Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,201 items for :

  • "reproducibility" x
Clear All

Allsbrook, W. C. Jr., Mangold, K. A., Johnson, M. H., et al.: Interobserver reproducibility of Gleason grading of prostatic carcinoma: urologic pathologists. Hum. Pathol., 2001, 32 , 74–80. Johnson M. H

Restricted access
Acta Chromatographica
Authors: D. Trbović, T. Polak, L. Demšar, N. Parunović, M. Dimitrijević, D. Nikolić and V. Đorđević

their reproducibility limits and make recommendation for their use in laboratory practice [ 41 , 42 ], to evaluate and possibly improve analytical methods or laboratory performance, or to certify reference materials [ 43 – 45 ]. Due to the heterogeneity

Open access

Abstract  

The reproducibility of the phase changes at 533–543, 573–593K and 603–623 K in the system CuCl2−KCl was investigated by DTA analysis, supplemented with röntgenographic analysis. Conclusions were drawn in connection with a liquid melt and the solid state of the system.

Restricted access

Repeatability and reproducibility of Distraction Index (DI) measurements in the PennHIP method were evaluated in 100 dogs. The PennHIP distraction views sent to the PennHIP Analysis Center (PAC) were duplicated, digitalised, and identified with a code, and an adequate computer software was used for DI measurements. One examiner performed two DI measurement sessions, evaluating individually 200 hip joints. The scoring repeatability and reproducibility were estimated calculating the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) between the two DI measurement sessions and between the second DI measurement session and the DI in PAC reports, respectively. The ICC for repeatability was 0.97 [95% confidence interval (CI), 0.96 to 0.98], and the ICC for reproducibility was 0.95 (95% CI, 0.93 to 0.96). The results suggest that the DI measurement method described is repeatable and can reproduce the PAC reports with confidence. Distraction indices measured in different PennHIP studies, using this DI measurement method and performed by trained researchers, can be considered interchangeable.

Restricted access

Abstract  

Glass transitions of amorphous polystyrenes with low polydispersity were evaluated using the modulated Local Thermal Analysis mode of the TA Instruments 2990 TA and evaluating the thermomechanical signal. Transition temperature variance and fraction of transitions measured were compared for high molecular mass thermosetting materials and the melt of Nylon 6.6. The transition reproducibility was found to decrease as the molecular size of the polymer samples increased. Reproducibility also decreased for thermosetting materials when the experimental ramp rate was decreased. Heat transfer within the specimen was evaluated using finite element analysis, allowing scaling of microscale experimental results for comparison to bulk transitions.

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: Rosara Payne, J. Drader, J. Friese, L. Greenwood, C. Hines, L. Metz, J. Kephart, M. King, B. Pierson, J. Smith and D. Wall

Abstract  

Washington State University’s 1 MW TRIGA reactor has a long history of utilization for neutron activation analysis (NAA). TRIGA reactors have the ability to pulse, reach supercritical (k > 1) for short bursts of time (~50 ms). At this high power and fast time the energy spectrum and neutron fluence are largely uncharacterized. The pulse neutron energy spectrum and fluence were determined by the activation of Cu, Au, Co, Fe, and Ti. These analyses were completed with and without Cd shielding to determine reproducibility between pulses. The applications and implications of the neutron energy and fluence reproducibility to the use of pulsed NAA will be discussed.

Restricted access
Acta Physiologica Hungarica
Authors: J.P. Duarte, Manuel Coelho-e-Silva, V. Severino, D. Martinho, L. Luz, J.R. Pereira, R. Baptista, J. Valente-dos-Santos, A.M. Machado-Rodrigues, V. Vaz, A. Cupido-dos-Santos, J. Martín-Hernández, S.P. Cumming and R.M. Malina

The study was aimed to investigate the reproducibility of performance parameters obtained from 10-s maximal cycling effort against different braking forces in young adult athletes. The sample (n = 48) included male athletes aged 18.9–29.9 years (175.5 ± 6.9 cm, 76.2 ± 10.1 kg). The exercise protocol was performed in a cycle-ergometer against a random braking force (4% to 11% of body mass). Intra-individual variation was examined from repeated tests within one week. Descriptive statistics were computed and differences between sessions were tested using paired t-test. The coefficient of correlation between repeated measures, technical error of measurement (TEM), coefficient of variation and ICC were calculated. Agreement between trials was examined using the Bland-Altman procedure. Mean values of peak power were relatively stable when obtained from sampling rates of 50 Hz and ranged between 1068 watt and 1082 watt (t(47) = 1.149, p = 0.256, ES-r = 0.165) or while corresponding to a sampling rate of 1 Hz (t(47) = 0.742, p = 0.462, ES-r = 0.107). Correlations between repeated measures were high (+0.907, 95% CI: +0.839 to +0.947) and TEM about 59.3 watt (%CV = 5.52%; ICC = 0.951, 95% CI: 0.912 to 0.972). The present study suggests that reproducibility of peak power in male adult athletes tended to be acceptable and within individual error appeared unrelated to braking force.

Restricted access

ISO (1994): Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method . No. 5725-2. ISO

Restricted access

Abstract  

Stability and reproducibility of gel-suspension samples were investigated in order to evaluate the characteristic feature of the gel-suspension method for14C activity measurement. Commercially available gelling agent, N-lauroyl-L-glutamic-α,γ-dibutylamide, was used for the gelformatio of the samples. No change of the counting rate for the gel-suspension sample was observed for more than 2 years after the sample preparation. Four samples used for checking the reproducibility of the sample preparation method. The same values were obtained for the counting rate of14C activity within the counting error. No change of the counting rate was observed for the “re-gelated” sample. These results show that the gel-suspension method is appropriate for the14C activity measurement by the liquid scintillation method and is useful for a long-term preservation of the sample for repeated measurement.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A centrális kritikus fúziós frekvencia (CFF) mérése a szemészetben gyakran alkalmazott vizsgálat, segítséget adhat több szemészeti, neurológiai, belgyógyászati betegség diagnosztizálásában, illetve meglévő betegségek progressziójának követésében. Célkitűzés: A szerzők az IMEA ADR III digitális CFF-mérő készüléket tesztelték 30 fiatal, egészséges, magyar személyen. Módszer: Általános szemészeti vizsgálatot követően, a műszer által kibocsátott négyféle fénnyel végeztek méréseket, minden színnel ötször egymás után, két különböző napon, három különböző időpontban, standardizált körülmények mellett. A statisztikai elemzés során az intrasession-, intersession- és intervisit-variabilitást, az egyes színek közötti különbségeket és egyes befolyásoló faktorok hatásait vizsgálták. Eredmények: Az egyes mérési sorozatok között sem középértékben, sem a szórásokban nem találtak különbséget. A vörös színnel végzett vizsgálat küszöbérték-eredményei statisztikailag alacsonyabbak voltak a többinél, illetve a kék szín küszöbértékei alacsonyabbak voltak a zöldnél. A nemre, életkorra, íriszszínre és dohányzásra vonatkozóan nem találtak különbségeket a küszöbértékekben. Következtetések: A műszer egészséges populáción, egymástól független időpontokban, megbízhatóan, pontosan mér, az eredmények jól reprodukálhatóak. Orv. Hetil., 2016, 157(27), 1079–1086.

Open access