Search Results

You are looking at 1 - 10 of 373 items for :

  • "rejection" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

acceptance and rejection rates are examined for these manuscripts in “ Multiple-part manuscripts submitted to Monthly Weather Review ” section. In “ What the reviewers said ” section, a subset of 94 manuscripts are examined where the individual reviews are

Restricted access

.S. Schroeder R.I. Popp 1969 Acute rejection following cardiac transplantation: phonocardiographic and ultrasound observations Circ

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Balázs Nemes
,
P. Sótonyi
,
G. Lotz
,
A. Heratizadeh
,
F. Gelley
,
C. Doege
,
M. Hubay
,
Zs. Schaff
, and
B. Nashan

. Ebelt 1999 Apoptosis and the expression of Fas and Fas-ligand (FasL) antigen in rejection and reinfection in liver allograft specimens Transplantation 67

Restricted access

communication, such as email or social networks ( Young, 1998 ). We have decided to investigate one of the consequences of IGD that is social isolation and impairment in interpersonal relationships. This was done using the sensitivity to social rejection or

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Eniko Sarvary
,
D. Lee
,
J. Varadi
,
M. Varga
,
I. Gaal
,
R. Chmel
,
G. Beko
,
Z. Kanyo
,
B. Nemes
,
Zs. Gerlei
,
J. Fazakas
,
L. Kobori
,
Zs. Herold
,
S. Németh
,
I. Galoczi
,
J. Jaray
, and
R. Langer

of acute renal graft rejection Vojnosanit Pregl 60 35 41 . 2. G.B. Fogazzi

Restricted access

linearization. J-Han in [ 9 ] proposed a new technique to eliminate the disturbance and uncertainty for SISO and MIMO systems, this technique is called active disturbance rejection control. It consists of tracking differentiator (TD), an extended state observer

Open access

Az elhízás pszichológiai aspektusai nem választhatók el a túlsúlyos emberekkel szemben kialakított sztereotípiáktól és a nők társadalmi helyzetétől. Mind a tudományos, mind a köznapi megközelítésekre jellemző, hogy az elhízásért elsősorban az egyént és nem a környezeti tényezőket teszik felelőssé. A túlsúlyos embert a társadalom erőteljesen stigmatizálja és diszkriminálja, bár az elutasítás rendszerint indirekt formát ölt, és már gyerekkorban tetten érhető. Kvalitatív vizsgálatunk arra irányult, hogy felmérje e társadalmi összetevők hatásait a serdülőkor előtt álló lányok elhízással, a túlsúlyos emberekkel és a soványságideállal kapcsolatos attitűdjeiben. Nyolc fókuszcsoport-interjúban 51, 9—11 éves gyerek vett részt Budapesten és környékén. Az interjúk szociálpszichológiai tartalomelemzése több szinten, a „grounded theory” elve szerint és a sztereotipizálás hatásainak elméleti kerete mentén zajlott. Eredményeink a túlsúlyossággal szembeni egyöntetű, negatív attitűdökről árulkodnak, amelyek kifejeződése kommunikációs tabuba ütközik, így az elutasítás ténye implicit marad. A gyerekek morális dilemmát élnek át, mivel az elutasítás tapasztalata szembekerül a saját magukról fenntartott pozitív, toleráns én képével. Következésképp a túlsúlyhoz kapcsolódó attribúció kérdése meghatározó szerepet kap az elfogadás—elutasítás dinamikájában. A beszélgetéseket a soványság normatív jellege, vagyis a sovány mint jelző nélküli állapot gondolata is áthatja. Mivel azonban mindez implicit módon és nem nyíltan kommunikálva fogalmazódik meg, a túlsúlyos gyerekek fenyegetett helyzete fokozottan tetten érhető, hiszen az implicit vagy averzív elutasítást az elutasító nem, csupán az elutasított érzékeli. A túlsúly problémája megnevezhetetlen, mégis áthatja a csoportdinamikát. Kutatásunk eredményei arra engednek következtetni, hogy a serdülőkor előtt álló lányokban kiemelten fontos lenne tudatosítani az (A) egészséges táplálkozással, az egészséges életmóddal, vagyis az elhízás megelőzésével és kezelésével kapcsolatos és a (B) külső megjelenésre vonatkozó társadalmi elvárások, sztereotípiák és kirekesztő attitűdök közötti különbséget.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gábor Papp
,
Judit Kovács
,
József Pántya
, and
Nóra Kiss

rejection-aggression link in the hot sauce paradigm: The case of rejection sensitivity. Journal of Experimental Social Psychology, 44 (3), 775–782. Luerssen A. Individual differences in

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Nemes
,
Réka P. Szabó
,
László Bidiga
,
Károly Kalmár Nagy
,
Lóránt Illésy
, and
Anikó Szilvási

organ transplantation. Nova Science Publishers, New York, NY, 2015; pp. 487–533. 5 Wan SS, Ying TD, Wyburn K, et al. The treatment of antibody-mediated rejection in kidney

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Nemes
,
Roland Fedor
,
Zsolt Kanyári
,
Lajos †Lőcsey
,
Ferenc Juhász
,
Dávid Ágoston Kovács
,
Gergely Zádori
,
Ferenc Győry
,
Réka P. Szabó
,
Lajos Zsom
,
Tamás Szabó
,
Lóránt Illésy
,
Marcell Szabó-Pap
,
Zsolt Kincses
,
László Szabó
,
László Damjanovich
,
József Balla
, and
László Asztalos

., Furian, L., Della Barbera, M., et al.: Glomerular C4d immunoreactivity in acute rejection biopsies of renal transplant patients. Transplant. Proc., 2012, 44 (7), 1897–1900. 30

Restricted access