Search Results

You are looking at 1 - 10 of 120 items for :

  • "regional development" x
Clear All

]. Sidó, I. (2001): Vidék- és régiófejlesztés az európai uniós csatlakozás folyamatában [Rural and regional development in the process of accessing the European Union]. In: Térségfejlesztés. Csíkszereda: Csíki Természetjáró és Természetvédö Egyesület, 36

Restricted access

141 170 Lengyel, I. (2003): Verseny és területi fejlődés — Térségek versenyképessége Magyarországon [Competition and Regional Development — Competitiveness of the Hungarian

Restricted access

underlying relative regional patterns identified by using WoS-SCI are reasonable and broadly reflect circumstances in China. That said, we recognize that using only published articles to understand the regional development of nanotechnology R&D cannot capture

Restricted access

A környezetvédelmi szakpolitika megerősödésével és szerteágazó hatásával az elmúlt évtized egyre inkább előtérbe kerülő fogalmává vált a környezet(védelm)i politika integrációja. Mivel a fejlesztéspolitika, a fejlesztési és tervezési kérdések – illetve közvetlenül maga a döntéshozási folyamat – nem mentes a konfliktusoktól és érdekellentétektől, ezért a fejlesztéspolitikába, illetve annak döntéshozatali folyamatába integrálódó környezetvédelem akkor eredményezheti a fenntartható fejlődés megvalósulását, ha az intézményi, irányítási feltételek és az eszközök adekvátak. A fejlesztéspolitikába integrált környezeti politika megvalósításának új és meghatározó eszköze a stratégiai környezeti vizsgálat. Az eszköz a fejlesztési folyamat korai szakaszában segíti érvényre juttatni a környezeti érdekeket. Jelen tanulmány a környezeti politika integrálódásának elméleti kereteit, európai és magyar folyamatát, valamint a környezeti politika integrálódásának intézményi gátjait mutatja be irányítási és tudásszociológiai megközelítésből, egy nemzetközi kutatás eredményein keresztül, ahol a 2007–2013-as programozási időszak regionális fejlesztési tervének, valamint környezeti vizsgálatának folyamata került górcső alá.

Restricted access

Planning. 1. 2, 193–208. Pálné Kovács I. (2001): Regionális politika és közigazgatás. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs. Parr, J. B. (1973): Growth Poles, Regional Development and Central Place

Restricted access

2006 Regional development in the knowledge-based economy: The construction of advantage . Journal of Technology Transfer 31 1 5 – 15 10.1007/s10961-005-5009-3 . Dreher , A. , & Krieger , T. ( 2005

Restricted access
Restricted access

In post socialist countries that now form the eastern member states of the European Union there was a general vision of the society from the early nineties to catch up to the developed West. The dream of reaching the level of western European economic development and living standards was the main driver for economic transition and EU integration. In spite of modest convergence, however, the difference between the West and the East has remained dominant until today, ten years after the EU accession, while the core—periphery duality is also an important economic-geographic dimension in the European single market. The changing relative position of these regions in economic terms and the interrelation between the East and West of the EU is in the focus of this paper. It addresses some specifics of regional economic development of this area and particularly of Hungary at both macroregional and regional levels paying attention to the economic crisis which started in 2007. In most of the eastern bloc, economic transition and EU integration were associated with several challenges and followed by imbalanced regional development as a result of the dominant role of the foreign direct investments in regional development, which led to the territorial concentration and increase of regional inequalities among regions within these countries.

Restricted access

The authors first review the investigations into the history of the lost mausoleum (türbe) and the surrounding complex of Sultan Süleyman who died during the siege of Szigetvár on September 7, 1566. Then they narrate the establishment in 2012 (reshaped in 2015) of a research group which, by developing a new concept and using interdisciplinary research methods (including landscape reconstruction), found the remnants (foundations) of the türbe on the top of the Turbék-Zsibót vineyard hill in autumn 2015, then, during the rounds of excavation in 2016–2017, the foundations of the adjacent mosque and dervish convent as well as the traces of a fourth building. Regarding the date of the construction of the complex, the authors are of the opinion that the main buildings must have been built around 1575. Finally, they enlarge on the reception of the findings and the potential the site offers for touristic and regional development.

Restricted access

. J. ( 2010 ): Entrepreneurship and Regional Development . Cheltenham : Edward Elgar . Acs , Z. J. – Desai , S. – Hessels , J. ( 2008 ): Entrepreneurship

Restricted access