Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "roma student" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Introduction The establishment of the Roma Student College Network 1 was a key education policy for the betterment and empowerment of the Hungarian Roma ( Forray ed., 2015 ). The network of 11 student colleges – funded by either Higher Education or

Open access

and who are at home in both Hungarian and Gypsy culture ( Biczó, 2021 ; Török & Tóth, 2015 ). To support the social integration of Roma students, non-Roma students are also admitted to the colleges in varying numbers ( Forray, R. & Marton, 2012 ). The

Open access

Roma népesség és oktatástervezés

Roma Population and Education Planning

Educatio
Author:
Attila Papp Z.

Összefoglaló. A tanulmány népszámlálási és kutatási adatok segítségével a roma tanulókkal kapcsolatos oktatási kérdések értelmezésére, az esetleges oktatáspolitikai beavatkozások megalapozására tesz kísérletet. A szerző azt állítja, a romának gondolt tanulók jelenléte önmagában nem kellene semmilyen nyelvi-etnikai kihívást jelentsen, hiszen az esetek zömében – a népszámlálási adatok tanúsága szerint – szintén magyar anyanyelvű népességről van szó. Az igazi kihívást a roma populáció társadalmi szerkezetben elfoglalt helye jelenti: mivel az alsóbb társadalmi rétegekbe, gyakran társadalmon kívüli élethelyzetekbe szorulva élnek, ez visszahat az iskolai eredményességükre, illetve társadalmi integrációjukra is.

Summary. Based on census and research data the study tries to analyse the educational situation of Roma students, and it intends to describe some educational policy interventions. According to the author the school presence of the Roma students is not an ethnic or linguistique question as Hungarian language is their mother tongue. The real challenge is the social situation of the Roma population: as they live in lower social strata, often in underclass situation, this has an impact on their school performance, and finally on their social integration.

Open access

up in a relationship which focusses on ensuring social integration at the workplace by developing professional knowledge and personal skills. The Hungarian programme at the University of Pécs supports disadvantaged Roma students in higher education

Open access

progressively and on the basis of equal opportunity”, Roma students usually suffer in education institutions from multiple deprivations ( EU-FRA, 2014b ; Óhidy & Forray, 2019 , 2020 ). Roma people are on the one hand the biggest and on the other

Open access

promotion policy for Roma students. The Roma minority in the Croatian education system is analyzed in chapter 3. Goran Lapat and Renata Miljevic-Ridicki provide an overview of this minority officially representing less than 0.5% of the country's population

Open access

A méltányosság percepciója pedagógushallgatók körében. Összehasonlító vizsgálat Magyarország és Románia határ menti régiójában

Perceptions of Equity among Teacher Education Students: Comparative Analyses in the Cross Border Area of Hungary and Romania

Educatio
Author:
Emese Beáta Berei

Irodalom/References 1 Bottyan Zsolt & Chipea Floare (2012) Issues regarding the integration of young Roma students in higher education. In T. Kozma & K. Bernáth (eds

Open access

stop studying at the age of 18 years. It is more common with Roma students in all countries than with non-Roma students in their area. In 2011, at least 90% of Roma, i.e., 18- to 22-year olds, did not attend school or other training in Albania, the

Open access

). A number of studies and policies related to education of Roma students have several assumptions in common: Roma youth are undereducated; the lack of education has negative consequences for their labor prospects and in turn perpetuates the cycle of

Open access

people do not, or cannot, accumulate a financial reserve for these purposes. Roma students understand financial support from their parents to be a clear indication of support for education, a sign that parents consider earning a degree important. In

Open access