Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for :

  • "relationship satisfaction" x
Clear All

Abstract

Background and aims

Research indicates that excessive pornography use can negatively impact romantic relationships. However, it is unclear whether these negative outcomes are different than negative outcomes produced by other compulsive or addictive behaviors, such as drug use. This study compared perceptions of relationship outcomes from either a romantic partner's excessive marijuana or pornography use. Furthermore, this study experimentally manipulated four factors potentially related to perceptions of relationship satisfaction and addictive behavior.

Methods

A total of 186 college-aged women read 16 scenarios describing heterosexual romantic relationships in which one partner used either pornography or marijuana. Each scenario varied on four variables: relationship commitment, secrecy of partner's behavior, frequency of partner's behavior, and context of partner's behavior.

Results

Results suggest that partner pornography and marijuana use are perceived to impact romantic relationships similarly and are influenced by similar factors, such as greater frequency, higher secrecy, and partner's availability for interaction.

Conclusions

Such findings are consistent with recommendations by professionals that compulsive pornography use be considered worthy of treatment intervention.

Open access

fact, marriages with sexual addiction problems often have low relationship satisfaction, and the partners in those relationship report increase in secrecy, isolation, and relationship dysfunction ( Carnes, 1992 ; Schneider, 2000b ; Wildmon

Open access

-Blackwell Funk, J.L., & Rogge, R.D. (2007). Testing the ruler with Item Response Theory: Increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index. Journal of Family Psychology, 21 (4), 572

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Désfalvi, Csilla Lakatos, Sára Imola Csuka, Viola Sallay, Orsolya Filep, Magdolna Dank and Tamás Martos

relationship satisfaction: a study of married couples. Pers Relat. 2008; 15: 141–154. 27 Cordova JV, Gee CB, Warren LZ. Emotional skillfulness in marriage: intimacy as a mediator of the

Open access

Abstract

We investigated individuals’ representations of their partners’ facial appearance as a possible contributory factor to relationship maintenance. Couples completed measures assessing their attitudes to their relationship and their partner, and were photographed. These photographs were manipulated to increase or decrease facial attractiveness. Participants were asked to select the veridical image of their partner from a seven image array (three less attractive than the original, the veridical image, and three more attractive than the original). Individuals who rated their relationships positively were more likely to select images of their partners that had been made artificially more attractive as being the veridical images. Individuals dissatisfied with their relationship showed the opposite effect. When participants were analysed independently by sex, these relationships were only present for female participants. Familiar celebrity faces manipulated in the same way were perceived accurately. Implications of these findings for the maintenance of relationships and theories of face perception are discussed.

Restricted access

in the social sciences ( 258 – 348 ). Glencoe, IL : Free Press Hendrick , S.S. ( 1988 ). A generic measure of relationship satisfaction . Journal of Marriage and

Open access

. Technical paper. Institut national d’études démographiques (Ined), 2017. 24 Hendrick SS. A generic measure of relationship satisfaction. J Marriage Fam. 1988; 50: 93

Restricted access

of savoring, gratitude and optimism on well-being . Aging and Mental Health , 23 ( 8 ), 1017 – 1024 . Samios , C. , & Khatri , V. ( 2019 ). When times get tough: Savoring and relationship satisfaction in couples coping with a stressful life

Open access

propensities to IPshowed higher general levels of distress and lower levels of lifesatisfaction and relationship satisfaction. Internet pornography use and addictive propensities Pearson correlations were computed to compare

Open access

Az álom- és éber világunk közötti kapcsok megtalálása számos kutatót inspirált már. Jelen cikkben egy olyan saját kutatásunkat ismertetjük, melynek célja az álmodás kontinuitás-elméletének empirikus vizsgálata és a teória pontosítása. A kontinuitás-elmélet szerint az álmok hű tükrei életünknek, személyiségünknek, gondolatainknak és a minket körülvevő környezetnek. A teória azonban meglehetősen általános szinten mozog, nem ad pontos predikciókat az éber és az álomvilág tartalmai között várható konkrét összefüggésekre vonatkozóan. Saját kutatásunk ezen hipotetikus kapcsolatok egy szeletének alapos feltérképezését tűzte ki célul: az életminőség és az álomtartalmak közti viszony megismerésére irányult. A vizsgálat során közép- és időskorú nők kéthetes álomnaplóinak tartalomelemzéséből nyert mutatókat vetettünk össze életminőségük számos dimenziójával. Ez utóbbi mérésére a WHOQOL-100 kérdőívet használtuk. Az álmok elemzése céljából a Hall és Van de Castle által speciálisan az álmokra kidolgozott tartalomelemző módszert alkalmaztuk. A korrelációs összefüggések feltárásán túl megvizsgáltuk azt is, hogy mely álomtartalmak képesek bejósolni az életminőség egyes tárgyköreit, valamint összehasonlításra kerültek az önmagukat betegnek valló nők álmai azokéval, akik egészségesként definiálták magukat. Az elemzésekből származó eredmények összecsengenek: az álombeli agresszív, barátságos, illetve szexuális interakciók mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya az éber életminőség érzékeny tükrének bizonyult. Továbbá az álmokban megjelenő kommunikációs eszközök száma és az ezekhez kapcsolódó cselekedetek mennyisége szintén az életminőség aktuális szintjének konzisztens álombeli jelzőjeként lépett fel. Eredményeink fő vonala támogatja az álmodás kontinuitás-elméletét, azonban az álombeli „pech” tartalma éppen ennek ellentmondó összefüggéseket mutat: ez a párkapcsolatban élők körében, valamint a magukat egészségesnek vallók körében bizonyult gyakoribbnak. A szerzők eredményeik értelmezése kapcsán saját feltételezéseiket is ismertetik.

Restricted access