Search Results

You are looking at 1 - 10 of 681 items for :

  • "responsibility" x
  • All content x
Clear All

University Press. Politics as a Vocation Wildavsky, A. (1987): A Cultural Theory of Responsibility. In: Lane, J. E. (ed.): Bureaucracy and

Restricted access

velezradu’ [On the constitutional responsibility in the Czeh Republic and on the responsibility of the head of state, especially for high treason] ( 2010 ) 1 Časopis pro právní védu a praxi 21 - 39

Restricted access

Jonas, H. (1984): The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago-London: University of Chicago Press. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for

Restricted access

Bowen, H.R. (1953): Social Responsibilities of the Businessman . New York: Harper & Row. Bowen H.R. Social

Restricted access

Responsibility for Systemic Military Atrocity. The Journal of Political Philosophy , Vol. 15 (2): 187–212. Crawford N. Individual and Collective Moral Responsibility for Systemic Military

Restricted access

. ( 2019b ): Frankenstein erkölcsi felelőssége. Gondolatok Kína piaci reformjáról. (Frankenstein's Moral Responsibility. Thoughts about Market Reform in China) . Élet és Irodalom , LXIII July 19: 5

Open access

A komplex környezetvédelmi felelősségtan jogon túli felelősségi rendszereket is magába foglal. Ilyen a politikai, a bioetikai, a természettudományos, a közgazdasági stb. Ezek együtt adják a komplex környezetvédelmi felelősséget. A komplex környezetjogi felelősség is számos elemet tartalmaz. Ilyen – többek közt – a polgári jogi, a büntetőjogi, az alkotmányos vagy pl. a közigazgatási jogi felelősség. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát több felelősségi rendszert alkalmaz egyszerre. Előnye, hogy a lehető legteljesebb spektrumban tekinti át a környezetért viselt felelősséget. Alapvető karakterisztikája, hogy az ember által viselt felelősségről van szó. A komplex környezetvédelmi felelősségtan a civilizációs és a naturális felelősség együttes jelenlétére is rávilágít. E kettő átszövi az egész környezeti felelősségtant. Jelenlétük és arányuk determinálja a környezetért való felelősség kvalitását és kvantitását. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát nemcsak az elméleti tudományosságot bővíti, de segít eligazodni a környezetvédelem gyakorlatában is. Egyfajta új értelmezési módszernek is tekinthető, de a lényege a környezetvédelem praktikumának előmozdítása.

Restricted access

2004 49 375 399 Lenzen, M. — Murray, J. — Sack, F. — Wiedmann, T. (2007): Shared Producer and Consumer Responsibility

Restricted access

Responsibility as Insurance for Financial Peformance. California Management Review Vol. 48. 2, 52–72. Porter, Michael E. (1990): The Competitive Advantage of Nations . MacMillan, London. Porter

Restricted access

. Literature Baetens , F. , Kreijen , G. and Varga , A. , ‘ Determining International Responsibility Under the New Extra-EU Investment Agreements: What Foreign Investors in the EU Should Know

Restricted access