Search Results

You are looking at 1 - 10 of 106 items for :

  • "regional differences" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

socioeconomical status choose institutions that are located near them ( Denzler & Wolter, 2010 ; Fekete et al., 2016 ), which means that people can stay in their own regions. We know from earlier studies and researches that the regional differences in

Open access
Acta Physiologica Hungarica
Authors:
A Todorović
,
A Todorović
,
A Todorović
,
S Pejić
,
S Pejić
,
S Pejić
,
J Kasapović
,
J Kasapović
,
J Kasapović
,
V Stojiljković
,
V Stojiljković
,
V Stojiljković
,
SB Pajović
,
SB Pajović
,
SB Pajović
,
DT Kanazir
,
DT Kanazir
, and
DT Kanazir

In order to examine if differences in activity and inducibility of antioxidative enzymes in rat cerebral cortex and hippocampus are underlying their different sensitivity to radiation, we exposed four-day-old female Wistar rats to cranial radiation of 3 Gy of g-rays. After isolation of hippocampus and cortex 1 h or 24 h following exposure, activities of copper-zinc superoxide dismutase (CuZnSOD), manganese superoxide dismutase (MnSOD) and catalase (CAT) were measured and compared to unirradiated controls. MnSOD protein levels were determined by SDS-PAGE electrophoresis and Western blot analysis. Our results showed that CuZnSOD activity in hippocampus and cortex was significantly decreased 1 h and 24 h after irradiation with 3 Gy of g-rays. MnSOD activity in both brain regions was also decreased 1 h after irradiation. 24 h following exposure, manganese SOD activity in hippocampus almost achieved control values, while in cortex it significantly exceeded the activity of the relevant controls. CAT activity in hippocampus and cortex remained stable 1 h, as well as 24 h after irradiation with 3 Gy of g-rays. MnSOD protein level in hippocampus and cortex decreased 1 h after irradiation with 3 Gy of g-rays. 24 h after exposure, MnSOD protein level in cortex was similar to control values, while in hippocampus it was still significantly decreased. We have concluded that regional differences in MnSOD radioinducibility are regulated at the level of protein synthesis, and that they represent one of the main reasons for region-specific radiosensitivity of the brain.

Restricted access

://www.wall-street.ro/files/102434-82.pdf (Accessed: 10 April 2013). HCSO ( 2012 ): A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2011-ben (Regional Differences of the Economic Activities in Hungary) . Hungarian Statistical

Restricted access

45 621 652 Köllö, J. (2002): Regional Differences in Earnings and Wage Costs. In: Fazekas K. - Koltay, J. (eds): The Hungarian Labour Market 2002

Restricted access

The paper discusses the rural economic factors of the regional differences and their fading that started roughly with the second agricultural revolution and got an impetus with collectivization and — after re-privatization — with the decline of agrarian activities and arising of new forms of consumption. Thus the paper analyzes on one hand the process of uniformization accompanied by the spreading of globalized — or at least nationalized — patterns of lifestyles that are no longer connected to the local resources: for example the technologies allow the production of new plants, and the trade allows new ways of consumption. On the other hand deals with the new forms of regionalism that affected the economic life of different communities which aimed at renewing their relations to local resources both internally and externally by selling the elements of their surroundings and way of life: the ecological and regional reforms emerged in last years had in their focus the use of local resources, the preservation of local types of production, the awareness of local values and cultures, consequently the regional groups started to reformulate again their differences. My aim is to find and to analyze the main aspects of these processes.

Restricted access

A pedagógushiány területi különbségei

Regional Differences in the Teacher Shortage

Educatio
Author:
Júlia Varga

A tanulmány a pedagógushiány területi különbségeinek alakulásáról ad leíró elemzést. A pedagógushiány korábbi lassú, hullámzó növekedését 2015 és 2016 után rendkívül gyors növekedés váltotta fel, és ekkor a települések közötti különbségek is átrendeződtek. Korábban a települési hierarchiában felfelé haladva rendszerint egyre kisebb volt a pedagógushiány, 2019-re, 2020-ra számos hiánymutató azt jelezte, hogy Budapesten romlott legjobban a helyzet. Ez valószínűleg összefügg azzal, hogy az alternatív munkalehetőségek a fővárosban a legjobbak, ezért ott könnyebben dönthetnek a pályaelhagyás mellett a tanárok. Az összes bemutatott hiánymutató értékének 2016-ot követő hirtelen megemelkedése arra is utal, hogy nemcsak a tanári munka kínálata, de a tanárok iránti kereslet is hirtelen megváltozhatott, ami – az időbeni egybeesés – alapján összefügghetett a középfokú szakképzés átalakításával.

Open access

Szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátása Magyarország különböző régióiban és a betegek 10 éves túlélése

Management of patients treated for myocardial infarction in different regions of Hungary and patient survival for 10 years

Orvosi Hetilap
Authors:
András Jánosi
,
Ferenc Péter Pach
,
Gergely Erdős
,
Kálmán Tóth
,
Péter Hári
,
Péter Ofner
, and
Péter Andréka

Összefoglaló. Előzmény: A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának regionális adataira és a betegek hosszú távú kórlefolyására vonatkozó hazai kutatás eddig nem történt. Célkitűzés: A vizsgálat célja a Magyar Infarktus Regiszter pilotidőszakában rögzített betegeknél az ellátás és a 10 éves túlélés elemzése a magyarországi nagyrégiókban. Módszer: A Magyar Infarktus Regiszter (későbbi neve: Nemzeti Szívinfarktus Regiszter) 2010. január 1. és 2013. december 31. között a centrumok önkéntes részvételével 23 142 beteg adatait rögzítette, akik írásban hozzájárultak egészségügyi és klinikai adataik kezeléséhez. Az adatgyűjtés a Kutatásetikai Bizottság engedélyével rendelkezett. A vizsgált populációban 12 104, ST-elevációval járó myocardialis infarctuson (STEMI) és 10 768, ST-elevációval nem járó myocardialis infarctuson (NSTEMI) átesett beteg szerepelt. A feldolgozott adatok 128 220 betegévre vonatkoznak, amelyeket nagyrégiók szerint (Nyugat-, Közép- és Kelet-Magyarország) hasonlítottunk össze. Eredmények: A STEMI-betegek 78,4%-ánál, az NSTEMI-betegek 51,6%-ánál történt katéteres érmegnyitás (PCI). NSTEMI esetén a Közép-Magyarország és Nyugat-Magyarország régiókban a beavatkozás gyakoribb volt, mint a Kelet-Magyarország régióban (p<0,01). Az utánkövetés során a PCI a Nyugat-Magyarország régióban, a revascularisatiós szívműtét (CABG) a Nyugat-Magyarország és a Kelet-Magyarország régióban szignifikánsan gyakoribb volt, mint a Közép-Magyarország régióban (p<0,01). A STEMI-betegek között a 10 év alatt a férfiak 49,2%-a, a nők 46,6%-a halt meg, az NSTEMI-csoportban 63%, illetve 57,6%. Az akut szakban elvégzett PCI mindkét betegcsoportban, nemben, az utánkövetés minden időpontjában és a vizsgált régiókban csökkentette a halálozást (p<0,01). A STEMI-betegek esetén a túlélés a régiók között nem különbözött (p = 0,72), míg az NSTEMI után a 10 éves túlélés a Nyugat-Magyarország régióban jobb volt (p<0,01). Következtetés: A magyarországi nagyrégiók között az infarktusos betegek ellátásában és prognózisában regionális különbségek vannak. Orv Hetil. 2021; 162(36): 1438–1450.

Summary. History: Regional data on patients’ care for myocardial infarction and the long-term follow up of patients have not yet been studied in Hungary. Objective: The study aims to analyze the care and 10-year survival of patients recorded during the Hungarian Myocardial Infarction Registry’s pilot period in large regions of Hungary. Method: Between Jan 1, 2010 and Dec 31, 2013, the Hungarian Myocardial Infarction Registry recorded data on 23 142 patients with voluntary participation. The Research Ethics Committee approved the program. The study included 12 104 patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) and 10 768 patients with non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI). The data processed refer to 128 220 patient years based on large regions (West, Central and East Hungary). Results: Percutaneous coronary intervention occurred in 78.4% of STEMI patients and 51.6% of NSTEMI patients. In the NSTEMI group, percutaneous coronary interventions (PCIs) in the Central-Hungary and West-Hungary regions were significantly more common than in the East-Hungary region (p<0.01). During follow-up, PCI in the West-Hungary region, revascularization surgery in the West-Hungary and East-Hungary regions were significantly more common than in the Central-Hungary region (p<0.01). Among STEMI patients, 49.2% of men and 46.6% of women died within 10 years, while in the NSTEMI group 63% and 57.6%, respectively. PCI reduced mortality in both patient groups, sex, at all times of follow-up and in the regions studied (p<0.01). As for STEMI patients, survival was similar in all regions (p = 0.72), while after NSTEMI, 10-year survival in the West-Hungary region was better (p<0.01). Conclusion: There are regional differences in the care and prognosis of patients with myocardial infarction. Orv Hetil. 2021; 162(36): 1438–1450.

Restricted access

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának területi és statisztikai elemzése

Territorial and Statistical Analysis of the Number of Children and Students with Special Educational Needs

Educatio
Author:
Hegedűs Roland

Kutatásunkban a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, illetve tanulók leíró jellegű statisztikai elemzését végezzük. Az Oktatási Hivatal 2016. évi és 2021. évi adatbázisait elemezzük a két év összevetésében is. A tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a két év között hogyan változott az SNI-gyermekek aránya, mely területeken nőtt és hol csökkent az arányuk. Kitérünk arra, hogy mely intézménytípusban milyen arányban nevelkednek sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Megvizsgáljuk, hogy az SNI-gyermekek fogyatékosságtípusnak megfelelően integrálva vagy szegregálva tanulnak. Végezetül arra is kitérünk, hogy az egyes fogyatékossági típusba tartozó gyermekek aránya hogyan változott a vizsgált két év között.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Esra Özkaya
,
İlknur Tosun
,
Enİs Fuat Tüfekçİ
,
Celal Kurtuluş Buruk
,
Neşe Kaklıkkaya
, and
Faruk Aydın

observation of regional differences will thus be useful guides in determining infection control and antifungal use policies. Ethical approval This study was approved by Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine Scientific Research Ethics Committee

Restricted access

In relation to socio-historical research of the last quarter of a century this study deals with the problem of Iron Age eastern Celtic elite. Although cemetery analysis can only provide evidence of restricted value, the excavations of almost fully explored north Hungarian necropolises (Ludas, Sajópetri) seem to indicate that in the period of the Balkan expansion (3rd century B.C.) members of the Celtic elite considered themselves mainly as warriors. The analysis has also shown regional differences between archeological sites.

Restricted access