Search Results

You are looking at 1 - 10 of 165 items for :

  • "risk behaviour" x
  • All content x
Clear All

—44. Beal, A.C., Ausiello, J., & Perrin, J.M. (2001). Social influences on health-risk behaviors among minority middle school students. Journal of Adolescent Health, 28 (6), 474—480. Bowker, J.C., & Raja, R. (2011). Social

Restricted access

risk behaviour among adolescents living in high-poverty inner-city neighbourhoods. Journal of Adolescence , 26, 145–158. Bronikowski, M., Bronikowska, M. (2009) Salutogenesis as a framework for improving health

Restricted access

A környezeti tényezők közvetlenül és közvetetten is hatást gyakorolnak egészségi állapotunkra, betegségeinkre, egészségmagatartásunkra. Az embert körülvevő környezetnek számos definíciója létezik, melynek meghatározásával és vizsgálatával szinte mindegyik tudományterület foglalkozik. Az egészségkutatások szempontjából mérvadó a WHO 1991-es Sundsvall-i Nyilatkozatában elfogadott értelmezés. E szerint a környezet nem csupán fizikai hely, hanem szociális, gazdasági, politikai és kulturális médium is. Mindezen dimenziók mellett szükséges értelmezni az egészséget támogató környezeti feltételeket, lehetőségeket. Mind szűkebb (otthon, lakás), mind tágabb lakókörnyezetünk (lakóhely) fontos szerepet tölt be életünkben. Befolyásolja egészségünket, hatással van rizikó- és egészségmagatartásunk alakulására, valamint a különböző betegségek és pszichoszomatikus tünetek megjelenésére. A különböző környezeti elemek a szabadidős tevékenységek befolyásolásán keresztül meghatározóak az életkörülményekben és az életmódban is. Jelen tanulmányban legfőbb célunk egy rövid áttekintést adni a környezet és egészség kapcsolatának eddigi hazai és külföldi szakirodalmi előzményeiből, különös tekintettel a környezetnek a pszichoszociális egészségtünetek kialakulásában betöltött szerepére.

Restricted access

), 453–460. 7 Brache, K., Stockwell, T.: Drinking patterns and risk behaviors associated with combined alcohol and energy drink consumption in college drinkers

Open access

, Hawkins, J., Harris, W.A., Lowry, R., McManus, T., Chyen, D., Shanklin, S., Lim, C., Grunbaum, J.A., Wechsler, H. (2006): Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 2005 . Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance Summaries. Vol. 55

Restricted access

. B., Hyde, J., De Rosa, C. J. és mtsai: Gender differences in HIV risk behaviors among young injectors and their social network members. Am. J. Drug and Alcohol Abuse, 2002, 28 , 453–475. Rosa C. J

Restricted access

begin? Gender and age differences in the use of rumination by adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 37 , 180—192. Kann, L. (2001). The youth risk behavior surveillance system: Measuring health-risk behaviors

Restricted access

Introduction The Czech Republic has long been known as a country with exceptionally high prevalence rates of health risk behavior among teenagers ( Dzúrová, Spilková, & Vraný, 2016 ; Spilková, Pikhart, & Dzúrová, 2015 ), often

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Melissa Slavin, Corey E. Pilver, Rani A. Hoff, Suchitra Krishnan-Sarin, Marvin A. Steinberg, Loreen Rugle, and Marc N. Potenza

Disease ControlPrevention 2012 Youth risk behavior surveillance — United States, 2011 MMWR Surveillence Summary 61 4 1 162

Open access

SNS (and other risk behaviors) would be affected by other deviations from social conformity/expectation that are socially undesirable, stigmatized, and stressful; examples of such conditions may include obesity, long-term unemployment, and minority

Open access