Search Results

You are looking at 1 - 10 of 70 items for :

  • "rumination" x
  • All content x
Clear All

mediating effects of rumination and bedtime procrastination on the relationship between IA and poor sleep quality, which are discussed more fully below. The mediating role of rumination Rumination refers to the tendency to repeatedly and passively think

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Kristian Krause, Anja Bischof, Silvia Lewin, Diana Guertler, Hans-Jürgen Rumpf, Ulrich John, and Christian Meyer

helps to reduce and to shorten depressive symptoms, rumination, that is to think about possible causes and implications of one’s mood, leads to an amplification and continuation of such symptoms. Treynor, Gonzalez, and Nolen-Hoeksema ( 2003 ) later

Open access

63 21 31 Bae, D. H., Welch, J. G. and Gilman, B. E. (1983): Mastication and rumination in relation to body size in cattle. J. Dairy Sci. 66 , 2137

Restricted access

–523. Berry, J.W., Worthington, E.L., O’Connor, L.E., Parrot, L., Wade, N.G. (2005): Forgiveness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality , 73 (1): 183–225. Böszörményi-Nagy I., Krasner B.R. (2001

Restricted access

, G. C. , Joormann , J. , & Johnson , S. L. ( 2008 ). Responses to positive affect: A self-report measure of rumination and dampening . Cognitive Therapy and Research , 32 ( 4 ), 507 – 525

Open access

Háttér: A munkavállalás hiánya, a munkanélküliség különféle háttéren jöhet létre: az egyén akarhat dolgozni, de nincs alkalmazhatóság (nincs álláshely). Szeretne dolgozni, de betegsége (pl. krónikus betegség állapota) nem teszi lehetővé a munkába állást (ilyen pl. a krónikus fájdalom szindrómás beteg élethelyzete). Nem akar dolgozni, ideig-óráig dolgozik, munkakerülése személyiségzavaron alapul. Élete zátonyra futott, vagy hajléktalanná vált, kényszerűen munkanélküli. Végül gyakori eset, hogy előző munkahelyétől megválva új állást keres. Tanulmányunk ez utóbbi esettel fogalkozik. Változó világunkban ugyanis a sine morbo személyek munkahelyének változtatása, az átmeneti munkanélküliség természetes jelenség.

Célkitűzés: Az a törekvés vezette munkánkat, hogy elegendően informatív számú mintán vizsgáljuk meg az átmeneti munkanélküliség és az álláskeresés helyzete következtében a személyiségben végbemenő és detektálható változásokat. Azokat a személyiségi erőket és képességeket kívánjuk felderíteni, amelyek az egyéneket a sine morbo állapotban megtartva lehetővé teszik a munkavállalásért való erőfeszítéseket, a megküzdési aktivitás mozgósítását.

Módszer: Rorschach komplex személyiségvizsgálat, az alapvető személyiségi információs területek (percepció, küzdő erők, kontrollfunkciók, érzelmi élet, magatartási kontroll, viselkedési modellreakciók stb.) feltérképezése.

Vizsgálati minta: 599 álláskereső és 531 nem álláskereső, munkavállaásában krónikus betegsége által akadályozott kontrollszemély.

Eredmények: A személyiséget az „útkeresési feszültség" állapotába kerülve fokozott énerő, motivációs aktivitás és erős érzelmi mozgósíthatóság jellemzi. Az érzelmi kontroll egyensúlyt mutat, a szorongás értelmi kontrollja gyengébb. Erőteljes ambiciozitás, rejtőzködési attitűd jellemző. Célvezérelt aktivitás és a problémahelyzet fölé emelkedő, távolító feszültségelhárítás jellemzi a vizsgált személyeket.

Következtetések: A munkamotivációiban súlyosan sérült és/vagy korlátozott kontrollokkal szemben az énerő, küzdőképesség, motiváció és ambíciók megőrzése jellemzi a sine morbo álláskeresőket. Ezt az énerőt, érzelmi, motivációs és magatartási mintázatot szükséges azoknál terápiásan újraépíteni, akik az állapotuk miatt vesztes, inaktív és regresszív léthelyzetbe szorultak.

Background: Unemployment can have a variety of causes. For this study, we examined the situation of "sine morbo" individuals who are searching for a new job due to temporary unemployment. In a world that is constantly changing and demands the capacity of flexible adaptation, it is important to assess how a temporary state of unemployment impacts the personality of the affected individuals.

Objective: Our work was driven by an effort to investigate personality changes that occur and can be detected as a result of the experience of temporary unemployment and the need to look for a job. We aimed to explore those personality forces and abilities that, while keeping individuals in the "sine morbo" state, enable them to make an effort to find employment and mobilise their coping abilities. We also explored the situational changes resulting from unemployment-induced insecurity, which may adversely affect an individual's job search prospects.

Method: Rorschach Complex Personality Examination, mapping basic personality information areas / perception, coping abilities, control functions, emotional life, behavioural control, behavioural model reactions, etc.

Test sample: 599 jobseekers as well as 531 non-jobseekers who are unable to work due to chronic illness. The control subjects are patients with chronic pain syndrome.

Results: The situation of fighting against job loss is characterised by increased self-efficacy, motivational activity and strong emotional mobilisation. Emotional control is reflective of a sense of equilibrium, and the mental control abilities of people suffering from anxiety are therefore weaker. Strong ambition, but the attitude of hiding of weakness and a higher level of sensibility are typical for the temporary job seekers. The subjects exhibit target-driven activity and seek to preventive copings and distancing themselves from the problem, dispassionate attitude", or "attempts at rationalising the situation". The intellectual means for treating the growing sense of insecurity and lack of self-esteem are weak, as subjective thinking takes hold. The subjects' behavioural control remains adaptive, they do not exhibit strong rumination, complaining or self-pity, and only have a low rate on catastrophising scale.

Conclusion: In contrast with the control subjects, who are severely impaired and / or limited in their work motivation, the "sine morbo" jobseekers are characterised by their ability to maintain self-efficacy, perseverance, motivation and ambition. This ability is the balancing pillar of personality, and psychological- state variables that are considered to be unfavourable are thus mirrors of temporary regression. Individuals who are permanently unable to work for health reasons should therefore be offered teaching to "train" their positive motivation and control functions. This could be a basic requirement of their rehabilitation.

Open access

Amends of an old feud

Goodwin’s flair for the law of conservation

Acta Oeconomica
Authors: A. Bródy and I. Ábel

statistische. Analyse des kapitalistischen Prozesses 1939 Solow, R. (1990): Goodwin’s Growth Cycle: Reminiscence and Ruminations

Restricted access

intelligencia . Budapest : Háttér Kiadó . Gortner , E. M. , Rude , S. S. , & Pennebaker , J. W. ( 2006 ). Benefits of expressive writing in lowering rumination and depressive symptoms

Open access

). Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality , 73 , 183–226. Wade N G Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits

Restricted access

survivors. British Journal of Psychiatry, 180, 363–368. Nolen-Hoeksema, S. (2007) The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms . Journal of Abnormal Psychology, 109, 504

Restricted access