Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "residential segregation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az emberek térrel kapcsolatos értelmezéseinek vizsgálata igen érdekes kutatási terület, hiszen a valóságos térnek (akár egy településnek) az objektív módon meglévő térelemeit – és különösképpen a térelemekhez kapcsolódó különböző vélekedéseket – az ember maga állítja elő, és szubjektív módon értelmezi, határozza meg azokat. A mentális térképezés során a térről szerzett információk is egyénileg formálódnak, mégpedig úgy, hogy azok a magunk számára segítenek eligazodni abban, mi hol van, mely területen kik laknak, egy adott helyre hogyan juthatunk el, mit hol, vagy éppenséggel hol mit csinálhatunk. A kérdés legtöbbször az, hogy ezek e térképek mennyire tükrözik a valóságot, vagy inkább mennyire állnak közel a valósághoz. A tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam és megnevezzem azokat a lehetséges tényezőket, amelyek befolyásolhatják a mentális térképek pontosságát.

Restricted access

. Ladányi , János . 2008 . Lakóhelyi szegregáció Budapesten [Residential segregation in Budapest]. Budapest : Új Mandátum , 2008. Ladányi , János . 2013

Restricted access

szegregáció Budapesten [Residential Segregation in Budapest]. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. Ladányi J. Lakóhelyi szegregáció Budapesten 2008 Lang , Barbara Rose

Restricted access

2007 Ladányi, J. (2008): Lakóhelyi szegregáció Budapesten [Residential segregation in Budapest] . Budapest: Új Mandátum Kiadó

Restricted access