Search Results

You are looking at 1 - 10 of 111 items for :

  • "rekonstrukció" x
Clear All

. Szekér György : A diósgyori belso vár helyreállítási koncepciójának elméleti rekonstrukciós alapjai . Országépíto ( 2015 ) 1 . 9 – 13

Restricted access

A fizikai valóságában létező műemlék egy adott időmetszetben vizsgálva magán hordozza a megelőző története minden hatásának következményeit, a szándékolt és szándékolatlan beavatkozások eredőjeként. A műemlék hordozta értékek továbbéltetése szorosan összefügg azzal, hogy milyen, nem csupán az anyagi dimenziókra vonatkozó rendeltetést szánnak az adott műemléknek. A történeti folyamatosság értelmezésében a műemlékvédelmi gondolat 19. századi térnyerése óta jelen lévő, ugyanakkor jelentéstartalmában változó fogalmak-elvárások a műemlékként elismert javak hitelesége és integritása. Megőrzésükhöz is elengedhetetlenül szükséges a konzerválás, a restaurálás, illetve mindenekelőtt a folyamatos gondozás — mindez szoros összefüggésben a rendeltetéssel, a fenntartó (és fenntartható) használattal. Felvetődhet a tervezett fejlesztés pillanatában már nem létező részek, meghatározó jelentőségű összetevők rekonstruálásának a gondolata. Az adott pillanatban rendelkezésre álló tudás, információk alapján születik döntés arról, hogy milyen volt, és hogy milyen/melyik legyen az a történeti folyamatosság, amelyet megjeleníteni szándékozunk. A konzerválást, restaurálást meghaladó mértékű beavatkozások az adott pillanat, esetünkben a 21. század alkotásai. A rekonstruktív kiépítés igazolását alátámasztani kívánó módszerek, eszközök tárháza jelentősen bővült az információs technológia (IT) nyújtotta lehetőségekkel.

A rekonstrukció, bár elsődlegesen biztosan nem tekinthető műemlékvédelmi beavatkozásnak, bizonyos körülmények között ebben a körben is értelmezhető. Az időtényező meghatározó jelentőséggel bír e tekintetben. A töredékessé válás vagy a teljes pusztulás utáni nagyobb időtávlat után a rekonstruktív kiépítés kizárólag csak a friss beavatkozás pillanatnyi megközelítéséből vezethető le. A fizikailag fennmaradt értékek megőrzését, fenntarthatóságát szolgáló helyreállítás kiegészítésére az információs technológia számos, visszafordíthatatlan fizikai beavatkozással nem járó eszközt, megoldást is kínál. Az eltúlzott rekonstrukciós beavatkozás manipuláció: „Mostantól kezdve minden másképpen volt.”

Restricted access

1984 Garat, nyelőcső bemenet rekonstrukció pectoralis major (PM) izomnyelű bőrsziget lebennyel, saját módszerünk szerint Magyar Onkológia 28 239

Restricted access

Absztrakt

Az emlőrákos esetek 5–20%-át teszik ki a centrálisan elhelyezkedő emlőmalignomák, melyek kezelésében hosszú időn át nem volt elfogadott az emlőmegtartó műtét. E daganatoknál a hagyományos sebészi megoldás a mastectomia volt. A centrális emlődaganatoknál gyakori az emlőbimbó és bimbóudvar együttesének érintettsége, melynek sebészi kezelése szükségessé teszi annak teljes eltávolítását a tumor körüli megfelelő nagyságú biztonsági zónával, ami sok esetben megfelelő rekonstrukció nélkül kifogásolható kozmetikai eredményhez vezet. Az onkoplasztikai sebésztechnikák alkalmazásával ezekben az esetekben az onkológiai biztonság mellett jó kozmetikai eredménnyel végezhető el az emlőmegtartó műtét. Közleményünkben a centrális quadrantectomiát és az ezt követő inferior dermoglandularis Grisotti-lebennyel való emlőrekonstrukciót értékeljük.

Restricted access

ÖP Horváth 2001 Aboralis pótgyomor a duodenális passzázs megtartásával: az optimális rekonstrukciós típus keresése totális gastrectomia után Magy Seb

Restricted access

Absztrakt

Az anorectalis régió daganatai miatt végzett abdominoperinealis exstirpatiót (APE) követő perinealis sebgyógyulási zavarok komoly kihívást jelentenek a sebész számára. A sebgyógyulás körüli szövődmények csökkentését célzó sebészi lehetőségek közé tartozik a myocutan lebennyel való perinealis rekonstrukció is. Cikkünk irodalmi áttekintést nyújt az abdominoperinealis exstripatiót követő verticalis rectus abdominis myocutan (VRAM) lebennyel végzett perinealis rekonstrukciók eredményeiről. A kombinált neoadjuváns radio-kemoterápia elterjedése és a sebészi radikalitás kiterjesztésének lehetősége olyan kettős kockázattal jár, melynek csökkentésére hasznos lehetőség a colorectalis és a plasztikai sebész együttműködése.

Restricted access

: Képzelt beszélgetés Möller István muegyetemi tanárral, muemlék-restaurátor építésszel . Örökség 14 ( 2010 ) 4 . 2 . Feld 1999 Feld , István : Kutatás–Dokumentálás–Rekonstrukció

Restricted access

Absztrakt:

A legújabb definíció szerint rövidbél-szindrómának nevezzük a bél jelentős hosszának elvesztése után kialakuló elégtelen bélműködés tünetegyüttesét, melyben a homeostasis és fejlődés-növekedés csak a hiányzó víz és elektrolit, illetve makrotápanyagok parenteralis pótlásával tartható fenn. A rövid bélben lezajló lassú természetes adaptációs folyamat a veszteséget csak bizonyos mértékben képes kompenzálni. Ennek megfelelően megkülönböztetünk (1) akut, (2) elhúzódó és (3) krónikus típust. A kórkép a leggyakrabban gyermekkorban jelentkezik nekrotizáló enterocolitis, malrotatio, volvulus, hasfalzáródási rendellenesség és ilealis atresia következményeként. A legnagyobb kihívást a krónikus típus ellátása okozza, bár a multidiszciplináris szemléletnek köszönhetően folyamatosan javul a betegek hosszú távú túlélése és életminősége, béltranszplantációra egyre ritkábban van szükség. A szerzők célja az intestinalis rehabilitáció legfontosabb szempontjainak – fokozott gasztrinszekréció, „high-output” stoma, csökkent tranzitidő, a centrális vénás kanülök ápolása, az enteralis, illetve parenteralis táplálás és az adaptáció serkentése – összegzése mellett a legújabb sebészi kezelési lehetőségek, köztük az autológ intestinalis rekonstrukció (AIRS) módszereinek, a passzázslassításnak (az ileocoecalis billentyű pótlása), a „bélhosszabbítás”-nak (LILT, STEP, SILT) és a felszívófelszínt növelő eljárásoknak (kontrollált bélexpanzió) az áttekintése volt. Ezeken túl a szerzők érintik a jelenlegi kutatások (disztrakciós enterogenezis, ’tissue engineering’) legújabb eredményeit. Orv Hetil. 2020; 161(7): 243–251.

Open access
Authors: Lóderer Zoltán, Kovács István, Kurán Gyula, Kovács Tamás and Nagy Attila

Absztrakt

Középkorú nőbeteget operáltunk osztályunkon lokálisan kiterjedt rectosigmoidealis tumor (GII,T4Nx) miatt. Rectosigmoidealis resectiót és a tumor hasfali propagációja következtében a hasfal partialis exstirpációját végeztük. Műtéti radikalitás: R0. A hasfalat 3 db egymással, a maradék hasfallal és distalisan a symphysisszel összevarrt Gore Mycromesh Plus hálóval, majd kétoldali m.rectus femoris musculocutan neurovascularis lebennyel rekonstruáltuk. Féléves kontroll során recidívát nem észleltünk, passage rendezett, betegünk jó általános állapotban van, hasfala jól tart, mindennapi feladatait képes jól ellátni.

Restricted access

Buzás Gergely: A budai királyi palota Mátyás kori építkezéseinek rekonstrukciós problémái. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon II. Szerk. Benkő Elek - Kovács Gyöngyi. MTA Régészeti Intézet, Budapest 2010. 521

Restricted access