Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,957 items for :

  • "risk factors" x
  • All content x
Clear All
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Szabolcs Vigvári, Dávid Sipos, Ágnes Kappéter, Zsófia Feiszt, Beáta Kovács, and Zoltán Péterfi

patients. Univariate analysis using t -tests for continuous variables and the chi-square or Fisher’s exact test for categorical variables identified risk factors in patients with CDI. A two-tailed p  ≤ 0.05 was considered statistically significant. Crude

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Jesús Manuel Romo-Gallegos, Carlos Cruz-Vázquez, Leticia Medina-Esparza, Miguel Ramos-Parra, and Dora Romero-Salas

): Herd-level risk factors for Neospora caninum seroprevalence in dairy farms in southern Brazil . Prev. Vet. Med. 74 , 130 – 141 . de Barros , L. D. , Miura , A. C. , Minutti , A

Restricted access

50 1257 1263 Cordery, R. J., Roberts, C. H., Cooper, S. J., Bellinghan, G., Shetty, N.: Evaluation of risk factors for acquisition of bloodstream

Restricted access

physical training will enhance the antioxidant defense. In this study, we have decreased the cardiovascular risk factors by enhancing antioxidant defense and decreasing free radicals [ 2 , 6 , 20 ]. Hence, regarding the relationship between physical

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsanna Suba, Györgyi Maksa, Szilvia Mihályi, and Dániel Takács

2004 15 1425 1431 Johnson, N. W.: Etiology and risk factors for oral cancers and their correlations with

Open access

Az anorexia nervosa leginkább gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban jelentkező krónikus, az életminőséget jelentősen rontó betegség. A szerzők kurrens szakirodalmi adatokra támaszkodva mutatják be a kórkép heterogenitását, a korai kezdetű formák speciális diagnosztikus megfontolásait. Az elmúlt évtized tudományos kutatásai arra világítottak rá, hogy korábban az etiopatogenezis szempontjából dominánsnak gondolt pszichológiai, családi, társadalmi tényezők (soványság iránti kulturális preferencia, kedvezőtlen családi működés, perfekcionizmus) mellett a genetikai-neurobiológiai tényezők legalább azonos súllyal esnek latba. Az evészavarok heritabilitása olyan kórképekéhez közelít, amelyeket klasszikusan biológiailag meghatározottnak gondolunk. Jelen dolgozat összefoglalást ad az utóbbi években leginkább vizsgált neurobiológiai, neuropszichológiai kockázati tényezőkről, amelyek a vulnerabilitás biológiai alapját képezhetik. Bár eddig nem sikerült egyetlen közös kockázati tényezőt találni, több olyan eltérés is ismert, amelyek az anorexiás betegek jól elkülöníthető alcsoportjaihoz köthetők. Az endo- és szubfenotípusokban való gondolkodás több betegségben eredményezett célzottabb és hatékonyabb terápiás lehetőségeket, a referátum utolsó részében ennek lehetőségét mutatják be a szerzők az anorexia nervosára vonatkoztatva. Orv. Hetil., 2014, 155(4), 124–131.

Open access

–170. Keren, M., Tyano, G., & Sirota, L. (2000). Prematurity as an interplay between psychological and biological risk factors leading to infant psychopathology. Harefuah, 139 (11–12), 424–429. Királdi K. és Hámori E. (2009). Az

Restricted access

A csípőtáji törésekhez idős korban magas halálozás társul. A szakirodalomban kevés a nagy beteganyagot feldolgozó, országos kiterjedésű ellátórendszer adatain alapuló feldolgozás. Célkitűzés: A tanulmány célja a 60 év feletti akut, monotraumás combnyaktöröttek primer ellátását követő halálozások vizsgálata havonta és évente ötéves utánkövetéssel, valamint a különböző rizikófaktoraik halálozásra gyakorolt hatásainak értékelése az egyes időperiódusokban. Módszer: Az adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisából származnak. Az értékelés bázisát a fekvőbeteg-ellátást végző intézményekből combnyaktörés primer műtéti ellátását követően 2000. évben emittált betegek képezik. Bemutatjuk az átlagos évenkénti, havonkénti és heti halálozási arányokat, valamint rizikótényezők szerinti alakulásukat havonként és évenként. A rizikótényezők és a halálozás kapcsolatának értékelése logisztikus és Cox-regressziós analízissel történik. Eredmények: A tanulmányban 3783 fő került elemzésre. Átlagéletkoruk 77,97 (SD 8,52) év. A halálozás az első héten 1,71%, 30 napon belül 8,99%, az első évben 30,74%, öt év alatt 61,88% volt. A halálozás havi szinten az első 5 hónapig mutat csökkenést, éves szinten az első év után stagnál. A rizikófaktorok közül a férfinem és a magasabb életkor öt évig, a kísérőbetegségek hatásai a negyedik évig, a laterális combnyaktöréstípus és a 12 órán túli ellátás két évig, a korai lokális szövődmények egy évig, a hétvégi ellátások az első hónapban eredményeznek magasabb halálozási kockázatot. Az országos és egyetemi ellátásokat követően az első évben alacsonyabb a halálozási kockázat. Következtetések: A csípőtáji törések managementjében a halálozások csökkentése érdekében hangsúlyozzuk a 12 órán belüli ellátás, a törési típusnak megfelelő módszerválasztás, a hét minden napján történő azonos ellátási feltételek biztosítása, az ellátások centrumokba történő szervezése, a beteg általános állapotának és kísérőbetegségeinek megfelelő akut ellátás és az utókezelések fontosságát.

Restricted access

: DECODE Study Group; European Diabetes Epidemiology Group. Prediction of the risk of cardiovascular mortality using a score that includes glucose as a risk factor. The DECODE Study. Diabetologia 47, 2118–2128 (2004

Restricted access

Biró, Gy. (1996): Cardiovascular risk factors distribution in Hungarian adults. Acta Cardiol. , 51 , 113–128. Biró Gy. Cardiovascular risk factors distribution in Hungarian adults

Restricted access