Search Results

You are looking at 1 - 10 of 225 items for :

  • "risk-taking" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Ellenbogen 2006 Personality characteristics and risk-taking tendencies among adolescent gamblers Canadian Journal of Behavioural Science 38 3 201

Open access

C. W. Kahler M. Gwadz 2005 Evaluation of behavioral measures of risk taking propensity with inner city adolescents

Open access

rewards to large delayed rewards ( Irvine et al., 2013 ). There are several paradigms that have been used to investigate risk-taking, such as the Balloon Analog Risk Task (BART) ( Lejuez et al., 2002 ), Bechara’s gambling task (Iowa Gambling Task

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Damien Brevers
,
Xavier Noel
,
Luke Clark
,
Jekaterina Zyuzin
,
Joohwan Justin park
, and
Antoine Bechara

Introduction Not all risk-taking is created equal: some risks are taken under a clear and rational frame of mind, while others are made in a less planful fashion ( Helfinstein et al., 2014 ). A major issue with spontaneous risk-taking

Open access

revealed that IGD and drug and gambling addictions share similar clinical symptoms and behavioral and neurobiological characteristics, such as a loss of control over the strong craving for addictive drugs/events, a high level of risk-taking, increased

Open access

Expanding on the multidisciplinary stakeholder framework to minimize harms for problematic risk-taking involving emerging technologies

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Jing Shi
,
Mark van der Maas
,
Nigel E. Turner
, and
Marc N. Potenza

Introduction Swanton, Blaszczynski, Forlini, Starcevic, and Gainsbury (2019a) proposed a multidisciplinary framework that describes stakeholders' responsibilities in minimizing harms from problematic risk-taking behaviors involving emerging

Open access
Journal of Evolutionary Psychology
Authors:
Willem E. Frankenhuis
,
Ron Dotsch
,
Johan C. Karremans
, and
Daniël H. J. Wigboldus

6866 6869 . M. J. Baker J. K. Maner 2008 Risk-taking as a situationally sensitive male

Restricted access

Elméleti háttér: A serdülőkor olyan átmeneti fejlődéstani periódus, amelynek során számos biológiai és pszichoszociális változás történik, így például ez a káros szenvedélyt okozó szerek kipróbálásának időszaka is. A szerfogyasztáshoz nagyon sokféle egyéni és környezeti tényező járul hozzá, többek között a serdülőkorral összefüggő jelenségek is, mint a fokozott kockázatvállalás, élménykeresés. Cél: Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk az impulzivitás, kockázatvállalás, empátia és énhatékonyság jellegzetességeit a serdülők dohányzása és alkoholfogyasztása függvényében, a nemek vonatkozásában is, valamint összehasonlítsuk a sportoló és nem sportoló fiatalok csoportjait. Módszer: Adatgyűjtésünkre 2012 első félévében került sor Debrecenben, három középiskola bevonásával (N = 413), 214 (51,8%) sporttagozatos és 199 (48,2%) általános gimnáziumi osztályba járó diák körében. Önkitöltéses kérdőívet alkalmaztunk, amely kiterjedt a szociodemográfiai adatokon túl a sporttal kapcsolatos kérdésekre és a személyiségjegyekre. Eredmények: A leíró statisztikai elemzés, valamint a bináris logisztikus regresszióelemzés alapján megállapíthatjuk, hogy az impulzivitással hozható leginkább összefüggésbe a serdülők szerfogyasztása. Megerősítést nyert az is, hogy a sportolók impulzivitása és kockázatvállalása nagyobb mértékű, aminek következménye lehet a gyakoribb dohányzás és alkoholfogyasztás is a körükben. Következtetések: Adataink támogatják azt a felvetést, hogy az információadáson túlmenően szükség van a szerfogyasztás szempontjából magas rizikójú helyzetekre való felkészítésre is, hogy a serdülők hatékonyan tudják e szituációkat kezelni.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Damien Brevers
,
Jennifer Foucart
,
Ofir Turel
,
Anais Bertrand
,
Mikael Alaerts
,
Paul Verbanck
,
Charles Kornreich
, and
Antoine Bechara

Study 1 to test the strength-model of self-control (i.e., Study 2 was not designed to differentiate between the strength-model and the process-model). Specifically, mental visualization of effortful self-control events (“have-to”) and monetary risk-taking

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Thomas B. Swanton
,
Alex Blaszczynski
,
Cynthia Forlini
,
Vladan Starcevic
, and
Sally M. Gainsbury

problematic risk-taking behaviors is challenging to measure given the lack of verified assessment tools and so estimates typically vary widely, ranging from 5.6% to 9.6% for problematic cybersex ( Wéry & Billieux, 2017 ), and from 1% to 15% for gaming disorder

Open access