Search Results

You are looking at 1 - 10 of 38 items for :

  • "reprogramming" x
Clear All
Authors: Anna Tóth, Katalin Fodor, P. Blazsó, I. Cserpán, Tünde Praznovszky, V. Tubak, A. Udvardy, Gy. Hadlaczky and R. Katona

Anokye-Danso, F., Trivedi, C., M., Juhr, D., Gupta, M., Cui, Z., Tian, Y., Zhang, Y., Yang, W., Gruber, P., J., Epstein, J., A., Morrisey, E. E. (2011) Highly efficient miRNA-mediated reprogramming of mouse and human somatic cells to pluripotency. Cell

Restricted access

abnormality and cancer development: in vivo reprogramming and its future application. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2018; 94: 235–247. 19 Csaba G

Open access

Absztrakt:

A „developmental origin of health and disease” (DOHaD-) teória 1986-ban jelent meg, összehasonlító epidemiológiai vizsgálatokkal bizonyítva a korai fejlődésben megmutatkozó kóros eltérések (például alul- vagy túltápláltság, csecsemőkori halálozás) statisztikai összefüggését felnőttkori nem kommunikábilis betegségek (például ischaemiás szívbetegségek, hypertonia) megjelenésével – és azóta széleskörűen elterjedt. A teória nagyon hasonló a hormonális imprinting koncepciójához, mely 6 évvel korábban jelent meg, és állatkísérletek alapján bizonyította a hormonszerű molekulákkal való perinatalis találkozás szerepét a felnőttkori endokrin és endokrin szabályozás alatt álló kóros jelenségek fellépésében. Ami mindkét teóriában azonos, az a perinatalis expozíció és a felnőttkori jelenség (betegség) összefüggése – ez az epigenetikai programozás zavarára utal. Barker a rendkívül fontos DOHaD-elmélet megalkotásakor már ismerte a hormonális imprintinget, amelyet a DOHaD lehetséges okának minősített, s ez bátoríthatta az elmélet kidolgozásakor. Barker szerint a DOHaD a nem fertőző betegségekre vonatkozik, de figyelembe véve, hogy a hibás hormonális imprinting az immunrendszer felnőttkori működését is alapvetően és életreszólóan befolyásolja, lehetséges a fertőző betegségek, sőt az élettartam érintettsége is. A perinatalis időszakon kívüli kritikus periódus még a pubertás, amikor hibás átprogramozódás fordulhat elő, de bizonyos, folyamatosan differenciálódó sejtrendszerekben (például az immunrendszerben) a hibás imprinting felnőttkorban is létrejöhet. A két teória nem versenyez egymással, de eltérő módszereket alkalmazva és azonos következtetésre jutva kiegészíti és támogatja egymást, számos betegség epigenetikai magyarázatát (hibás átprogramozás) adva meg. A DOHaD és előzménye, a hormonális imprinting tehát nemcsak teóriák, de realitások, melyeket a diagnosztikában éppúgy, mint a terápiában ajánlatos figyelembe venni. Végiggondolva az emberi alkotótevékenység tendenciáit, a DOHaD (és a hibás imprinting) jelentősége a közeli és távoli jövőben várhatólag növekedni fog. Orv Hetil. 2020; 161(16): 603–609.

Open access

75 9753 9761 Giordanengo, V., Ollier, L., Lanteri, M., March, D., Thyss, S., Lefebvre, J. C.: Epigenetic reprogramming of UDP N-acetylglucosamine 2

Restricted access
Authors: Jas Singh, Leonid Savitch, Gopal Subramaniam, Ghislaine Allard, Mark Jordan, Philippe Couroux, Radhey Pandeya, Andre Kalikililo and Jennifer Douglas

The maize Golden2-like or GLK genes encode proteins belonging to a class of GARP domain transcriptional activators. GLKs have been observed to be involved in chloroplast development and stress adaptation. In spite of the importance of GLKs in plant processes, the in planta targets of GLK regulated transcription, however, have not been identified. We use GLK1 overexpression (OE) to study reprogramming of gene expression networks by GLK1 in Arabidopsis and to identify an associated phenotype. GLK1 OE in Arabidopsis confers resistance to Fusarium graminearum , a broad host pathogen responsible for major losses in cereal crops. Affymetrix Gene Chip and RT-PCR analyses indicated that GLK1 OE in Arabidopsis reprogrammed gene expression networks to enhance a high constitutive expression of genes encoding proteins involved in basal defences but downregulated genes that are associated with programmed cell death and hypersensitive responses. The nature of the role of GLK1 overexpression in selectively reprogramming defence gene networks could explain its effectiveness in enhancing the development of resistance to the necrotrophic phase of F. graminearum pathogenesis.

Restricted access

A szerző röviden ismerteti a Selye-féle stresszelmélet alapjait, az akut és a krónikus stressz azonos és eltérő sajátosságait. Hangsúlyozza, hogy a környezet fogalmába nemcsak a külső környezet, hanem a belső környezet (betegségállapotok) és a pszichomentális állapot is beletartozik. Ismerteti a legfontosabb epigenetikai fogalmakat: a környezet és a gének közti kölcsönhatást, a neuroendokrin rendszer szerepét, a génaktiváció, géninaktiváció mechanizmusát, a fenotípusplaszticitás, az epigenetikai reprograming fogalmát. Taglalja a betegségállapotok és a fenotípusok epigenetikai kapcsolatát, annak klinikai jelentőségét. Hangsúlyozza a pszichomentális állapot szomatikus állapotra gyakorolt befolyásoló szerepét, valamint ennek potenciális jelentőségét a klinikai gyakorlatban. Ismerteti a világméretű cardiovascularis morbiditás növekedése és a krónikus, civilizációs stressz közti összefüggést, tárgyalja a mai terápiás gyakorlat érvrendszerét és kritikáját. Megállapítja, hogy az akadémiai tudomány és a hittudomány közti ellentét feloldódik az epigenetikai ismeretek birtokában. Orv. Hetil., 2012, 153, 525–530.

Restricted access

Cowan, C. A., Atienza, J., Melton, D. A. (2005) Nuclear reprogramming of somatic cells after fusion with human embryonic stem cells. Science 309 , 1369–1373. Melton D. A. Nuclear

Restricted access

. Diabetes, 2001, 50 (7), 1562–1570. 5 Zhou, Q., Brown, J., Kanarek, A., et al.: In vivo reprogramming of adult pancreatic exocrine cells to β-cells. Nature

Open access
Authors: Veronika Urbán S., Elizabeta Benevolenskaya, Judit Kiss, Bernadett Sági, Beáta Hegyi and Ferenc Uher

9 17 Gaspar-Maia, A., Alajem, A., Meshorer, E., et al.: Open chromatin in pluripotency and reprogramming. Nat. Rev. Mol. Cell. Biol., 2011, 12 , 36

Open access
Authors: S. Šliková, M. Havrlentová, P. Hauptvogel, Ľ. Mendel, E. Gregová and V. Šudyová

. (2003): Establishment of biotrophy by parasitic fungi and reprogramming of host cells for disease resistance. Annu. Rev. Phytopathol. , 41 , 641–667. Panstruga R. Establishment of

Restricted access