Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "rendszerelmélet" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Ezek a graffitik posztmodern, tudományos gondolatforgácsok az életről és a természetről. Először a filozófiában, majd a szociológiában, végül a szociológiai rendszerelméletben indítunk szemantikai vizsgálatot. Töredékek a bioszociológiából és egy rövid vita a Gaia-hipotézissel hidat képeznek a természet, természetvédelem és a géntechnika témáihoz. Ezeket a témákat kritikus vizsgálat alá vetjük. Végezetül felállítunk egy hipotézist a „harmadik globalizációról”, ami alatt azt értjük, hogy a világtársadalom politikai és gazdasági fejlődési fázisai után egy „biotikus” fázis kezdődik, amelyet az ökológia és a posztmateriális szocialitás jellemez. Feltesszük a kérdést: a posztglobális tudástársadalom előnyben fogja-e részesíteni az életről való tudást?

Restricted access

Immanuel M. Wallerstein eredetileg az általános vagy a komplex rendszerelméletre való bármiféle közelebbi utalás nélkül dolgozta ki világrendszer-szemléletét. Példamutató tudósi nagyságát jelzi és jellemzi, hogy miután megismerkedett a – társadalomtudományoktól (látszólag) távol álló – természettudományi jelenségek elemzésének általános alkalmazhatóságát hirdető tudósok munkásságával, nem habozott csatlakozni a (viszonylag) újnak mutatkozó irányzathoz, sőt annak egyik zászlóvivői szerepét vállalni. Wallerstein – és az általa választott utat járó néhány más társadalomkutató is – végül visszaretten a komplexitáselmélet teljes módszertani fegyverzetének bevetésétől, s a bifurkáció, a káosz, a turbulencia bevett fogalmait csupán metaforaként alkalmazza a világrendszer komplex jelenségeinek leírására, számos félreértésre okot adva.

Restricted access

Niklas Luhmann társadalomelméletének megértését nagymértékben nehezíti a rendkívül absztrakt és egyben szokatlan nyelvezet, a szociológiai tradíció tükrében meghö__

Restricted access

Der Beruf des Seelsorgers im Justizvollzug ist ein komplexes Handlungsfeld voller Probleme und Konflikte. Um für das kirchliche Handeln in den (ungarischen) Gefängnissen unter diesen Umständen Anhaltspunkte anzubieten, wurde systemisch untersucht, vor welche Herausforderungen Anstaltsseelsorger durch das System „Gefängnis“ gestellt werden. Die am kirchlichen Handeln in den Justizvollzugsanstalten Mitwirkenden sind zwangsläufig an zwei unterschiedlichen komplexen Systemen beteiligt und werden dadurch vor die Aufgabe gestellt, sich ein in beide Richtungen interaktionsfähiges System zu schaffen, das ein bewusstes und dynamisches Hin-und-her-Pendeln zwischen dem System „Kirche“ und dem System „Justizvollzug“ ermöglicht. Durch die Nutzung der Ressourcen, die sich in diesem Hin-und-her-Pendeln verbergen, kann ein bewusster Auf- und Ausbau der pastoralen Identität erfolgen.

Restricted access

[3] Roller B.: Rendszerelmélet és viszkoelaszticitás alkalmazása tartószerkezeteknél. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle 42 (1992) 385-390. Rendszerelmélet és

Restricted access

Hézser, G. (2001) Miért? Rendszerelmélet és lelki gondozói gyakorlat: Pasztorál-pszichológiai tanulmányok (Kálvin: Budapest). Hézser G. Miért

Restricted access

A healthy Hungarian society in 2025: Vision or possible reality?

Inexpensive preventive action plans, instead of a costly reorganization of public health services, for shaping health-conscious, future-oriented thinking

Society and Economy
Author: Zoltán Vass

Vass, Z. (2008): Mozgás- és értelmi fejlődés a dinamikus rendszerelmélet tükrében [Movement and Cognitive Development in the Aspect of Dynamic System Approach] . Budapest: Human Movement Studies. Vass Z

Restricted access

bizonyos könnyű léptek I. Ökológia és rendszerelmélet (Tread Lightly on Earth I. Ecology and Systems Theory) (Budapest: L’Harmattan). Borsos B. Azok a

Restricted access

Vallás és globalizáció

Beszélhetünk-e a spiritualitás evolúciójáról a globalizációban?

Társadalomkutatás
Author: Károly Varga

. Piper, München. Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis - Zeitgenossen erklärt László Ervin (2001): A rendszerelmélet távlatai

Restricted access

. CEMAT (1994): 10. ülés. Elfogadott Határozatok, Oslo, szept. 6-7. CEMAT (1998): Rurális Térségek Európai Chartája. Ljubjana. Checkland, Peter (1987): A rendszerelmélet elmélete és gyakorlata

Restricted access