – nemzetközi kitekintéssel, a hazai adatok, tendenciák, trendek bemutatásával – a munkaügyi törvénykezést (a Munka Törvénykönyvét és az egész közszolgálati jogszabály-dzsungelt) alapjaiban megváltoztató kormányzati tervekkel és törvényi normaszöveggel összefüggésben. Az elemzés – munkavállalói szempontok kiemelt szerepeltetésével – részletesen foglalkozik az új Munka Törvénykönyvvel. A szerző az alkotmányozás, az állami szerep módosulása, a társadalmi egyeztetés átalakítása és egyéb törvények folyamatába ágyazza az MT tervezetét. Ebben a gondolatrendszerben fogalmazza meg javaslatait a kormányzati tervekkel szemben.

Restricted access

Az esszé a magyar társadalom, gazdaság és politika elemzését adja – nemzetközi kitekintéssel, a hazai adatok, tendenciák, trendek bemutatásával – a munkaügyi törvénykezést (a Munka Törvénykönyvét és az egész közszolgálati jogszabálydzsungelt) alapjaiban megváltoztató kormányzati döntésekkel összefüggésben. A tanulmány – munkavállalói szempontok kiemelt szerepelte­tésével – részletesen foglalkozik az új Munka Törvénykönyvvel. A szerző az alkotmányozás, az állami szerep módosulása, a társadalmi egyeztetés átalakítása és egyéb törvények folyamatába ágyazza az MT elemzését. Ebben a gondolatrendszerben fogalmazza meg kezdeményezéseit, javaslatait is a kormányzati döntésekkel szemben.

Restricted access

Over the past few decades, the complex process of globalization has dissolved the traditional concept of state sovereignty and neutralized the clear distinction between national and international law. Thus, legal scholarship has formulate alternative conceptual schemes to frame the fragmentation of the new global legal order. In the paper, I focus on the two typically antithetical approaches of legal pluralism and global constitutionalism. Legal pluralism emphasizes the diversity and the multiplicity of the global legal realm, while global constitutionalism is traditionally related to concepts of unity and hierarchy, whose paradigmatic reference is the state. The aim of the inquiry is to establish a theoretical basis and provide the conceptual tools to reconcile the two opposite approaches, first describing the main traits of each model, and then hypothesizing a hybrid model of plural constitutionalism. In the end, I will raise the question, from a constitutional but open point of view, whether it is really worth continuing to adopt a constitutional prospect. Alternative models (the GAL approach, for instance) may provide more suitable solutions for the complexity of the global legal world. However, a multiple model that attempts to reconcile different approaches, in correspondence to the multiplicity of the current global society, could be the best option.

Full access

A tanulmány célja újolag szemügyre venni a Phaethón töredék kapcsán felmerülő három legfontosabb kérdést és az arra adott válaszokat: milyen jellem és összeütközés húzódik meg a főhős végletes tiltakozása mögött a házasság ellen, kicsoda a rejtélyes menyasszony, végezetül meglévő ismereteink alapján milyen befejezés látszik megfelelni a drámai szövetnek? Dolgozatomban Goethe helyreállítási kísérletének kitüntetett figyelmet szentelek, mi több a költő egyes javaslatai nem csak művészileg, de filológiailag is helytállónak bizonyulnak. Némi személyes elfogultsága mindenesetre már a phaethóni jellem új értelmezése és a hybris-dráma átértékelése felé mutat a Faust II Euphorion-jelenetében.

Restricted access

In this study, multicultural literature served as a site for Chinese Canadians to explore the interplay between their dual cultural backgrounds. After reading a story written by a Chinese Canadian author, participants were invited to imagine a dialogue between two characters with whom they identified, allowing the exploration of different aspects of their bicultural selves. Systematic examination of their dialogues, using cluster analysis of recurrently expressed dialogical themes, revealed four distinct expressive styles (Rhetorical Conflict, Imperative Conflict, Active Narration, and Embodied Reconciliation), each revealing a different bicultural stance. Both the rhetorically probing and explicitly imperative styles of expression reflected a fusion of Chinese and Canadian expectations regarding confrontation, although in different ways each also facilitated the maintenance of a conflictual cultural hierarchy. Active, but distanced, narrative description reflected the preservation of a collective sense of self that is characteristic of traditional Chinese culture. Finally, dialogic enactment of conflicting “voices” allowed reconciliatory, embodied, and generative fusions of Chinese and Canadian cultural expectations.

Restricted access

Frustrée par les frontières imposées lors du traités de paix de 1920, la Hongrie a tenté, entre les deux guerres, d’agir sur les esprits afin d’obtenir la modification pacifique de l’ordre des relations internationales. La Nouvelle Revue de Hongrie, rédigée de manière indépendante, mais de concert avec le ministère des Affaires étrangères hongrois, entrait dans le cadre de cette diplomatie non officielle en s’adressant aux élites francophones du monde entier. Tout en présentant la culture hongroise, elle abordait des sujets de l’actualité internationale, de manière parfois complexe et ambitieuse. Une dizaine d’articles de la revue, publiés entre 1932 et 1934, montrent l’ambition (sans doute démesurée) de contribuer à la réconciliation franco-allemande.

Restricted access

The amazing adventures of Ambrus Járom

Dilemmas faced by artists of peasant origin in the Sixties

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: Gábor Pataki

In the first half of the 60s a conflict between modern art and traditional folk art culture can be detected. The resolution of this conflict could be imagined in the form of a synthesis of the two (following the model of Béla Bartók in music). This study offers some examples of this conflict and attempts at its consolidation in the art of János Orosz (folk surrealism), Mihály Schéner (individual transformation of folk art), Miklós Halmy (search for ‘archetypal roots’), etc. The paper finally deals with the fading possibility of the reconciliation of the neo-avant-garde and folkish/rural tendencies, as well as the negative connotations of the failed attempts to achieve it.

Restricted access