Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "roma tanulók" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Roma népesség és oktatástervezés

Roma Population and Education Planning

Educatio
Author:
Attila Papp Z.

Oktatási Egyesület. 5 Havas G. & Liskó I. (2005) Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában . Budapest, Felsőoktatási

Open access

Mérve vagyon: az egyházi iskolák néhány oktatásstatisztikai jellemzője

Measured by Numbers: Some Official and Contextual Statistics of Church-run Schools

Educatio
Author:
Z. Attila Papp

Évkönyv 2015/2016. Budapest, EMMI (2017) 5 Köznevelési Statisztikai Évkönyv 2018/2019. Budapest, EMMI (2020) 6 Papp Z. A. (2011) A roma tanulók aránya Magyarországon és a tanulói teljesítmények

Open access

Számít a fenntartó? Egyházi „kisgimnáziumok” és felvételizőik

Is the Maintainer Type Relevant? Church-run Early Selective Grammar Schools and Their Applicants

Educatio
Author:
Eszter Berényi

, Vol. 4. No. 1. pp. 1–26. 7 Neumann E. & Berényi E. (2019) Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 7. pp. 73–92. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019

Open access

„Hová tűntek a magyar gyerekek?”

Egyházi és vákuumiskolák egy keletmagyarországi régióban

Where Have the ‘Hungarian’ Children Gone?

Church-run and Vacuum Schools in an Eastern Hungarian Region
Educatio
Author:
János Zolnay

Irodalom/References 1 Berényi E. & Neumann E. (2019) Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében. Iskolakultúra, Vol. 29. No. 7. pp. 73–92. https://doi.org/10.10.14232/ISKKULT.2019

Open access

Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja

The Inclusion Nowadays: Lifepath of Disadvantaged Gypsy Youth

Educatio
Author:
Aranka Varga

cigányság , 1971–2003 . Budapest, Gondolat Kiadó − MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 13 Kertesi G. & Kézdi G. (2012) A roma és nem roma tanulók teszteredményei

Open access

Egyházi óvodák: munkakörülmények és szakmai autonómia óvónői szemmel

Churchification Through the Eye of Kindergarten Teachers: Possibilities and Limitations in Pre-School Education

Educatio
Authors:
Judit Keller
and
Alexandra Szőke

. Comparative Education , Vol. 51. No. 1. pp. 1–21. 21 Neumann E. & Berényi E. (2019) Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében. Iskolakultúra , Vol. 29. No. 7. pp. 73–92. 22 Neumann E

Open access

A fonológiai tudatosság fejlődése és szövegértéssel való kapcsolata az általános iskola első négy évfolyamán a szocioökonómiai státusz tükrében

The relationship between the development of phonological awareness, reading comprehension and socioeconomic status from grades 1 to 4

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tímea Török
and
Ágnes Hódi

. KERTESI G. és KÉZDI G. ( 2012 ). A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekrol és e különbségek okairól . Közgazdasági Szemle , 59 ( 7–8 ), 798 – 853

Restricted access

Roma – nem roma interetnikus párkapcsolatok és identitás

Roma–non-Roma interethnic relationships and identity

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Cinderella Komolafe
,
Georgina Csordás
, and
Beáta Dávid

, hogy főként a diszkriminációs tapasztalatok és a szegregált léthelyzet formálta az identitásukat. Érdekes módon „az iskola éppen ott nyújt a roma tanulók számára kellemes légkört, ott erősíti nagyobb mértékben önelfogadásukat és pozitív identitásukat

Open access

–2003 . Budapest : Gondolat Kiadó, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet . Kertesi , G. , & Kézdi , G. ( 2012 ). A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és a különbségek okairól . Budapest : MTA KRTK KTI – Budapesti Corvinus

Open access

. Neumann , E. and Berényi , E. , ‘Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében’ (Roma pupils in the Reformed primary school system) ( 2019 ) 29

Open access