Search Results

You are looking at 1 - 10 of 244 items for :

  • "redistribution" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

15 39 Bommier, A. — Leroux, M. L. — Lozachmeur, J. M. (2007): Uncertain Lifetime, Redistribution and Nonlinear Pricing of Annuities . CESifo Area Conference, April 20

Restricted access

, competitiveness and wealth distribution. Our hypothesis is that the redistribution of inflation affects different income groups to different degrees. For the economic clarity, it is necessary to define the concept of inflationary costs and redistributive effects

Open access
Acta Oeconomica
Authors:
Judit Krekó
,
Hanna Erős
,
Bori Greskovics
,
Áron Hajnal
, and
Ágota Scharle

parameters of tax systems have significant economic and social consequences through numerous channels. A tax system can be called optimal if it achieves the required fiscal revenue and the desired redistribution of income at the lowest possible social cost

Open access

A fejlett országok jóléti államai nemzetközi versenyképességük megtartása és hosszú távú finanszírozhatóságuk érdekében a 80-as évektől a gazdaság számos területéről visszahúzódtak, miközben az egészségügyi szektorban fenntartották domináns szerepüket. Ennek hátterében elsősorban az idősödő lakosság, az egészségügyi technológiák kínálatának növekedése, a betegségek struktúrájának és a társadalom igényeinek megváltozása áll. Ebben a tanulmányban Hollandia és Anglia egészségügyi rendszerén keresztül vizsgáljuk ezeket a jelenségeket és hatásukat az egészségügyi források újraelosztására. Vizsgálatunk azt mutatja, hogy nagyon hasonló célok – a hatékonyság javítása és a méltányosság biztosítása – mentén kialakított, de eltérő társadalmi-gazdasági hagyományokkal rendelkező egészségügyi rendszerek sok szempontból különböző módon reagálnak az őket ért hatásokra. A holland rendszerben a magánszektor szerepe az egészségügyi piac működésében fokozatosan erősödik, amely versenyző biztosítókat működtető társadalombiztosítási rendszer kialakításához vezetett. Angliában az elsődleges rendszerszervező elv az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő méltányos hozzáférés biztosítása, amely állami tulajdonú területi monopóliumok működtetését erősítette. Az alapvető különbségek ellenére az állam újraelosztó, koordináló szerepe társadalmi-gazdasági berendezkedéstől függetlenül mindkét országban kulcskérdés maradt. Eközben a magánszektor, a verseny és a hatékonysági elvárások az egészségügyi költségvetésekre nehezedő nyomás hatására mindenhol erősödtek. Vizsgálatunkból az következik, hogy a jóléti államokban a közösségi döntéseken nyugvó nemzeti egészségpolitikának a külső és belső környezeti tényezők hatása mellett is jelentős mozgástere marad, így az állam nemcsak elszenvedője az egészségügyi szektorban végbemenő változásoknak, hanem maga is képes befolyásolni őket.

Restricted access

increasing concave piecewise linear function of his/her primary monthly income. 3 Recently the impact of longevity gap on a posteriori redistribution in the pension system has also received increasing attention – the gap decreases the progressivity

Open access

Richter, Sándor (2005): Scenarios for the Financial Redistribution across Member States in the European Union in 2007-2013. Vienna: WIIW Research Report, No. 317, April. Scenarios for the Financial Redistribution

Restricted access

retrogradation, water migration and redistribution between crumb and crust and between starch and gluten) where molecular interactions occur at multiple temporal and spatial scales [ 2 – 4 ]. Mechanisms of bread staling are not yet completely understood and not

Restricted access

The EU budget review, launched by the Commission in 2007, is a unique opportunity to critically examine EU policies and instruments. Structural Funds are at the heart of the EU’s cohesion efforts, and amount to almost one-third of the Community’s budget. They have two declared objectives, economic growth and regional convergence, but these do not always complement each other. The allocation of the Structural Funds is not efficient from a pure growth standpoint, and a large proportion of transfers takes place within regions. With enlargement, cross-country transfers increased significantly to 40% of total flows, and intra-regional redistribution decreased. In a more diverse EU, this is a step to the right direction. Yet, almost three-quarters of intra-country redistribution still happens within regions.

Restricted access

The study summarises the overall economic model of Hungarian economist Tibor Liska (1925–1994). The economic system of the model would be transcapitalistic inasmuch as being more self-regulating, through a “pure” market and unlimited competition, than capitalism as we know it. In this model, property is fully open to competition as gaining control over property in open competition is regarded as a fundamental human right. The model allows the state to have only regulatory functions, accordingly, a drastic reduction of the role of the public sector is needed. The self-controlled economy would also manage redistribution, education, environmental problems and all other socio-economic subsystems much more efficiently than present-day economies. The theory envisions a society without taxation, where all income is fully personal and all property (that is, means of production) is social but is in personal stewardship. The study outlines two subsystems of the model: those of social inheritance and personal social ownership. Finally it touches upon an attempt of putting the model into practice.

Restricted access

Abstract  

This article introduced two sampling methods, including Directly Random Sampling (DRS) and Redistributed Random Sampling (RRS) methods for categorization of a large number of research articles retrieved from metallurgy and polymer subfields from the Science Citation Index (SCI) database. The accuracy of the proposed sampling methods was considered in association by comparing with reference results previously obtained by Fully Retrieving Sampling (FRS) method, which involved analyzing the contents and categories of all articles from the database. The results suggested that RRS and DRS methods were appropriate, efficient and reasonably accurate for categorization of relatively large volume of research articles. RRS method was highly recommended, especially when the contents of sample articles was unevenly distributed. By DRS and RRS methods, only about 6.3% of total articles were required for obtaining similar results as those given by FRS method. The percentage Expected Worst Errors (EWE) from DRS and RRS methods were observed to range from 1.0 to 5.5%. The EWE value could be reduced by increasing the sample size.

Restricted access