Search Results

You are looking at 1 - 10 of 30 items for :

  • "religion and spirituality" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The paper gives an interdisciplinary overview of the emerging field of spirituality and business. It uses insights from business ethics, theology, neuroscience, psychology, gender studies, and philosophy to economics, management, organizational science, and banking and refers to different religious convictions including Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, Confucianism, the Baha’i faith, and the North-American aboriginal worldview. The authors argue that the materialistic management paradigm has failed. They explore new values for post-materialistic management: frugality, deep ecology, trust, reciprocity, responsibility for future generations, and authenticity. Within this framework profit and growth are no longer ultimate aims but elements in a wider set of values. Similarly, cost-benefit calculations are no longer the essence of management but are part of a broader concept of wisdom in leadership. Spirit-driven businesses require intrinsic motivation for serving the common good and using holistic evaluation schemes for measuring success. The Palgrave Handbook of Business and Spirituality, edited by the authors, is a response to developments that simultaneously challenge the “business as usual” mindset.

Restricted access

A tanulmány első része bemutatja a célok szerepét a személyiség működésében, valamint áttekinti a célok kutatásának néhány elméleti és gyakorlati vonatkozását. A célok fenomenológiai, funkcionális, személyiség-lélektani és szociálpszichológiai szempontból is jelentősek, segítségükkel írhatók le az emberi működés fontos jellemzői. A célok tanulmányozásához rugalmas és sokoldalú eszközkészlet áll rendelkezésre, melynek elméleti megfontolásai közül a kérdésfeltevés fókuszát, az elméleti keret szükségét, valamint a célrendszer hierarchiájának és a célokhoz kapcsolódó jellemzők kiválasztásának szempontjait elemzem részletesen. Példaként bemutatok három olyan kutatási területet, amelyeken a célok elméletét és módszertanát alkalmazták: 1. az elkerülő és megközelítő tendenciák jelentkezését a célokban, illetve ennek következményeit az egészséges pszichológiai működés szempontjából; 2. az én önmagára vonatkozó céljainak személyiségpszichológiai jelentőségét, valamint 3. a vallásosság és spiritualitás pszichológiájának célalapú megközelítését. A tanulmány első részét a kutatás és gyakorlati alkalmazás további lehetőségeinek tárgyalása zárja.

Restricted access

psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality . New York , Guilford Press . 15. Emmons , R. A. , Crumpler , C. A. ( 1999 ): Religion and spirituality? The

Restricted access

Validation of the Hungarian version of the short form of Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14)

A Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatának (SCQ-14) magyar validálása

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Barbara Csala and Ferenc Köteles

.). Oxford University Press . Hill , P.C ., & Pargament , K.I . ( 2003 ). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality. Implications for physical and mental health research . The American Psychologist , 58 ( 1 ), 64

Open access

Psychology of Religion and Coping: Theory, Research and Practice Powel, L. H., Shahabi, L., Thoresen, C. E. (2003): Religion and spirituality: linkages to physical health. Amer. J. of

Restricted access

1996 Hill, P.C. (2005) ‘Measurement in the Psychology of Religion and Spirituality: Current Status and Evaluation’ in R.F. Paloutzian

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Tamás Martos, Anikó Kézdy, Magda Robu, Szabolcs Urbán, and Katalin Horváth-Szabó

. European Journal of Personality, 17, 347–373. Hill , P. C. (2005) Measurement in the psychology of religion and spirituality: Current status and evaluation. In Paloutzian , R. F., Park , C. L. (eds

Restricted access

concurrent validity of the Italian version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality Psychology of Religion and Spirituality 5 4 316 324

Restricted access

-Szombathy, L., & Vavró, I. (1968b). Társadalmi elítélés alá eső magatartások előfordulásának területi különbségei (II). Statisztikai Szemle, 46 (2), 145–158. Bonelli, R. M., & Koenig, H. G. (2013). Mental disorders, religion and

Restricted access

understandings of religion and spirituality and their relation to human nature once these finding have been incorporated. And what might these implications be? What is the import of finding psychedelic plant use in the ancient core of so many religions

Open access