Search Results

You are looking at 1 - 10 of 108 items for :

  • "religiosity" x
  • All content x
Clear All

Introduction Religion or religiosity is a subject of interest of many scientific disciplines among which sociology of religion, which is a subdiscipline of sociology, also finds its stable position. This scientific discipline

Open access

Introduction Being devoted to the beliefs of one’s religion (i.e., religiosity; Esso & Dibb, 2004 ) has been shown to be a protective factor for engaging in addictive behaviors. Indeed, a growing body of literature suggests

Open access

Charles , Robia 2009: Religiosity and Trust in Religious Institutions: Tales from the South Caucasus (Armenia, Azerbaijan, and Georgia), published at: http://iseees.berkeley.edu/sites/default/files/u4/2009-08-Charles

Restricted access

–75. Eliassen, A. H.–Taylor, J.–Lloyd, D. A. (2005): Subjective religiosity and depression in the transition to adulthood. Journal of Scintific Study of Religion , 44(2): 187–199. Földvári Mónika (2003): A vallásosság típusai a mai

Restricted access

prevention of suicide (22–33) . London: HMSO Koenig, H.G., George, L.K., & Peterson, B.L. (1998). Religiosity and remission of depression in medically ill older patients. Americal Journal of Psychiatry, 155, 536

Restricted access

://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/data-and-downloads/ Letöltve: 2010.03.03 Flere, S., & Kirbiš, A. (2009). New Age, religiosity, and traditionalism: A cross-cultural comparison . Journal for the Scientific Study of Religion, 48, 161–184. Giesbrecht, N

Restricted access

: Religiosity and general health among undergraduate students: A response to O’Connor, Cobb, and O’Connor. Pers. Indiv. Diff., 2003, 37 , 485–494. Lewis C. A. Religiosity and general

Open access

Abstract

Religions promote moral rules of behavior and religiosity is associated with some types of moral intuitions, but there is no ultimate-level explanation for this association. Religiosity has recently been used as an indicator of a multivariate measure of slow Life History (LH) strategy. In this study, we predicted that LH strategy relates to increased strength of moral intuitions as measured by morally dumbfounding intuitions, reactions to violations of the ethics of autonomy, community, and divinity, and disgust sensitivity. Results of an exploratory factor analysis revealed that a 3-factor solution was optimal: (1) Religiosity (2) Moral Intuitions, (3) LH strategy. Comparisons of three path-analytic structural models indicated that only one model had an acceptable fit. In that model, slow LH strategy directly influenced religiosity and moral intuitions, which were, as a result, spuriously correlated. We discuss implications for LH theory and for the relation between religion and moral intuitions.

Restricted access

A poszttraumás növekedés (PTN) és vallásosság kapcsolatának eddigi vizsgálatai során a vallásosságot túlnyomórészt néhány itemmel és egydimenziós jelenségként mérték. Vizsgálatunkban figyelembe vettük, hogy mind a PTN, mind a vallásosság multidimenzionális természetű, és az egyes jellemzők közötti kapcsolatokat komplexitásukban kívántuk megragadni. Feltételeztük továbbá, hogy a PTN egyik összetevője, a spirituális növekedés közvetíteni fog a vallásosság dimenziói és a PTN további tartományai között. Kérdőíves vizsgálatunkban 282 egyetemista és főiskolás hallgató vett részt, akik bevallásuk szerint valamennyien megéltek jelentős negatív életeseményt a vizsgálatot megelőző öt évben. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban töltötték ki a Poszttraumás növekedés kérdőívet. A vallásosságot a Kritika utáni vallásosság skálával, az Intrinzik és extrinzik vallásosság kérdőívvel és a Vallásos keresés kérdőívvel mértük. A vallásosságskálák pontértékein főkomponens-elemzést végeztünk, és a következő három faktort kaptuk: hit, vallásos keresés és vallásos konformitás. Eredményeink szerint a spirituális változás a hit és a további növekedésdimenziók kapcsolatát mediálta, a másik két vallásosságfaktor tekintetében viszont nem bizonyult közvetítő változónak. A vallásosságfaktorok közvetlen utakkal is kapcsolódtak a növekedés egyes dimenzióihoz. Összességében az adatok arra utalnak, hogy a vallásosság különböző jellemzői és a PTN összetevői között sokrétű, de alapvetően pozitív kapcsolat van, és az itt mért hitfaktor a PTN legerősebb előrejelzője.

Restricted access

(1), 1–16. [Hungarian] 3 Kovács, E., Pikó, B., Fitzpatrick, K. M.: Religiosity as a protective factor against substance use among Hungarian high school students

Restricted access