Search Results

You are looking at 1 - 10 of 231 items for :

  • "rehabilitáció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A rehabilitációs medicina fejlődése hazánkban, az elmúlt húsz év eredményei

Development of rehabilitation medicine in Hungary, results of the last decades

Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Dénes
and
Lajos Kullmann

. 2018; 54: 125–155. 3 Dénes Z, Fazekas G, Tápay G. Present situation in post gradual rehabilitation education, changes of last years, results. [A rehabilitációs

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Babett Tóth
,
Zoltán Dénes
,
Emese Kudron
,
Beáta Barta
,
Dóra Szennai
, and
Dóra Terjék

Absztrakt:

Bevezetés: Jelenleg nem rendelkezünk kielégítő adatokkal a rehabilitációs kezelések alatti táplálási problémák megoldásairól. Az alultápláltság és a szekunder sarcopenia komorbiditási tényezők, melyek növelik a szövődményeket, továbbá csökkentik a rehabilitációs kezelés eredményességét. Célkitűzés: A vizsgálat célja az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet betegeinek alultápláltságkockázat-felmérése egy adott időpontban. Módszer: A malnutritiokockázat-szűrés a ’Malnutrition Universal Screening Tool’ skálával történt. Eredmények: Az ellátottak közül (n = 331; átlagéletkor: 59 év) 44% esetében malnutritiokockázat állt fenn. Ebből a betegek 19%-a közepes, míg 25%-a fokozott kockázattal rendelkezett a felmérés időpontjában. A minta 176 férfiből és 155 nőből állt (53%/47%). Az ellátottak 50%-a testtömegindexük alapján a 22–29,9 kg/m2-es interkvartilis-tartományba esett (átlagos testtömegindex 26 kg/m2; s = 6,36). Az Agysérültek Rehabilitációs Osztályának betegei között mutatkozott a legnagyobb számban alultápláltság-kockázat (62,5%, 25 fő). Következtetések: Kombinált, malnutritiokockázatot szűrő módszer kialakítása szükséges a rehabilitációs intézetek betegcsoportjainak esetében, mert a jelenleg használt módszerek nem minden esetben elég szenzitívek. Orv Hetil. 2020; 161(1): 11–16.

Restricted access

., 1984, 27 (4), 361–368. 13 Katona, F., Siegler, J.: Medical rehabilitation. [Orvosi rehabilitáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1999. [Hungarian

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Boncz
,
Andor Sebestyén
,
Tímea Csákvári
,
István Ágoston
,
Eszter Szabados
, and
Dóra Endrei

, Berényi I, Simon A. Actual objectives of cardiac rehabilitation. [A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései.] LAM 2003; 13: 607–612. [Hungarian] 7

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Boncz
,
Dóra Endrei
,
Tímea Csákvári
,
István Ágoston
,
Péter Cserháti
,
Bálint Molics
, and
Andor Sebestyén

–228. 4 Kertész Gy. Medical rehabilitation. In: Juhász F. (ed.) Guidelines for commenting on functionality, disability and alteration of working ability. [Orvosi rehabilitáció. In: Juhász F. (szerk

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Dénes
,
Gábor Fazekas
,
Katalin Zsiga
, and
Orsolya Péter

Hungarian Rehabilitation Councill: Basic rehabilitation definitions. [Fogalommeghatározások/rehabilitációs alapfogalmak.] www.rehab-kollegium.com [Hungarian] Fazekas, G., Dénes, Z., Fáy, V., et al

Restricted access

Dénes Z., Fehér M.: A szövődmények jelentősége a koponya-agysérült betegek rehabilitációja során. Rehabilitáció, 1997, 7 , 2–3. Fehér M. A szövődmények jelentősége a koponya

Restricted access

A tápláltsági állapot bioimpedancia-alapú meghatározásának lehetősége a rehabilitációban

Possibility of bioimpedance-based nutritional status assessment in rehabilitation

Orvosi Hetilap
Authors:
Babett Tóth
,
Dóra Terjék
,
Rebeka Nagy-Kónya
, and
Zoltán Dénes

-szűrés a rehabilitációs fekvőbeteg-ellátásban.] Orv Hetil. 2020; 161: 11–16. [Hungarian] 11 Cederholm T, Jensen GL, Correira MI, et al. GLIM criteria for

Open access

Dénes, Z.: Experiences with quality indicators in medical rehabilitation – unplanned transmissions. [Minőségi indikátorok alkalmazásával szerzett tapasztalatok a rehabilitációban. A nem tervezett áthelyezések vizsgálata.] Rehabilitáció, 2004, 14 , 15

Restricted access

Ambuláns rehabilitációs programok COVID–19-betegek számára

Outpatient rehabilitation programs for COVID-19 patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Mónika Fekete
,
Zsófia Szarvas
,
Vince Fazekas-Pongor
,
Zsuzsanna Kováts
,
Veronika Müller
, and
János Tamás Varga

. [A pulmonológiai rehabilitáció kézikönyve.] SpringMed Kiadó, Budapest, 2018. [Hungarian] 5 Varga JT, Madurka I, Boros E, et al. Complex rehabilitation of

Open access