Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "ritmuszavarok" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Szili-Török, Szabolcs Szeghy, Attila Kardos, László Környei, Dóra Paprika, András Szatmári, and András Temesvári

A veleszületett szívbetegségek miatt végzett szívsebészeti beavatkozások után nem ritka a ritmuszavarok megjelenése. A ritmuszavarok egy része a szívbetegség előrehaladása miatt lép fel, de jelentős hányada éppen a szívsebészeti műtétek következményeként jön létre. A gyógyszeres próbálkozások gyakran csődöt mondanak ezekben az esetekben, az intervenciós kezelés pedig bonyolult lehet az aritmia kiindulásának összetett jellege miatt. Célkitűzés és módszer: A szerzők közleményükben a veleszületett szívbetegség miatt operált betegeiknél 2004 és 2006 között végzett katéteres ablatiós beavatkozások eredményeit foglalják össze retrospektív elemzéssel. Eredmények: A vizsgált időszakban 26 esetben végeztek katéteres ablatiós beavatkozást, 24 betegnél eredményesen (92%). Kiújulás miatt ismételt beavatkozásra 3 esetben került sor (11%). Jelentős szövődményt nem észleltek, kisebb szövődmény (vérömleny a szúrás helyén) 4 esetben fordult elő. Következtetések: Ebben a betegcsoportban a katéteres ablatiók hatásásos esélyt nyújtanak a gyógyszeres kezeléssel szemben, kis megterhelést rónak a betegekre, és gyógyító eljárásnak számítanak. Ugyanakkor az összetett ritmuszavarok kezelése megfelelő szakértelmet és technológiai hátteret kíván, a klasszikus aritmiákhoz képest a beavatkozás megismétlése gyakrabban válik szükségessé.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Kitti Barta, Zoltán Szabó, Csaba Kun, Csaba Munkácsy, Tünde Magyar, Orsolya Bene, László Csiba, and István Lőrincz

A szerzők áttekintést adnak az obstruktív alvási apnoéhoz társuló szívritmuszavarok típusairól, előfordulási gyakoriságáról, okairól, diagnosztikájáról, illetve azok korszerű terápiás lehetőségeiről. Az obstruktív alvási apnoéban szenvedő betegek 5–50%-ában írtak le nocturnalis bradycardiát, 35%-ában paroxysmalis pitvari, 1–15%-ában kamrai tachyarrhythmiát vagy mindkettőt. A ritmuszavarok gyakorisága az alvászavar súlyosságával növekszik. A hajlamosító tényezők korai felismerése és a betegek megfelelő kezelése elengedhetetlen az életet veszélyeztető, a kórképet súlyosbító arrhythmiák megelőzése érdekében.

Restricted access

Absztrakt

A jóga növekvő népszerűsége indokolja a használhatóságról szóló tájékoztatást. Az összefoglaló tanulmányban az ősi megelőző-gyógyító célú jóga alkalmazásáról szóló közleményeket tekinti át a szerző. Egyértelműen alkalmazható a jóga teljessége a kardiometabolikus kockázati tényezők mérséklésére. Az étkezés és a psziché rendezésével, valamint a légző- és tartási gyakorlatok összességével elérhető a fizikai aktivitás javítása. A gyógyszeres és egyéb kezelések jógával történő kiegészítésének nincs ellenjavallata avatott jógainstruktor irányítása mellett. Hátrányos mellékhatást csak helytelen alkalmazáskor észleltek. Előnye az alacsony költség és a széles körben alkalmazhatóság, hátránya a jógaiskolák és a jógainstruktorok különbözősége. Orv. Hetil., 2016, 157(9), 323–327.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Mihálcz, Tamás Szili-Török, and Kálmán Tóth

arrhythmias. [Elektroanatómiai térképező rendszerek a ritmuszavarok katéterablatiós kezelésében.] Orv. Hetil., 2008, 149 (25), 1155–1160. [Hungarian] 14 Tanner, H

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Szili-Török, Csaba Földesi, Berthold Stegeman, Zsolt Török, Éva Sitkei, Tamás Farkas, and László Rudas

A szimpatikus aktivitás kamrai ritmuszavarokat serkentő hatása jól ismert. Kevésbé tudott, hogy hemodinamikailag destabilizáló kamrai ritmuszavarok idején a szimpatikus aktivitásfokozódás vérnyomás-stabilizáló (protektív) szerepet játszik. Súlyos balkamra-elégtelenségben szenvedő 62 esztendős betegünk szív-elektrofiziológiai vizsgálata során a szimpatikus izom idegaktivitásának direkt mérésével demonstráltuk az arrhythmiára adott szimpatikus választ. Az eset bemutatásával a ritmuszavarok és az autonóm idegrendszer komplex kapcsolatára hívjuk fel a figyelmet.

Restricted access

Az utóbbi években a folyamatos technikai fejlesztéseknek köszönhetően az elektrofiziológiai szívlaborokban megjelentek az elektroanatómiai térképező rendszerek, melyek segítségével precízen jellemezhetők a ritmuszavar alapjául szolgáló anatómiai struktúrák, és könnyen reprodukálhatók egy adott szívüreg aktivációs folyamatai. Lehetővé vált a ritmuszavar kialakulásához szükséges élettani folyamatok megértése, és ezáltal pontosan meghatározható a tervezett intervenció térbeli helye. Az utóbbi években a képi diagnosztikai módszerek rohamos fejlődésének köszönhetően a ritmuszavarok anatómiai szubsztrátjának képi megjelenítése és az anatómiavezérelt katéterablatio került előtérbe. Jelenleg több térképező technológia áll rendelkezésünkre: Carto XP, Ensite NavX és Array, Real-time Position Management. A jelen közleményünkben röviden áttekintjük a felsorolt elektroanatómiai térképező rendszerek működési elveit, külön ismertetve egyes rendszerek előnyeit és hátrányait. A gyakorlati alkalmazások mellett elméleti lehetőségekkel is foglalkozunk, hiszen a jövő rendszerei, az aktivációs idők és feszültségek mellett, egy sor egyéb fiziológiai paramétert regisztrálnak majd, és képesek lesznek azokat elemezni, egyre tökéletesebb anatómiai megjelenítésben. Az új technológiák bevezetésének köszönhetően a katéterablatiós terápiás beavatkozások a ritmuszavarok széles spektrumánál sikeresen alkalmazhatók. Segítségükkel az atípusos flutter, a kamrai tachycardiák, a congenitalis vitiumok műtéti megoldását követő ritmuszavarok és a pitvarfibrilláció katéterablatiós kezelése rutinfeladattá vált. A technológiai újítások érdeme megkérdőjelezhetetlen, ám a terápiás és a költséghatékonyság mérlegelése további kérdéseket vet fel.

Restricted access

A krónikus obstruktív tüdőbetegséghez gyakran társulnak különböző cardiovascularis megbetegedések, mint pulmonalis hypertonia, koszorúér-betegség, ritmuszavarok vagy szívelégtelenség. E társbetegségek diagnosztikus és terápiás szempontból egyaránt problémát jelenthetnek és szignifikánsan rontják a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek morbiditási és mortalitási mutatóit. Jelen közleményben a szerző a cardiovascularis társbetegségekkel bíró krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek gondozásának kérdéskörét tekinti át a kardiológus szemszögéből. Orv. Hetil., 2014, 155(37), 1480–1484.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Zoltán Nényei, and Emil Toldy-Schedel

–407. 2 Salló Z, Szegedi N, Gellér L, et al. Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. The summary of the ESC guideline. [Kamrai ritmuszavarok és hirtelen szívhalál. ESC

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Béla Bózsik, György Rokszin, Zsolt Abonyi-Tóth, and Lajos Katona

Zámolyi, K.: Arrythmias. [Ritmuszavarok.] Melania Kiadó Kft., Budapest, 1999. [Hungarian] Zámolyi K. Arrythmias. [Ritmuszavarok

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: József Simkó, Zoltán Szabó, Kitti Barta, Dóra Újvárosi, Péter Nánási, and István Lőrincz

A malignus arrhythmia következtében kialakuló hirtelen szívhalál funkcionális, strukturális és genetikai hátterének mélyebb megismerésében az elmúlt évtizedben jelentős fejlődés ment végbe, ennek ellenére az össznépességre vonatkoztatva a kórkép incidenciája még mindig elfogadhatatlanul magas. A malignus ritmuszavarok iránti fokozott fogékonyság és az arrhythmiák fellépésekor zajló patológiás folyamatok mélyebb ismerete új távlatokat nyithat a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló törekvésekben. A szerzők áttekintik a kóros intracelluláris Ca2+-anyagcserefolyamatok, az akut szívizom-ischaemia, a vegetatív idegrendszer, a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer, a monogénes és a komplex öröklődés szerepét a hirtelen szívhalál patogenezisében. Orv. Hetil., 2012, 153, 1967–1983.

Restricted access