Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,851 items for :

  • "risk factor" x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Marina Varga, Ádám Remport, Krisztina Czebe, Antal Péter, Éva Toronyi, Enikő Sárváry, Imre Fehérvári, Beáta Sulyok and Jenő Járay

Freeman, R. B., Paya, C., Pescovitz, M. D. és mtsai: Risk factors for cytomegalovirus viremia and disease developing after prophylaxis in high-risk solid-organ transplant recipients. Transplantation, 2004, 78 , 1765

Restricted access

., Graham, D., Staffa, J.: Risk factors for statin-associated rhabdomyolysis. Pharmacoepidemiol. Drug Saf., 2007, 16 , 352–358. Staffa J. Risk factors for statin

Restricted access

2004 Rhabdomyolysis és az akut veseelégtelenség Gy. Kakuk Klinikai nephrologia Medicina Budapest (Rhabdomyolysis and acute renal insufficiency.). [43]. S. Schech D. Graham J. Staffa 2007 Risk factors for statin

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ervin Hruby, Júlia Hajdú, Éva Görbe, Petronella Hupuczi and Zoltán Papp

A hármasiker-fogamzás felismerését követően a várandósok számára részletes felvilágosítást kell nyújtani a hármasiker-terhesség kihordásának kockázatairól, a trigemini terhességből származó újszülöttek esélyeiről, amely alapján valóban körültekintő döntést tudnak hozni a terhesség továbbviseléséről, illetve a redukció lehetőségének igénybevételéről. Célkitűzés: A magyar hármasiker-populáció reprezentatívnak tekinthető, nagy esetszámú mintáján az anyai életkor mint kockázati tényező vizsgálata az anyai szövődmények és a perinatalis eredmények elemzésével. Módszer: Retrospektív kohorsz tanulmányunkban az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az 1990. július 1. és 2006. június 30. közötti időszakban szüléssel végződött 114 hármasiker-terhességet vizsgáltuk. Eredmények: A vizsgált hármasiker-terhes populációban 15 beteg volt 35 éves vagy annál idősebb (35–39 éves) a szüléskor (13,2%), 99 várandós pedig 35 évnél fiatalabb (20–34 éves) (86,8%). A terhesség alatt jelentkező anyai szövődmények hasonló arányban voltak megfigyelhetők a két vizsgált csoportban, és nem volt szignifikáns különbség a szüléskor betöltött átlagos terhességi kort tekintve (33,0 ± 2,9 és 32,2 ± 3,3 hét), valamint az igen éretlen (6,7% és 9,1%) és éretlen koraszülések (32,9% és 43,4%) arányában, bár mindhárom jellemző a 35 év felettieknél mutatott kedvezőbb értéket. Az élve született újszülöttek átlagos születési súlya magasabb volt a 35 év feletti betegek csoportjában (1796 ± 492 és 1664 ± 506 g, p = 0,064), és az igen-igen kis súlyú (6,8% és 10,7%), valamint az igen kis súlyú újszülöttek aránya (34,1% és 38,6%) is alacsonyabb volt ebben a csoportban. A 35 év feletti várandósok újszülöttjeinek egyperces és ötperces Apgar-értéke szignifikánsan magasabb volt (8,4 ± 0,5 és 8,0 ± 1,0, p = 0,016, valamint 9,5 ± 0,7 és 9,2 ± 0,8, p = 0,006). A perinatalis halálozási mutatók nem jeleztek szignifikáns különbséget a két csoport között, és a puerperalis szövődmények tekintetében sem volt különbség. Sepsis/pneumonia ritkábban fordult elő a 35 év feletti betegek újszülöttjeinek körében (6,9% és 28,6%, p = 0,011), és ebben a csoportban lélegeztetésre is ritkábban volt szükség (31,0% és 58,2%, p = 0,011). A többi újszülöttkori szövődmény közel azonos arányban fordult elő a két csoportban. Következtetések: Bár a terhesség alatt és a gyermekágyas időszakban bizonyos anyai szövődmények kockázata magasabb idősebb életkorban, a kedvezőbb perinatalis eredmények és neonatalis morbiditási adatok alapján az idős anyai életkor hármasiker-terhességben kockázatot csökkentő (protektív) tényező.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsanna Suba, Györgyi Maksa, Szilvia Mihályi and Dániel Takács

2004 15 1425 1431 Johnson, N. W.: Etiology and risk factors for oral cancers and their correlations with

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Szabolcs Vigvári, Dávid Sipos, Ágnes Kappéter, Zsófia Feiszt, Beáta Kovács and Zoltán Péterfi

patients. Univariate analysis using t -tests for continuous variables and the chi-square or Fisher’s exact test for categorical variables identified risk factors in patients with CDI. A two-tailed p  ≤ 0.05 was considered statistically significant. Crude

Restricted access

: DECODE Study Group; European Diabetes Epidemiology Group. Prediction of the risk of cardiovascular mortality using a score that includes glucose as a risk factor. The DECODE Study. Diabetologia 47, 2118–2128 (2004

Restricted access

Biró, Gy. (1996): Cardiovascular risk factors distribution in Hungarian adults. Acta Cardiol. , 51 , 113–128. Biró Gy. Cardiovascular risk factors distribution in Hungarian adults

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Ömer Şatıroğlu, Murtaza Emre Durakoğlugil, Mustafa Çetin, Yüksel Çiçek, Turan Erdoğan and Hakan Duman

not been clarified so far. We think that pro-atherosclerotic and inflammatory actions of UII may also act in SCF pathogenesis. Therefore, we intended to investigate UII concentrations and atherosclerotic risk factors in patients with SCF compared to

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Jesús Manuel Romo-Gallegos, Carlos Cruz-Vázquez, Leticia Medina-Esparza, Miguel Ramos-Parra and Dora Romero-Salas

): Herd-level risk factors for Neospora caninum seroprevalence in dairy farms in southern Brazil . Prev. Vet. Med. 74 , 130 – 141 . de Barros , L. D. , Miura , A. C. , Minutti , A

Restricted access